Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด การฝึกอบรม เครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด การฝึกอบรม เครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต

1 second read
0
0
240

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567  ที่ผ่านมา ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิด การฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อระดมความคิด และปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านและป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืนของเครือข่ายป้องกันการทุจริต อบจ.ภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการต่อต้านและป้องกันการทุจริต ของเครือข่ายป้องกันการทุจริตฯ เพื่อนำความรู้และทักษะ ไปเผยแพร่สร้าง และปลุกจิตสำนึกในกลุ่มนักเรียน เยาวชนและทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบ และมีความตื่นตัวในการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต อย่างทั่วถึง เพื่อบูรณาการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วน

ในการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต ในทุกรูปแบบอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดพลังร่วมกันในการต่อต้าน และป้องกันการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก สำนักงาน ป.ป.ช. และ ปปท.เขต 8 จำนวน 2 ท่าน มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้เกิดความตระหนัก ถึงผลที่เกิดจากการทำการทุจริตในเรื่องต่าง ๆ

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : เสาร์  25  พฤษภาคม  2567  11:53:59 เข้าชม : 1897242 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …