Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสตรีไทย

1 second read
0
0
161

วันที่ 8 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ซึ่งมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเยาวชนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ต วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 500 คน

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี เพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งในด้านครอบครัว สร้างอาชีพและรายได้ เพื่อการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน เพื่อสร้างภาวะผู้นำ พร้อมกระตุ้นและเปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาท กล้าคิดกล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน

และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม นำมาสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัด และในสังคม

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ    ศุกร์  8  มีนาคม  2567  21:10:59 เข้าชม  1698411 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

Thai Vietjet launches Major Cadet Pilot Training Program with Bangkok Aviation Center

(Bangkok, May 27, 2024) – Thai Vietjet Air Joint Stock … …