Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ จีน ยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี อย่างมั่นคง จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลก ที่เปิดกว้าง

บทวิเคราะห์ จีน ยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคี อย่างมั่นคง จะทำงานร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อสร้างเศรษฐกิจโลก ที่เปิดกว้าง

4 second read
0
0
238

การประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 (MCI 13) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญ ในการฟื้นฟูระบบการค้าพหุภาคี และร่วมกันรับมือกับความท้าทายระดับโลก

ในฐานะการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรก นับตั้งแต่เริ่มทำการปฏิรูป องค์การการค้าโลก การประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 มุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปองค์การการค้าโลก การฟื้นฟูกลไกระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน

จีน ยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีอย่างมั่นคง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับภารกิจขององค์การการค้าโลก และจะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

ปัจจุบัน เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัญหาการฟื้นตัวที่อ่อนแรง แรงขับเคลื่อนการเติบโตทางการค้าไม่เพียงพอ รวมถึงผลกระทบจากการกีดกันทางการค้า และการใช้แนวคิดเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในประเด็นทางการค้า ในขณะเดียวกัน ความท้าทายระดับโลก ได้แก่ ความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความไม่สมดุลในการพัฒนา กำลังทวีความรุนแรงขึ้น

องค์การการค้าโลก เป็นเสาหลักสำคัญแห่งระบบพหุภาคี และเป็นเวทีสำคัญ สำหรับธรรมาภิบาลโลก ปัจจุบัน การดำเนินการปฏิรูปองค์การการค้าโลก เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และปรับปรุงกฎการค้าพหุภาคี รวมทั้งให้องค์การการค้าโลก มีบทบาทมากขึ้นในธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลกนั้น ได้กลายเป็นฉันทามติระดับโลก และแนวโน้มทั่วไป

การส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนั้น ต้องพิทักษ์อำนาจ และประสิทธิภาพของระบบการค้าพหุภาคีอย่างแน่วแน่ โดยมีองค์การการค้าโลกเป็นแกนหลัก และส่งเสริมการฟื้นฟูการดำเนินการตามปกติของกลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลกอย่างแข็งขัน

ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา ระบบการค้าพหุภาคี ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากลัทธิเอกภาคี และการกีดกันทางการค้าที่เพิ่มมากขึ้น

การปฏิรูปองค์การการค้าโลกควรสนับสนุนบทบาท ที่เป็นช่องทางหลักของระบบการค้าพหุภาคี ในแนวทางการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระดับโลก และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสำคัญ ที่คุกคามถึงความอยู่รอดขององค์การการค้าโลก

นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกเป็นต้นมา จีน ได้สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี อย่างมั่นคงมาโดยตลอด ปฏิบัติตามแนวทางพหุภาคีอย่างแท้จริง ปฏิบัติตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลก อย่างจริงจัง และมีส่วนร่วมอย่างละเอียดและเต็มที่ในการปฏิรูปองค์การการค้าโลก

ในที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าขององค์การการค้าโลก ครั้งที่ 13 คณะผู้แทนจีน ได้แสดงท่าทีสนับสนุนการฟื้นฟูการดำเนินการตามปกติของกลไกระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก และบรรจุความตกลงเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ทางการลงทุน (IFD) ไว้ในกรอบกฎหมายขององค์การการค้าโลก เพื่อช่วยให้การประชุมบรรลุผลเชิงปฏิบัติมากขึ้น

การส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลกนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยึดมั่นในแนวทางโลกาภิวัตน์ ทางเศรษฐกิจ ต่อต้านลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้า ต่อต้านการให้ประเด็นทางเศรษฐกิจ และการค้ากลายเป็นประเด็นทางการเมือง หรือ เรื่องความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งต้องพยายามสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง

ลัทธิเอกภาคีและการกีดกันทางการค้าขัดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤตที่องค์การการค้าโลกต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ การปฏิรูปองค์การการค้าโลกต้องจำกัดแนวปฏิบัติของลัทธิเอกภาคี และการกีดกันทางการค้าไว้ในกรอบของกฎระเบียบ

จีน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการเจรจารอบโดฮา ส่งเสริมการเปิดเสรีทางการค้าพหุภาคีอย่างแข็งขัน และดำเนินการตามความตกลงการอำนวยความสะดวกทางการค้าในทางปฏิบัติ พร้อมทั้งผลักดันแนวทางโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจอย่างแน่วแน่ ทั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า จีน สนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีโลก ด้วยภูมิปัญญา และแนวทางแก้ไขของจีน

ในฐานะประเทศสมาชิกกำลังพัฒนาที่ใหญ่สุดขององค์การการค้าโลก และผู้มีส่วนร่วม ผู้สนับสนุน และผู้มีส่วนสำคัญต่อระบบการค้าพหุภาคี จีนจะยังคงสนับสนุนการปฏิรูปองค์การการค้าโลก ให้ดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง สนับสนุนการพัฒนาระบบการค้าพหุภาคีอย่างครอบคลุม ตลอดจนสิทธิ และผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของสมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา และสนับสนุนให้องค์การการค้าโลกมีบทบาทมากขึ้นในการปรับปรุงธรรมาภิบาลเศรษฐกิจโลก และส่งเสริมเสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลก

เขียน โดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ    ศุกร์  8  มีนาคม  2567  21:34:59 เข้าชม  1876922 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

เช้านี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เข้ม !! ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าว … …