Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ เศรษฐกิจจีน คุณภาพดี และมีน้ำหนักมาก

บทวิเคราะห์ เศรษฐกิจจีน คุณภาพดี และมีน้ำหนักมาก

6 second read
0
0
103

วันที่ 17 มกราคม ค.ศ.2024 สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน เผยข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า จากการคำนวณเบื้องต้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือจีดีพีของจีน ในปี 2023 อยู่ที่ 126.0582 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.2 เมื่อพิจารณารายไตรมาส ไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.3 ไตรมาสที่สาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 มองในภาพรวมกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจจีนบรรลุตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้อย่างสมบูรณ์

ในส่วนผลการดำเนินการของเศรษฐกิจจีน ปี 2023 นายคัง อี้ ผู้อำนวยการ สำนักงาน สถิติแห่งชาติจีน สรุปด้วยประโยค ที่ว่า กำลังฟื้นตัวในทางดี มีคุณภาพดี ผลงานที่ยอดเยี่ยม และได้มาไม่ง่าย

อัตราการเติบโตของทั้งปีร้อยละ 5.2 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เมื่อต้นปี 2023 ซึ่งอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 และสูงว่าอัตราการเติบโตของทั่วโลกที่คาดไว้ประมาณร้อยละ 3 ติดอันดับหนึ่งที่ดีที่สุดในกลุ่มเศรษฐกิจหลักของโลก เมื่อมองย้อนไปในปีที่แล้ว ในส่วนของต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกซบเซา วิวัฒนาการภูมิทัศน์ระหว่างประเทศที่ซับซ้อน การปะทะกันทางภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หากมองภายในประเทศ จะเห็นความขัดแย้งเชิงวัฏจักรและเชิงโครงสร้างค่อนข้างมาก ภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ภายใต้สถานการณ์ที่สลับซับซ้อนเช่นนี้ การที่เศรษฐกิจจีน สามารถฟื้นตัวในทางที่ดี และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ นับเป็นสิ่งที่ได้มาไม่ง่ายอย่างยิ่ง

หากมองการเติบโตของเศรษฐกิจจีน ปีที่แล้ว ที่มีจีดีพี มากกว่า 126 ล้านล้านหยวน อัตราการเติบโตสูงกว่าปีก่อนหน้า ร้อยละ 2.2 เมื่อพิจารณารายไตรมาส ในช่วงแรก ๆ แนวโน้มต่ำ กลางปีสูง ปลายปีมั่นคง มีแนวโน้มที่ดี เมื่อคำนวณจากราคาที่เทียบเคียงกันได้ การเติบโตของเศรษฐกิจ มีมากกว่า 6 ล้านล้านหยวน  ซึ่งเทียบเท่ากับจีดีพีทั้งปี ของประเทศขนาดกลาง จีดีพีเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคง อยู่ที่ 89,358 หยวนในปี 2023 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.4

หากพิจารณาจากการจ้างงาน สถานการณ์การมีงานทำโดยรวมดีขึ้น อัตราการว่างงานในเมือง และตำบลทั้งปีลดลง ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากพิจารณาจากราคาสินค้าโดยรวม เพิ่มขึ้นปานกลาง โดย ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ทั้งปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน หรือ Core CPI เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.7 หากพิจารณาดุลการชำระเงิน ระหว่างประเทศ การส่งออกสินค้าทั้งปี เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.6 ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปีมากกว่า 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปี 2023 ด้วยแรงผลักดันจากนโยบาย ที่เป็นประโยชน์หลายประการ เพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน ขยายความต้องการภายในประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ภาคเอกชน ความเชื่อมั่นของวิสาหกิจจีน เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่การลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิต เท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการยกระดับ และการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ดั้งเดิม แล้ว อุตสาหกรรมเกิดใหม่ เชิงยุทธศาสตร์ ก็กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของจีน โดยอิงจากความได้เปรียบ ในการแข่งขันที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ดีแก่จีน ในการเร่งกำลังการผลิตระดับแนวหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนา อย่างมีคุณภาพของเศรษฐกิจจีน

กล่าวได้ว่า จีน ยังคงเป็นผู้รักษาเสถียรภาพ และแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และคาดว่าจะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มากกว่า ร้อยละ 30 จีน มั่นใจ ว่า การพัฒนาครั้งใหม่ของจีน จะยังคงสร้างแรงผลักดันและโอกาสใหม่ ๆ แก่ทั่วโลก ต่อไป

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการจัดประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลก ประจำปี 2024 (World Economic Forum 2024) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเผชิญกับความเสี่ยง ที่จะเกิดการแตกแยกของทั่วโลก ที่ประชุมประจำปี ดังกล่าว จึงเรียกร้องให้สร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ นายเบอร์เก เบรนเด ประธานฟอรั่มเศรษฐกิจโลก กล่าวว่า ในฐานะที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ เป็นอันดับสองของโลก จีนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความไว้วางใจ ระหว่างประเทศ ต่าง ๆ ได้ ความไว้วางใจในจีนนี้มาจากไหน ? มาจากนโยบายของจีน ที่มีความมั่นคงในระยะยาว และความต่อเนื่องของนโยบายของจีน จากการขยายการเปิดประเทศ อย่างต่อเนื่องของจีน และจากการส่งเสริมความทันสมัย แบบจีน ที่ครอบคลุมทุกด้าน และแบ่งปันโอกาสใหม่ ให้ทั่วโลก

ปี 2024 การพัฒนาของเศรษฐกิจจีน จะยังคงเผชิญกับความยากลำบาก และความท้าทายบางประการ แต่มองในภาพรวม จีนมีรากฐานทางอุตสาหกรรมที่มั่นคง มีการเร่งบ่มเพาะกำลังการผลิตใหม่ ๆ นโยบายมหภาคครอบคลุม ในวงกว้าง โดยจีนจะแสวงหาแรงผลักดันการเติบโตใหม่ ๆ ผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง และการอัปเกรด เพิ่มการลงทุนกับเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เทคนิคสีเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ การออกนโยบายที่มีผลต่อการรักษาเสถียรภาพการเติบโตก็เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้เศรษฐกิจจีน สามารถโต้คลื่นยักษ์ และพายุลมแรง เพื่อสร้างความมั่นคง และแน่นอนให้กับเศรษฐกิจโลก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกาสถานีวิทยุและโทรทัศน์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  ศุกร์  26  มกราคม 2567  23:25:59 เข้าชม : 1879500 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

CMG Lantern Festival Gala 2024

CMG Lantern Festival Gala 2024 สวยงามอลังการ CMG เชิญรั … …