Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ จีน ให้ความสำคัญ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากสุด ในประวัติศาสตร์

บทวิเคราะห์ จีน ให้ความสำคัญ กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากสุด ในประวัติศาสตร์

6 second read
0
0
311

วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมาจีนได้จัด “การประชุมการพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ” ที่กรุงปักกิ่ง นี่ถือเป็นครั้งแรกที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน จัดการประชุมสำคัญในหัวข้อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ์

ที่ประชุมครั้งนี้ได้ถ่ายทอดคำแนะนำที่สำคัญของนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เกี่ยวกับงานด้านการท่องเที่ยว โดยนายสี จิ้นผิง ได้เสนอภารกิจ 5 ประการ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ “บริการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างบ้านที่ให้ความรู้สึกว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง แสดงภาพลักษณ์ของจีน และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อารยธรรม” และเน้นให้“มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เร่งสร้างประเทศให้มีความเข้มแข็ง ด้านการท่องเที่ยว” และ “ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพสูง อย่างมั่นคง และต่อเนื่อง”

นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติครั้งที่ 18 เป็นต้นมา จีน ประสบความสำเร็จในการเดินบนหนทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่มีเอกลักษณ์ของจีน ระหว่าง ปี 2012-2021 รายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ เติบโตในอัตราเฉลี่ยต่อปี ประมาณ ร้อยละ 10.6 ในช่วง “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 13” สัดส่วนมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้รักษาแนวโน้มเติบโตขึ้น อย่างต่อเนื่อง การท่องเที่ยวมีส่วนสนับสนุนโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศ มากกว่า ร้อยละ 10

การเดินทางท่องเที่ยว ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของชาวจีน ปัจจุบัน จีน มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ A 15,700 แห่ง ในจำนวนนี้ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ระดับ 5A 339 แห่ง และมีแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศระดับประเทศ และระดับมณฑลรวม 854 แห่ง ในปี 2023 สถานที่ท่องเที่ยวระดับ A ทั่วประเทศ มีการจ้างงานโดยตรงเกิน 1.6 ล้านคน และหนุนให้มีการจ้างงานรวม กว่า 10 ล้านคน

ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ นักท่องเที่ยวในประเทศของจีน ใช้จ่ายด้านการเดินทางท่องเที่ยว รวม 1.52 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีบทบาทเด่นชัดในการส่งเสริมการบริโภค และกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ โดยมีจำนวนคนที่เข้าออกประเทศจีนมากกว่า 141 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 117.8 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว ปัจจุบัน จีน ได้ก่อรูปขึ้นเป็นตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุด ในโลก และกลายเป็นแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด และจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการท่องเที่ยว ระหว่างประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้หลอมรวม เข้ากับอุตสาหกรรมสาขาอื่น ๆ และได้พัฒนาอย่างสอดประสานกัน ขนาดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ขยายตัวและมีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง“นับวันยิ่งกลายเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักเกิดใหม่ เชิงยุทธศาสตร์มากขึ้นเรื่อย ๆ”

ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็น ว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมีลักษณะพิเศษหลายประการ เช่น มีความเชื่อมโยงกันในระดับสูง กับสาขาอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีพื้นที่การจ้างงานขนาดใหญ่ ใช้ทรัพยากรน้อย ตลอดจนเปิดกว้าง และครอบคลุมในระดับสูง เป็นต้น จึงมีบทบาทนำที่เข้มแข็งในลักษณะ “อุตสาหกรรมเดียวเจริญรุ่งเรือง จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของทุกอุตสาหกรรม” การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น เป็นจุดเน้นสำคัญในการตอบสนองความปรารถนา ต่อชีวิตที่ดีงามของประชาชนจีน และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง เป็นสื่อสําคัญในการสืบทอด และส่งเสริมวัฒนธรรมจีน เป็นแรงผลักดันสำคัญในการส่งเสริม การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ เป็นพื้นที่สำคัญ ในการปฏิบัติตามแนวคิดการพัฒนาสีเขียว เป็นพลังใหม่ที่สำคัญในการช่วยพัฒนาชนบทให้เจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน และส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกัน และเป็นช่องทางที่สำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศ และยกระดับมานานุภาพ (Soft Power) ทางวัฒนธรรมของประเทศ จึงมีบทบาทเชิงบวกในลักษณะ “เพื่อประชาชน นำความมั่งคั่งสู่ประชาชน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน สร้างความผาสุกแก่ประชาชน” ท่ามกลางกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

เป็นที่คาดได้ว่า ด้วยความใส่ใจอย่างมากของรัฐบาลจีน และการสนับสนุนอย่างแข็งขันของประชาชนจีน ในอนาคตอันใกล้ประเทศจีนซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันอุดมสมบูรณ์ ย่อมจะมีเงื่อนไข และความสามารถในการพัฒนาเป็นมหาอํานาจทางการท่องเที่ยว ระดับโลก ได้อย่างแน่นอน

เขียน โดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม  2567  21:16:59 เข้าชม : 1897352 ครั้ง

Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …