Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์ โครงการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าสร้างความสุขให้กับชาวเมืองในจีน

บทวิเคราะห์ โครงการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าสร้างความสุขให้กับชาวเมืองในจีน

4 second read
0
0
275

ข้อมูลจากเว็บไซต์กระทรวงการเคหะ และการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีน ในปี ค.ศ. 2024 ทั่วประเทศจีนมีแผนที่จะดำเนินการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าเพิ่มขึ้น รวม 54,000 แห่ง ตามสถิติที่รายงานโดยท้องถิ่นต่างๆ ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายนแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าในเมืองทั่วประเทศ 16,800 แห่ง ได้เริ่มการดัดแปลงใหม่แล้ว

หากตั้งคำถามว่าในช่วงปีหลังๆที่ผ่านมามีโครงการอะไรบ้างที่ดำเนินการโดยรัฐบาลจีนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและได้ใจประชาชนมากที่สุด? เชื่อกันว่า การดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าจะต้องได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอน !

“แหล่งที่อยู่อาศัยเก่า” ในประเทศจีน มักหมายถึงบริเวณที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในเมือง ที่สร้างขึ้นโดยภาครัฐก่อนการปฏิรูประบบองค์กรต้นสังกัดของชาวจีน ซึ่งส่วนใหญ่ตามไม่ทันการพัฒนาของยุคสมัย เมื่อเทียบกับแหล่งที่อยู่อาศัยที่สร้างขึ้นหลังจากที่จีนดำเนินการปฏิรูประบบที่อยู่อาศัยให้เป็นเชิงพาณิชย์ เมื่อปี ค.ศ.1998 และมักมีปัญหาต่างๆ ดำรงอยู่ เช่น สิ่งอํานวยความสะดวกไม่เพียงพอ มีการก่อสร้างเพิ่มเติมที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ และขาดแคลนที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย โดยทั่วไปแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าส่วนใหญ่ต่างก็มีปัญหา “สี่เก่าหนึ่งย่ำแย่” ซึ่งหมายถึง “ถนนเก่า พื้นที่กลางแจ้งเก่า บ้านเก่า สิ่งอำนวยความสะดวกเก่า และสภาพแวดล้อมการอยู่อาศัยย่ำแย่” สภาพ “สี่เก่าหนึ่งย่ำแย่” เช่นนี้ไม่เพียงแต่กลายเป็น “เรื่องที่ทำให้กลุ้มใจ” สำหรับผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่ยังกลายเป็น “เรื่องที่ทำให้หนักใจ” ในการบริหารจัดการสำหรับชุมชนและเมืองสมัยใหม่อีกด้วย ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่จึงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำการดัดแปลงใหม่

ในการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางซึ่งจัดขึ้น เมื่อปลายปี ค.ศ. 2019 “การส่งเสริมการอัปเกรดเมืองและการดัดแปลงยกระดับแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าในเมืองให้ดี” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นภารกิจสำคัญประจำปี ค.ศ. 2020

การดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าเป็นโครงการสำคัญที่ซับซ้อนและเป็นระบบ ไม่เพียงแต่ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของอาคารอยู่อาศัยเท่านั้น หากยังต้องอัปเกรดทั้ง “ซอฟต์แวร์” และ “ฮาร์ดแวร์” เช่น โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมหลายด้านและเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในด้านต่างๆของชาวเมือง ระหว่างกระบวนการดัดแปลงที่ผ่านมา ท้องถิ่นต่างๆของจีนต่างก็โฟกัส “เพื่อประชาชน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และสร้างความสงบสุขแก่ประชาชน” และพยายามขยายบทบาทของหน่วยงานพรรคคอมมิวนิสต์จีนระดับรากหญ้าอย่างเต็มที่ ภายใต้การนำของหน่วยงานพรรคฯประจำชุมชน ได้มีการบูรณาการประสานงานคณะกรรมการผู้อยู่อาศัยประจำชุมชน คณะกรรมการเจ้าของร่วม หน่วยงานที่เป็นเจ้าของอาคารอยู่อาศัย บริษัทที่ให้บริการอสังหาริมทรัพย์หรือ “นิติบุคคล” ฯลฯ สร้างแพลตฟอร์มการสื่อสารและการปรึกษาหารือสำหรับผู้อยู่อาศัย โดยให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่า “จะทำการดัดแปลงหรือไม่ ดัดแปลงอะไรบ้าง ดัดแปลงอย่างไร จะบริหารจัดการหลังการดัดแปลงอย่างไร” เพื่อสามารถตอบสนองต่อข้อกังวลและเสียงเรียกร้องของประชาชนได้อย่างแข็งขันและทันท่วงที ในด้านการระดมทุนนั้นมีหลายรูปแบบ เช่นการสนับสนุนจากรัฐบาล การลงทุนของวิสาหกิจ การออกทุนโดยเจ้าของร่วมอาคารอยู่อาศัยที่ได้ประโยชน์ ฯลฯ

เนื่องจากการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่านั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่สำคัญของครัวเรือนนับหมื่นนับพัน เป็นโครงการดำรงชีพและโครงการพัฒนาที่สำคัญสำหรับประชาชน นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีน จึงให้ความสำคัญอย่างสูง โดย นายสี จิ้นผิง ชี้ ว่า “การพัฒนาความทันสมัยแบบจีนนั้น ต้องยึดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ภารกิจทั้งหมดของพรรคและรัฐบาลล้วนเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น” “สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ใส่ใจมากก็คือการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าให้ดี ‘เปลี่ยนของเก่าให้เป็นของใหม่’และปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านบริการให้สมบูรณ์ หวังว่า คณะกรรมการพรรคและรัฐบาลทุกระดับต่างก็สามารถทุ่มเททรัพยากรการเงิน และวัตถุสิ่งของมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน โดยดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมจำนวนหนึ่งทุกปี เพื่อเพิ่มความรู้สึกได้ประโยชน์ มีความสุขและมีความปลอดภัยของประชาชนให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

การดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าในเมืองของจีน ประสบผลสำเร็จอย่างเด่นชัดแล้ว  ตามสถิติระหว่าง ปี ค.ศ. 2019-2023 แหล่งที่อยู่อาศัยเก่าในเมืองทั่วประเทศจีน ที่ได้รับการดัดแปลงใหม่ทั้งหมด 220,000 แห่ง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า 100 ล้านคน จาก กว่า 38 ล้าน ครัวเรือน ในระหว่างการดัดแปลงได้มีการติดตั้งลิฟต์เพิ่ม 108,000 ตัว เปลี่ยนท่อและสายเก่าประเภทต่างๆ เช่น ท่อน้ำ แก๊ส และระบบทำความร้อน เป็นต้นเป็นระยะทางรวมประมาณ 300,000 กิโลเมตร ได้ปรับปรุงและเพิ่มที่จอดรถรวม 3.25 ล้านคัน ติดตั้งเสาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 104,000 ต้น เพิ่มสถานที่บริการทางวัฒนธรรม สันทนาการ การกีฬา และฟิตเนสมากกว่า 26 ล้านตารางเมตร เพิ่มสถานบริการชุมชน 68,000 แห่ง เช่น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลเด็กเล็ก โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการนี้รวมทั้งสิ้น ประมาณ 900,000 ล้านหยวน

ตามแผนของรัฐบาลจีน จีน จะพยายามบรรลุภารกิจ โดยรวมในการดัดแปลงแหล่งที่อยู่อาศัยเก่าในเมืองที่สร้างขึ้นก่อนสิ้นปี ค.ศ. 2000 และมีความจำเป็นต้องดำเนินการดัดแปลงก่อนสิ้นสุด “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (ปี ค.ศ.2021-2025) เพื่อช่วยให้ประชาชนในเมืองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย มีความสุขและดีงามยิ่งขึ้น

เขียนโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2567  20:44:59 เข้าชม : 1798534  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …