Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ สารมลพิษใหม่

บทวิเคราะห์ สารมลพิษใหม่

1 second read
0
0
236

งานคุ้มครองระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีน กําลังพัฒนาจากการบําบัดตัวบ่งชี้ ทางประสาทสัมผัส เช่น “หมอกควัน” และ “แหล่งน้ำสีดำ และมีกลิ่นเหม็น” ไปสู่การบําบัดสารมลพิษใหม่ที่มีอันตราย ในระยะยาว และซ่อนเร้น

สารมลพิษใหม่นี้สัมพันธ์กับสารมลพิษทั่วไป เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ และพีเอ็ม 2.5 โดยมีสารปนเปื้อนใหม่หลายประเภท และจํานวนสารปนเปื้อนใหม่ที่สามารถระบุได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน  ทั่วโลกมีสารมลพิษใหม่มากกว่า 20 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทประกอบด้วยสารเคมีหลายสิบหรือหลายร้อยชนิด ส่วนใหญ่รวมถึงสารมลพิษอินทรีย์ถาวรสารทําลายต่อมไร้ท่อ ยาปฏิชีวนะ ฯลฯ ที่ควบคุมโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ

การผลิต และการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ และเป็นอันตรายเป็นแหล่งหลักของสารมลพิษใหม่ การสัมผัสโดยไม่รู้ตัว การกักเก็บอย่างต่อเนื่อง และอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และระบบสิ่งแวดล้อมที่ตรวจไม่พบ ถือเป็นลักษณะทั่วไปของสารมลพิษใหม่ ในขณะที่ความตระหนักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเทคโนโลยีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ยังคงพัฒนาต่อไป ประเภท และปริมาณของสารมลพิษใหม่ จะยังคงเปลี่ยนแปลง อย่างต่อเนื่อง

เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไป ว่า สารมลพิษใหม่ กําลังกลายเป็นปัญหาใหม่ ที่จํากัดการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอากาศ น้ำ และดิน และยังเป็นความท้าทายต่อการคุ้มครองระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ต่อจากหมอกควัน และแหล่งน้ำสีดํา และมีกลิ่นเหม็น

ในเมืองที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว และการขยายตัวของเมือง การกําจัดของเสียที่ไม่เหมาะสม อาจนําไปสู่การตกค้างของออร์กาโนคลอรีน และกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เช่น การขุดเหมืองไร่หรือการถลุงแร่ อาจนําไปสู่ปัญหาการปล่อยโลหะหนัและสารตกค้าง การใช้สารกําจัดศัตรูพืช และปุ๋ยเคมีบ่อยครั้งในพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่ง อาจทําให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการตกค้างของสารประกอบออร์กาโนฟอสฟอรัส

ปัจจุบัน จีน เป็นประเทศที่ผลิต และใช้ผลิตภัณฑ์เคมีรายใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นประเทศสำคัญในการจัดหาวัตถุดิบเคมี โดยมีการผลิต และใช้สารเคมี มากกว่า 50,000 ชนิด สารเคมีเหล่านี้มีการบริโภคและใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และสารเคมีบางชนิดมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ การผลิตทางการเกษตร ของใช้ในชีวิตประจําวัน และผลิตภัณฑ์การบินอวกาศ

การส่งเสริมการสร้าง “เมืองปลอดขยะ” และการเสริมสร้างการบําบัดสารมลพิษใหม่ เป็นเป้าหมายของพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศจีน ตัวอย่างเช่น  มณฑลเจียงซู เป็นมณฑลนําร่อง ด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมของสารมลพิษใหม่ โดยดําเนินการตรวจสอบมลพิษในแหล่งน้ำ และอากาศในนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง ส่วนมณฑลหูเป่ย มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี ได้ดําเนินการสำรวจนําร่องเพื่อติดตาม และประเมินสารมลพิษใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก ด้านมณฑลอันฮุยมุ่งเน้นไปที่การสำรวจกระบวนการทั้งหมด

และการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป และการใช้สารเคมีใหม่ อีกทั้ง ดําเนินโครงการนำร่องตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมพื้นฐานของสารเคมี สำหรับเขตปกครองตนเองมองโกเลียในได้ดําเนินโครงการนำร่องเพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของสารมลพิษใหม่ในลุ่มแม่น้ำเหลืองและทะเลสาบต่าง ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค คัดกรอง และตรวจสอบเชิงปริมาณของสารมลพิษใหม่ มณฑลส่านซีได้ดําเนินโครงการนําร่องในการชดเชยความเสียหายทางนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารมลพิษใหม่ เพื่อประกันการผลิตที่สะอาดและการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จีนตั้งเป้าว่าจะสร้าง “เมืองปลอดขยะ” ให้ได้ 60 % ของเมืองทั้งหมดภายในปี 2027

สิ่งสําคัญ คือ ต้องตระหนัก ว่า การบําบัดสารมลพิษใหม่ จําเป็นต้องดําเนินความร่วมมือระดับโลก นอกจากความเป็นพิษที่ยังคงสะสมอยู่อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดมะเร็ง และทําให้อวัยวะของทารกพิการแล้ว สารมลพิษใหม่บางชนิดยังมีศักยภาพในการแพร่กระจายได้เป็นระยะทางไกล ซึ่งสามารถแพร่กระจายข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ผ่านอากาศ น้ำ หรือสัตว์อพยพ และสะสมในพื้นที่ห่างไกลจากจุดปล่อย ตลอดจนก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั่วโลก

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ :  พฤหัสบดี  18  เมษายน  2567  16:00:00 เข้าชม : 1897365 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ 9 – 12 ม.ค. 2568 นี้

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งให … …