Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ : จีน ทุ่มเท ส่งเสริม สันติภาพ และการพัฒนาของโลก

บทวิเคราะห์ : จีน ทุ่มเท ส่งเสริม สันติภาพ และการพัฒนาของโลก

2 second read
0
0
192

โลกปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลง ที่สับสนอลหม่าน บนเวทีระดับนานาชาติ ที่งานต่าง ๆ พัลวัลพัลเก จีน ในฐานะประเทศใหญ่ ที่มีความรับผิดชอบยึดมั่น ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวพันถึงอนาคต และชะตากรรมของมนุษยชาติ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาของโลกมาโดยตลอด ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และการพัฒนาของโลก

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 นายสี  จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ชี้ ให้เห็นจากคำอวยพรปีใหม่ 2024 ว่า “ไม่ว่า สถานการณ์ทั่วโลก จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร การพัฒนาอย่างสันติ ก็ยังคงเป็นกระแสหลัก มาโดยตลอด ความร่วมมือ เพื่อชัยชนะร่วมกันเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอด” “ปัจจุบัน ยังมีบางพื้นที่ในโลก อยู่ท่ามกลางสงคราม ประชาชนจีน ตระหนักดีถึงคุณค่าของสันติภาพ เรายินดีจับมือกับประชาคมโลก คำนึงถึงอนาคตของมนุษยชาติ และความผาสุกของประชาชน ผลักดันการสร้างประชาคม ที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ เพื่อสร้างโลกที่ดีงามยิ่งขึ้น”

แนวคิด ว่าด้วยการพัฒนาอย่างสันติ ถือเป็น “ยีน” ของวัฒนธรรมประชาชาติจีน แต่ไหนแต่ไรมา จีน ยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ ซึ่งแตกต่างจากมหาอำนาจตะวันตก จำนวนหนึ่ง ในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ที่สร้างความเข้มแข็ง ผ่านการล่าอาณานิคม การปล้นสะดม และสงคราม จีน บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการทำงานหนัก และภูมิปัญญาของประชาชนจีนเอง และผ่านความร่วมมือที่ได้ชัยชนะด้วยกันกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จีน เป็นประเทศเดียวในโลก ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญว่า “ยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนา อย่างสันติ” การที่ประเทศใหญ่ที่มีประชากร มากกว่า 1,400 ล้านคน ยืนหยัดที่จะเดินบนหนทางการพัฒนาอย่างสันติ นั้น ย่อมเป็นพลังอันเข้มแข็งและมั่นคงในการรักษาสันติภาพของโลก จีน ชูธง สันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และชัยชนะร่วมกันมาโดยตลอด และขยายความร่วมมือฉันมิตรกับนานาประเทศ บนพื้นฐานหลัก 5 ประการแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ จีน เป็นประเทศเดียว ในห้าสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่า จะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก่อน………

จีน เป็นผู้ริเริ่ม และส่งเสริมให้แก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ อย่างสันติมาโดยตลอด และได้อุทิศพลังอย่างสร้างสรรค์ ในการแก้ไขความขัดแย้ง และข้อพิพาท ค.ศ 2023 ภายใต้การไกล่เกลี่ยของจีน ซาอุดีอาระเบีย และอิหร่าน ได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการฑูต ซึ่งถือเป็นการสร้างต้นแบบ การแก้ไขความขัดแย้ง ระหว่างสองประเทศ ผ่านการเจรจา และการปรึกษาหารือกัน จีนได้ออกเอกสารต่าง ๆ  เช่น “จุดยืนของจีน ว่าด้วยการแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครนทางการเมือง” และ “เอกสารแสดงจุดยืนของจีน ว่าด้วยการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอล” ฯลฯ เพื่อสร้างฉันทามติ และรวมพลังแก่การฟื้นฟูสันติภาพ นับตั้งแต่การปะทะกันหว่างปาเลสไตน์ กับอิสราเอลรอบนี้ ปะทุขึ้น จีนได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างเข้มข้นกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ให้หยุดยิง และยุติสงคราม และเรียกร้องสันติภาพ รวมถึงใช้ความพยายามอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อบรรเทาวิกฤติด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่อง

ความยากจนเป็นสาเหตุสำคัญของความวุ่นวาย และไร้เสถียรภาพ การพัฒนาเป็นหลักประกันที่สำคัญ สำหรับสันติภาพและความมั่นคง จีน จับมือกับประเทศอื่นๆ มุ่งมั่นพัฒนาร่วมกัน สร้างพลังอำนาจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสันติภาพของโลก ผลักดันการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างต่อเนื่อง ได้สร้างโอกาสให้กับการพัฒนาร่วมกันของนานาประเทศ ผ่านการสร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือต่าง ๆ เช่น งานแสดงสินค้านำเข้านานาชาติแห่งประเทศจีน และงานแสดงการค้าภาคบริการนานาชาติแห่งประเทศจีน เป็นต้น ในการประชุมระดับนานาชาติ เช่น การประชุมสุดยอด G20  และการประชุมผู้นำเอเปก จีนมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่างๆโฟกัสไปที่การพัฒนา….. ในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก จีน พยายามอย่างเต็นที่ ในการส่งเสริมความสามัคคี ความร่วมมือ การอำนวยผลประโยชน์แก่กัน และการบรรลุชัยชนะร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆทั่วโลกผ่านการพัฒนาของตนเอง และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีพลังมากขึ้น ในการร่วมเดินบนหนทางการพัฒนา อย่างสันติ

การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ ได้สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติต่อโลก ทัศนคติเกี่ยวกับระเบียบโลก และค่านิยมของชาวคอมมิวนิสต์จีน สอดคล้องกับความปรารถนาโดยทั่วไปของประชาชนจากทุกประเทศ ชี้ให้เห็นทิศทางความก้าวหน้าของอารยธรรมโลก ได้เสนอแนวทางของจีนในเรื่องควรสร้างโลกเช่นไร และอย่างไร มีคุณค่าทางทฤษฎีที่สำคัญ และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่ยาวไกล  นับวันได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพล พลังชีวิต และแรงดึงดูดที่ทรงพลังมากขึ้นเรื่อย ๆ และนับวันได้ขยายจากความคิดริเริ่มของจีนไปสู่ฉันทามติระดับนานาชาติมากขึ้นเรื่อยๆด้วย

กล่าวโดยสรุป การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติก็คือถือการสร้างโลกที่มีสันติภาพถาวร ความมั่นคงในทุกด้าน ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน การเปิดกว้าง  ความสะอาดและความสวยงามเป็นเป้าหมาย ถือการส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับโลก ที่ร่วมหารืออย่างกว้างขวาง ร่วมสร้าง และร่วมแบ่งปันเป็นหนทางแห่งการบรรลุเป้าหมาย ถือค่านิยมร่วมกันของมวลมนุษยชาติเป็นแนวทางปฏิบัติ ถือการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ เป็นเสาหลักพื้นฐาน ถือการดำเนินการตามข้อริเริ่มว่าด้วยการพัฒนาของโลก ข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงของโลก และข้อริเริ่มว่าด้วยอารยธรรมของโลก เป็นแนวคิดชี้นำทางยุทธศาสตร์ และถือการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” อย่างมีคุณภาพสูงเป็นเวทีแห่งการปฏิบัติ ซึ่งชี้ให้เห็นทิศทางที่ถูกต้อง และมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาร่วมกันของสังคมมนุษย์ การรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพสถาพร และการเรียนรู้อารยธรรมซึ่งกันและกัน

เขียน โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ   ศุกร์  5  มกราคม 2567  18:47:59 เข้าชม : 1896579 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

Thai Vietjet launches Major Cadet Pilot Training Program with Bangkok Aviation Center

(Bangkok, May 27, 2024) – Thai Vietjet Air Joint Stock … …