Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “อบจ.ภูเก็ต เกมส์” ประจำปี 2567

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “อบจ.ภูเก็ต เกมส์” ประจำปี 2567

2 second read
0
0
186

วันนี้  22 พฤษภาคม 2567  เมื่อเวลา 08.30 น.  นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนโรงเรียน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2567 “อบจ.ภูเก็ต เกมส์” โดยมี นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ณ อาคารกีฬา 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน

“อบจ.ภูเก็ต เกมส์” จัดขึ้น เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านอารมณ์ สังคมและจิตใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค และระดับประเทศ และมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทน อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย”

โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 22 และวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มี 2 สนามแข่งขัน สนามที่ 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน และสนามที่ 2 สนามกีฬาสุระกุล จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ตั้งแต่รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปี จนถึงรุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือ จาก ชมรมกีฬาในจังหวัดภูเก็ต ที่สนับสนุนบุคลากรมาก ด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พุธ 22 พฤษภาคม  2567  11:12:59 เข้าชม : 1896542 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …