Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด โครงการ งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

นายก อบจ.ภูเก็ต เปิด โครงการ งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567

1 second read
0
0
178

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิด โครงการ งานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษา เข้าร่วม โครงการฯ จำนวน 350 คน ณ บริเวณ ปลายแหลมสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

การจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของเยาวชน และประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยจัดนิทรรศการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูสภาพผืนดิน และการปรับตัวต้านภัยแล้ง การประกวดวาดภาพที่ช่วยสะท้อน แนวคิดฟื้นฟูผืนดิน การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเวทีเสวนา หัวข้อ “โลกร้อน…ภูเก็ตเย็น” เป็นจริงได้หรือ ? เวทีแสดงความคิดเห็นในประเด็นบทบาทเยาวชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน  2567  21:00:00 เข้าชม : 1698753 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …