Home ข่าวเด่น ดิจิทัล จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการ และผลลัพธ์จากการจ้างงาน ใน QS World University Rankings 2025

จุฬาฯ โดดเด่นครองที่ 1 มหาวิทยาลัยไทย และเป็นหนึ่งเดียวของไทยใน Top 100 ของโลกด้านชื่อเสียงทางวิชาการ และผลลัพธ์จากการจ้างงาน ใน QS World University Rankings 2025

36 second read
0
0
158

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยอีกครั้ง จากผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุด ในโลก QS World University Rankings (WUR) 2025 ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติด Top 100 ของโลก 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) และด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังได้รับการจัดอันดับภาพรวมให้เป็นที่ 1 ในไทย อันดับ 57 ของเอเชีย และอันดับ 229 ของโลก โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 ประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา 1,500 แห่ง ทั่วโลก

การจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย QS WUR 2025 อาศัยตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 30 % การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20 % การยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15 % ผลลัพธ์จากการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5 % สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 10 % สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) 5 % เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 5 % สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5 % และความยั่งยืน (Sustainability) 5 %

ติดตามผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ได้ที่
https://www.topuniversities.com/world-university-rankings
https://support.qs.com/hc/en-gb/articles/4405955370898-QS-World-University-Rankings

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างนวัตกรรม เพื่อสังคม และได้รับการจัดอันดับ ว่า เป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงติด 100 อันดับแรกของโลก ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ โดย (QS) World University Rankings 2021-2022”

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ :  พุธ 12 มิถุนายน  2567  12:00:00 เข้าชม : 1698542 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …