Home ข่าวเด่น ดิจิทัล คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว สร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติ อันดามัน ด้วยงบ 5.1 พันล้าน บาท สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว สร้างศูนย์สุขภาพนานาชาติ อันดามัน ด้วยงบ 5.1 พันล้าน บาท สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2 second read
0
0
470

วันนี้ (11 ตุลาคม 2565) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน โดยมี สถานที่ตั้งโครงการอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,116 ล้าน บาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 – 2570) โดยขอผูกพันงบประมาณ ดังนี้ คือ ปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 1,291 ล้าน บาท ปี 2567 วงเงิน 1,656 ล้าน บาท ปี 2568 วงเงิน 1,476 ล้าน บาท ปี 2569 วงเงิน 498 ล้าน บาท ปี 2570 วงเงิน 193 ล้าน บาท

สำหรับ โครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน จะเป็นสถานที่ผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ แพทย์ทางเลือก และ อื่น ๆ และ เป็นสถานที่ทำการวิจัยพัฒนาด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลขั้นตติยภูมิ และ เฉพาะทางเป็นหลัก โดยสามารถรักษาโรคระดับต้น และ โรคซับซ้อน และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และ นักท่องเที่ยว ในการเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอันดามัน และ ประเทศไทย โดยการพัฒนาทั้งด้านบุคลากร การวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ จากศูนย์สุขภาพนานาชาติฯ จะมี ส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (MedicalHub) และ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในอนาคต สร้างรายได้แก่ประเทศสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ผลที่คาดว่า จะได้รับจากโครงการ คือ มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ขนาด 300 เตียง , ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนชาวไทยไม่น้อยกว่า 12,500 คน / ปี , ผู้ป่วยนอก ไม่น้อยกว่า 300,000 คน / ปี , มีรายได้จากการรักษาชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 1,600 ล้าน บาท / ปี, มีศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคใต้ และ มีรายได้จากการให้บริการชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 300 ล้าน บาท / ปี

สามารถผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่สำเร็จตามหลักสูตร ปีละ 110 คน , อบรมทักษะต่าง ๆ ตามความต้องการของภาครัฐ และ เอกชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 คน / ปี, ลดการไปรักษาโรคซับซ้อน ในพื้นที่อื่นของคน ในพื้นที่อันดามัน ไม่น้อยกว่า 13,500 ครั้ง / ปี ทำให้ประหยัดเงิน ไม่น้อยกว่า 135 ล้าน บาท / ปี และ เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามัน ให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าเดิม หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 62,000 ล้าน บาท / ปี

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2565 21:57:59 เข้าชม : 1875992 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน พิธีมอบ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกฤ … …