Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต ททท. โชว์ศักยภาพประเทศไทย ผู้นำ การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค จัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+)

ททท. โชว์ศักยภาพประเทศไทย ผู้นำ การท่องเที่ยวระดับภูมิภาค จัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+)

1 min read
0
0
342

ประเทศไทยแสดงบทบาท ประเทศ ผู้นำ ด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค จัดงานส่งเสริมการขาย Thailand Travel Mart Plus” (TTM+) โดย ผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ และกลุ่มผู้ประกอบการจากกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และกลุ่มผู้ประกอบการ กว่า 15 หน่วยงาน ร่วมแสดงความร่วมมือผลักดันเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่กลุ่มประเทศ Greater Mekong Sub-region (GMS) ทะลุ 95 ล้านคนภายในปี 2568

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผย ว่า รัฐบาล ผ่านการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการพัฒนา ส่งเสริม และผลักดันให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวระดับโลก รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ และความร่วมมือแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก Greater Mekong Sub-region (GMS) ซึ่งประกอบด้วยประเทศ สมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะ 2 มณฑล ได้แก่ ยูนนาน และกว่างสี) ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้สามารถพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยว สู่ อนุภูมิภาคจำนวนไม่น้อย กว่า 95 ล้านคน ภายในปี 2568 นี้

ระหว่าง วันที่ 3-5 มิถุนายน 2567 ททท. เชิญ ผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ และกลุ่มผู้ประกอบการ จากกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา และกลุ่มผู้ประกอบการ กว่า 15 หน่วยงาน นำโดย Mr. Seila Hul – Under Secretary of State, the Ministry of Tourism of Kingdom of Cambodia, Mr. Khom Douangchantha – Director General of the Tourism Marketing Department, the Laotian Ministry of Information, Culture and Tourism of Lao People’s Democratic Republic, Mr. Maung Maung Kyaw Director General of Directorate of Hotels and Tourism, Ministry of Hotels and Tourism of Republic of the Union of Myanma และ Miss Suvimol Thanasarakij – Executive Director, the Mekong Tourism Coordinating Office (MTCO) โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดี กรมการท่องเที่ยว และนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการ สำนัก ผู้ว่าการ ททท. เดินทางร่วมกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ เพื่อสร้างประสบการณ์และมุมมอง ณ ชุมชนบ้านบางโรง ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวสันทนาการ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวทางทะเล ก่อนจะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในงาน Thailand Travel Mart Plus” (TTM+) ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดพังงา

ประเทศสมาชิกทั้ง กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในงาน TTM+ ร่วมกับผู้ประกอบการไทย จำนวน  กว่า 430 หน่วยงาน โดยมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว กว่า 425 ราย จาก 50 ประเทศ ทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ที่ นายเสริมศักดิ์​ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่า ททท. ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น Tourism Hub of ASEAN และในระหว่างการจัดงาน TTM+ 2024 นี้ ผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติ กลุ่ม GMS จะได้หารือถึงโอกาสในการกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบก ทางอากาศ ทางราง และทางน้ำ โดยปรับมาตรการให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้โดยสะดวก (Ease of Travelling) ควบคู่กับการร่วมกันพิจารณากิจกรรมด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในอนุภูมิภาคร่วมกัน

ผู้ว่าการ ททท. เน้นย้ำ ว่า นโยบายการต่างประเทศของ ททท. นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อการตลาด และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่น ให้เกิดการเดินทางแล้ว ยังจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน สามารถจะขยายธุรกิจ ไปยังตลาดศักยภาพใหม่ ผ่านการบูรณาภายใต้กรอบความร่วมมือ อาทิ BIMSTEC, BRICS หรือ APEC ควบคู่กับการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคี เพื่อรักษาฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพ อาทิ ไทย-จีน ไทย-เกาหลีใต้ และ ไทย-มาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ว่าการ ททท. ยังทิ้งท้าย ว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง ททท. กับหน่วยงานพันธมิตรในประเทศ ทั้งกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึง สำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment : BOI) เป็นการดำเนินงานที่ ททท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนา และยกระดับคุณภาพสินค้า และการบริการของประเทศไทย ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสามารถแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 6 มิถุนายน  2567  11:08:59 เข้าชม : 1879352 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …