Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ การเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพิ่มอิทธิพลขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

การเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพิ่มอิทธิพลขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

2 second read
0
0
174

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้ร่วมการประชุมคณะมนตรีผู้นำประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ 24 ที่กรุงอัสตานา และเยือนคาซัคสถานและทาจิกิสถานตามคำเชิญ หลังการเยือนนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการเยือน ครั้งนี้

นายหวัง อี้ กล่าวว่า การเดินทางเยือนเอเชียกลางของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ได้เพิ่มความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับประเทศที่เกี่ยวข้องอีกระดับ และมีความหมายสำคัญอย่างยิ่งต่อการชี้นำทิศทางการพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และกระชับมิตรสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน ในภูมิภาค ในช่วงเวลา 5 วัน 4 คืน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ร่วมกิจกรรมสำคัญกว่า 30 ครั้ง สื่อมวลชนทั้งจีน และต่างประเทศ ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและเห็นว่า การเยือนครั้งนี้ ได้เพิ่มบทบาทสำคัญขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ ต่อวิวัฒนาการของสถานการณ์โลกอย่างทรงพลัง และสะท้อนให้เห็นว่านับวันจีนมีสถานะและอิทธิพลระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างเต็มที่

นายหวัง อี้ กล่าวว่า องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นองค์การระหว่างประเทศแห่งแรกที่จีน มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและตั้งชื่อตามเมืองของจีน สมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ถือ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้” (“เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้” คือ “ไว้วางใจซึ่งกันและกัน อำนวยประโยชน์แก่กัน เท่าเทียมกัน ปรึกษาหารือกัน เคารพในอารยธรรมที่หลากหลาย และแสวงหาการพัฒนาร่วมกัน”) เป็นแนวทางชี้นำมาโดยตลอด เสริมสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทางการเมือง กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน พิทักษ์ความมั่นคงในภูมิภาค และส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค เดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติที่ทรงประสิทธิผล และรังสรรค์ต้นแบบแห่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แบบใหม่ ตลอดระยะเวลา 23 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้ง องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ได้ขยายจากสมาชิก 6 ประเทศมาเป็น “ครอบครัวใหญ่แห่งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้” ที่ประกอบด้วย 26 ประเทศ กลายเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุด และมีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ทั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ภายใต้เงื่อนไขแห่งยุคใหม่ แนวคิดและ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”ขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ อิทธิพล ความมีชีวิตชีวา และพลังดึงดูดขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้กำลังเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำ ในสุนทรพจน์ ว่า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ และความท้าทายใหม่ๆ องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรบรรลุ “สิ่งที่ต้องทำ” 3 ประการ ได้แก่ เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่แท้จริงจากแนวคิดสงครามเย็น ที่ยังคงดำรงอยู่ ต้องรักษาไว้ซึ่ง“เส้นต่ำสุด”ด้านความมั่นคง เมื่อเผชิญกับความเสี่ยงที่แท้จริง จาก “ลานเล็กกำแพงสูง” ต้องปกป้องสิทธิในการพัฒนา เมื่อเผชิญกับความท้าทายที่แท้จริงจากการแทรกแซง และสร้างความแตกแยก ต้องรวมพลังสามัคคี ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า สมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ควรปลูกฝังให้เกิดความรู้สึกในการเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมุ่งมั่นที่จะสร้าง “บ้านร่วม 5 หลัง” อันได้แก่ บ้านร่วมแห่งความสามัคคี และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน บ้านร่วมแห่งสันติภาพและความสงบสุข บ้านร่วมแห่งความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา บ้านร่วมแห่งมิตรสัมพันธ์ฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ดี และบ้านร่วมแห่งความยุติธรรมและความเป็นธรรม ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ยังได้เสนอข้อริเริ่มที่เป็นรูปธรรมต่างๆ ในเรื่องนี้ และแสดงให้เห็นว่า จีน ยินดีที่จะเสริมสร้างความสามัคคีและความร่วมมือกับบรรดาสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประเทศ และองค์การระหว่างประเทศจำนวนมาก ยิ่งขึ้นที่ยอมรับ “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”

สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับการตอบรับอย่างกระตือรือร้นจากทุกฝ่าย ซึ่งต่างก็เห็นว่า “เจตนารมณ์เซี่ยงไฮ้”ถือเป็นข้อได้เปรียบขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในการรับมือกับความท้าทายของสถานการณ์ ในภูมิภาคที่ซับซ้อน และกลายเป็นแนวทางชี้นำในการดำเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิก ทุกฝ่ายต่างยกย่อง ว่า จีน ได้สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค และได้ขยายบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างความสามัคคีของ“โลกใต้”เพื่อส่งเสริมการสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้น

นายหวัง อี้ กล่าวว่า “ปฏิญญาอัสตานา” ข้อริเริ่มว่าด้วยความสามัคคีของทุกประเทศ เพื่อร่วมกันสร้างโลกที่ยุติธรรม และกลมกลืน แถลงการณ์ว่าด้วยหลักการความเป็นหุ้นส่วน และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ฉันประเทศเพื่อนบ้านที่ดี  ตลอดจนเอกสารผลลัพธ์ 26 ฉบับ นั้น ครอบคลุมด้านต่างๆในวงกว้าง เช่น เศรษฐกิจ การเงิน ความมั่นคง วัฒนธรรม การสร้างสรรค์กลไก ฯลฯ ซึ่งเอื้อต่อการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพของภูมิภาค การเยือนเอเชียกลางของผู้นำจีนครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า จีน วางองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้อยู่ในตำแหน่งพิเศษ และสำคัญในภาพรวมของการทูตจีน จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิก และหุ้นส่วนอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ให้พัฒนาเป็นกำลังที่สร้างสรรค์ในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาค และระดับโลก

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567  16:21:59 เข้าชม : 1867299 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …