Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1

1 second read
0
0
142

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 1 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ 100 คน

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ และเข้าใจถึงบุคลิกจุดด้อย และจุดเด่นของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการพูด ต่อที่สาธารณะ เพื่อการโน้มน้าวใจผู้ฟัง การวางตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม และทักษะมารยาท ในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากล ในการติดต่อประสานงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และประชาชน ต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  อังคาร  19  มีนาคม  2567  12:42:59 เข้าชม  1586799 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การสนับสนุนกิจกรรมจักรยานขาไถ ใน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม … …