Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ การประชุมสำคัญครั้งนี้ เป็นที่สนใจของทั่วโลก !

บทวิเคราะห์ การประชุมสำคัญครั้งนี้ เป็นที่สนใจของทั่วโลก !

2 second read
0
0
293

การประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3”) จะจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง ระหว่าง วันที่ 15-18 กรกฎาคมนี้ การประชุมครั้งนี้ เป็นที่จับตาโดยทั่วไป ว่า จะส่งผลสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาในอนาคตของจีน จึงได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ เคยมี “การประชุมเต็มคณะครั้งที่ 3” หลายครั้งที่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่ง ต่อจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การประชุมเต็มคณะ ชุดที่ 11 ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1978 อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จีน ได้เดินบนหนทางที่ถูกต้องแห่งการปฏิรูป และเปิดประเทศ ซึ่งนำไปสู่ยุคใหม่ของประวัติศาสตร์ของการสร้างสรรค์ความทันสมัย แห่งสังคมนิยม

“การประชุมเต็มคณะชุดที่ 18 ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ก็ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่เช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ยุคใหม่แห่งการลงลึกการปฏิรูปในทุกด้านและผลักดันการปฏิรูปโดยมีการออกแบบโดยรวมและเป็นระบบ ได้สร้างสถานการณ์ใหม่แห่งการปฏิรูปและการเปิดประเทศของจีน ที่ประชุมครั้งนี้ได้ผ่าน “มติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับการลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน” ซึ่งได้มีการวางแผนใน 15 ด้านและออกมาตรการสำคัญ 336 ประการ ได้รับการยกย่องจากประชาคมระหว่างประเทศว่าเป็น “แผนการปฏิรูปที่ดูทะยานที่สุด” ของโลกปัจจุบันทั้งในแง่ขอบเขตที่กว้างขวางและความยิ่งใหญ่ของการทุ่มเทกำลังที่จะลงลึกดำเนินการปฏิรูปในทุกด้าน ได้นำพาจีนบรรลุซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม ค.ศ. 2013 กรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดการประชุม และตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยผู้นำ เพื่อลงลึกดำเนินการปฏิรูปในทุกด้าน โดยมีนายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นหัวหน้าหน่วยงานนี้เอง

นับถึงสื้นปี ค.ศ. 2020 จีนได้เปิดตัวแผนการปฏิรูป รวม 2,485 แผน ในด้านต่าง ๆ ในภาพรวมได้บรรลุภารกิจ และเป้าหมายการปฏิรูปที่เสนอ โดย “ที่ประชุมเต็มคณะชุดที่ 18 ครั้งที่ 3” ตามกำหนดเวลา และได้สร้างกรอบที่เป็นหลักการปฏิรูปด้านสำคัญ ๆ ในขั้นพื้นฐาน

วันที่ 27 มิถุนายน ปีนี้ นายสี จิ้นผิง เป็นประธานการประชุมกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อศึกษาประเด็นการลงลึกการปฏิรูป ในทุกด้าน และผลักดันความทันสมัยแบบจีน อีกระดับ ที่ประชุมตกลงว่า “การประชุมเต็มคณะ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3” จะจัดขึ้น ที่ กรุงปักกิ่ง ระหว่าง วันที่ 15-18 กรกฎาคมนี้ ที่ประชุมได้รับฟังรายงานผลการขอความคิดเห็นจากบุคคลจำนวนหนึ่งภายใน และภายนอกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกี่ยวกับร่าง “มติของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนว่าด้วยการลงลึกการปฏิรูปในทุกด้าน และส่งเสริมความทันสมัยแบบจีนอีกระดับ” และได้ตกลงที่จะยื่นร่างมติฯซึ่งจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามความคิดเห็นจากการอภิปรายในที่ประชุมครั้งนี้ ต่อ “ที่ประชุมเต็มคณะ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 3” เพื่อพิจารณา

ที่ประชุม ชี้ให้เห็น ว่า การขอความคิดเห็นก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในพรรค และระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ ทุกภูมิภาคทุกหน่วยงาน และทุกฝ่ายต่างให้การยอมรับอย่างเต็มที่ต่อร่างมติฯ โดยเห็น ว่า ร่างมติฯฉบับดังกล่าวได้วิเคราะห์อย่างลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ และปัญหาใหม่ที่กำลังเผชิญในการขับเคลื่อนความทันสมัย แบบจีน และได้วางแผนแม่บทเกี่ยวกับการลงลึก ดำเนินการปฏิรูป ในทุกด้าน อีกระดับ โดยถือความทันสมัยแบบจีน เป็นเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์  ถือเป็นเอกสารที่เป็นหลักนโยบายในการชี้นำการลงลึกการปฏิรูปทุกด้าน อีกระดับ ในระยะใหม่

การประชุมครั้งนี้ เน้นย้ำ ว่า เป้าหมายโดยรวมของการลงลึกการปฏิรูป ในทุกด้าน อีกระดับ คือ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน ต่อไป และส่งเสริมความทันสมัยของระบบ และขีดความสามารถด้านธรรมาภิบาลของชาติ ถึงปี ค.ศ.2035 บรรลุการสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม ระดับสูง อย่างครอบคลุม ระบบสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์จีน มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น บรรลุความทันสมัยของระบบ และขีดความสามารถด้านธรรมาภิบาลของชาติ ในขั้นพื้นฐาน บรรลุความทันสมัยของสังคมนิยมในขั้นพื้นฐาน เพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคง เพื่อบรรลุการสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัย และเข้มแข็งเกรียงไกรในทุกด้านภายในกลางศตวรรษ นี้

ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็น ว่า ระบบเป็นปัจจัยพื้นฐานที่กำหนดทิศทาง และหนทางการพัฒนาของแต่ละประเทศ ในขณะที่ธรรมาภิบาลเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่ง ที่เกี่ยวพันถึงขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ กล่าวสำหรับจีนในปัจจุบัน การบรรลุการสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม อย่างครอบคลุม การผลักดันการเปลี่ยนความได้เปรียบทางด้านระบบ ให้เป็นประสิทธิผลทางด้านธรรมาภิบาล และการบรรลุการสร้างประเทศสังคมนิยม ที่ทันสมัย และเข้มแข็งเกรียงไกรในทุกด้าน นั้น ล้วนขึ้นอยู่กับการลงลึกการปฏิรูป ในทุกด้าน อีกระดับ เป็นที่คาดหวังกันโดยทั่วไป ว่า “การประชุมเต็มคณะชุดที่ 20 ครั้งที่ 3” จะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ดำเนินการปฏิรูปให้ลึกซึ้ง อย่างเข้มแข็ง เพื่อออกมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และประชาชนมากยิ่งขึ้น

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567  19:27:59 เข้าชม : 1897459 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …