Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ จีน ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ในการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัย

จีน ร่วมฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ในการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาสาธารณภัย

10 second read
0
0
281

ปีนี้ เป็นปีที่ 11 ที่ทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ซึ่งเป็นการฝึกร่วมผสมทางทหารขนาดใหญ่ และมีประวัติยาวนานที่สุดการฝึกหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งกองทัพไทยและสหรัฐอเมริกา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกในประเทศไทย เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดขึ้น ระหว่าง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย ระบุว่า ปีนี้ มีทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนจำนวน 18 นาย เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเป็นการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table Top Exercise : HADR-TTX) ช่วงระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกโครงการช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด 131 คน จาก 8 ชาติ ได้แก่ ไทย 60 คน มีทั้งทหาร ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และภาคประชาสังคม และทหารจากนานาชาติ รวม 71 นาย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 25 นาย สิงคโปร์ 4 นาย มาเลเซีย 3 นาย เกาหลีใต้ 2 นาย ญี่ปุ่น 9 นาย จีน 18 นาย และอินเดีย 10 นาย

สำหรับ การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาสาธารณภัย ในปีนี้ มีขึ้นเพื่อให้ทหารที่ร่วมการฝึกเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความท้าทายในสถานการณ์ต่าง ๆ และขยายความร่วมมือระดับนานาชาติ โดยจำลองสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย และการประสานงานระหว่าง พลเรือน และทหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ยังมีส่วนร่วมในการฝึกโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance: HCA) ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย การแพทย์ฉุกเฉิน การรับมือกับสารเคมีรั่วไหล และการดับเพลิง ร่วมกับทหารจากประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้

การมีส่วนร่วมในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ของทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ทำให้ทหารจีน ไทย และนานาชาติ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในสถานาการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2024 ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 43 โดยมีประเทศเข้าร่วมการฝึกหลัก จำนวน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่นเกาหลี และมาเลเซีย และ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกเพิ่มเติมในโครงการช่วยเหลือประชาชน จำนวน 2 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มประเทศที่หมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรม และประเทศที่เข้าร่วมในโครงการสังเกตการณ์ฝึก รวมผู้เข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ ปีนี้ จำนวน 9,590 นาย

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : กองบัญชาการกองทัพไทย

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …