Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ จีน ผลักดันเต็มที่ ให้แก้วิกฤตยูเครน ด้วยวิถีทางการเมือง

บทวิเคราะห์ จีน ผลักดันเต็มที่ ให้แก้วิกฤตยูเครน ด้วยวิถีทางการเมือง

2 second read
0
0
211

ช่วงเวลากว่าสองปี ที่ผ่านมา วิกฤตยูเครนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวง ต่อเศรษฐกิจและชีวิตประชาชนทั้งของยูเครน และรัสเซีย เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงลบอย่างร้ายแรง ต่อการเมือง และความมั่นคงในภูมิภาค การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การลดความยากจนทั่วโลก ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย การยุติวิกฤตครั้งนี้ โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั้น เป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ

ในฐานะประเทศใหญ่ที่รักสันติภาพ และมีความรับผิดชอบ จีน ผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางทางการเมืองมาโดยตลอด

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ชี้แจงจุดยืนของจีน ต่อวิกฤตยูเครนอีกครั้ง ในระหว่างการเยือนสามประเทศยุโรป เมื่อเร็ว ๆ  นี้ โดยกล่าวว่า จีน ไม่ใช่ทั้งผู้สร้างวิกฤต คู่กรณี หรือผู้มีส่วนร่วม แต่จีนไม่ได้นิ่งดูดาย  “ยืนดูเหตุไฟไหม้ จากอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำ” แต่ได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุสันติภาพมาโดยตลอด ในเวลาเดียวกัน จีน ต่อต้านการใช้วิกฤตยูเครน เพื่อโยนความผิด ใส่ร้ายประเทศที่สาม และยุยงให้เกิด “สงครามเย็นครั้งใหม่” ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ว่า ท้ายที่สุดแล้ว ความขัดแย้งใด ๆ ก็ตามสามารถแก้ไขได้ด้วยการเจรจาเท่านั้น จีน ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเริ่มการติดต่อ และการเจรจาอีกครั้ง และค่อยๆ สะสมความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จีน สนับสนุนให้จัดการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับจากรัสเซียและยูเครน ทุกฝ่ายเข้าร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และหารือเกี่ยวกับแนวทางที่จะนำไปสู่สันติภาพทุกแนวทางอย่างยุติธรรม จีน สนับสนุนการสร้างกรอบการรักษาความมั่นคงของยุโรป ที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จุดยืนที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และยุติธรรม รวมถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของจีน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากประชาคมระหว่างประเทศ จีนยินดีที่จะรักษาการสื่อสารกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จีน ไม่เพียงแต่มีท่าทีที่ชัดเจน เท่านั้น แต่ยังมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอีกด้วย ระหว่าง วันที่ 3-9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายหลี่ ฮุย ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีน ด้านกิจการยูเรเชียน ได้ดำเนินการทางการทูตเป็นรอบที่สาม ในการที่จะยุติวิกฤติยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง โดยเขาได้เยือนตุรกี อียิปต์ ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และได้จัดการหารือกับผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว ก่อน และหลังการเยือน ผู้แทนพิเศษ หลี่ ฮุย ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่จากบราซิล แอฟริกาใต้ อินโดนีเซีย คาซัคสถาน และประเทศอื่น ๆ จีน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึก กับทุกฝ่าย เกี่ยวกับวิกฤตยูเครน และโดยภาพรวมทุกฝ่าย ก็เห็นด้วยกับข้อเสนอของจีน ในการเรียกร้องให้ลดความรุนแรงของสถานการณ์ดังต่อไป

ประการแรก เรียกร้องให้ปฏิบัติตาม “หลัก 3 ประการ” เพื่อบรรเทาสถานการณ์อันได้แก่ สนามรบไม่ขยายออกไปสู่พื้นที่อื่น ๆ สงครามไม่ยกระดับ และทุกฝ่ายไม่เติมเชื้อไฟ

ประการที่สอง การพูดคุยเจรจาเป็นทางออกเดียว ที่เป็นไปได้ในการแก้ไขวิกฤตยูเครน ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งควรสร้างเงื่อนไข สำหรับการรื้อฟื้นการเจรจาโดยตรง ส่งเสริมการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ จนกว่าจะบรรลุการหยุดยิงโดยสมบูรณ

ประการที่สาม เพิ่มความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงสถานภาพด้านมนุษยธรรมให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม ในวงกว้างยิ่งขึ้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งควรหลีกเลี่ยงการโจมตีพลเรือน และสิ่งอำนวยความสะดวกของพลเรือน พิทักษ์เด็ก สตรี และเหยื่อความขัดแย้งอื่น ๆ และเคารพสิทธิพื้นฐานของเชลยศึก รวมถึงสนับสนุนฝ่ายที่ขัดแย้งกันในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก

ประการที่สี่ ต่อต้านการใช้อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพและเคมี ป้องกันการแพร่กระจายของอาวุธนิวเคลียร์ และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางนิวเคลียร์

ประการที่ห้า ต่อต้านการโจมตีด้วยอาวุธ ต่อสิ่งก่อสร้างทางนิวเคลียร์ เชิงสันติ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ โดยน้ำมือมนุษย์โดยเด็ดขาด

ประการที่หก ร่วมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านพลังงาน การเงิน การค้าธัญพืช การขนส่ง ฯลฯ ร่วมกันรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ท่อส่งน้ำมันและก๊าซ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานไฟฟ้า และสายเคเบิลใยแก้วนำแสงใต้น้ำ ตลอดจนสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน

ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันที่จะรักษาการสื่อสารการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการประสานงานต่อไป ในขณะเดียวกันก็ยินดีที่จะเห็นประชาคมระหว่างประเทศ ใช้ความพยายาม เพื่อสนับสนุนการลดความรุนแรงของสถานการณ์ และร่วมกันมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเจรจาสันติภาพ การหยุดยิง และยุติสงคราม

เขียน โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม  2567  18:42:59 เข้าชม : 1876259 ครั้ง

Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …