Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ บทวิเคราะห์  “Luban Workshop” แห่งแรกในโลก

บทวิเคราะห์  “Luban Workshop” แห่งแรกในโลก

36 second read
0
0
127

สมัยโบราณ  จีน มีช่างไม้ฝีมือเก่งกาจ ผู้หนึ่งนาม หลู่ ปัน เขาประดิษฐ์เครื่องมือหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงเลื่อย ไม้บรรทัดโค้ง และกบไสไม้  เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยให้บรรดาช่างฝีมือได้ทุ่นแรง และผลิตภาพแรงงานดีขึ้น อย่างมาก เป็นเวลา กว่า 2,000 ปี แล้ว ที่สิ่งประดิษฐ์ และการสร้างสรรค์ของหลู่ ปัน กลายเป็นสัญลักษณ์ของภูมิปัญญา ช่างฝีมือในประเทศจีน ปัจจุบัน “รางวัลหลู่ปัน” เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุด สําหรับวิศวกรรมการก่อสร้างคุณภาพดีเยี่ยมของจีน

นครเทียนจิน ที่อยู่ภาคเหนือของจีน เป็นฐานการผลิต และการวิจัยพัฒนาที่ก้าวหน้าของจีน “Luban Workshop” เป็นโครงการนวัตกรรมอาชีวศึกษาสมัยใหม่ ที่นําโดยเทศบาลนครเทียนจิน มีเป้าหมาย เพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ร่วมในข้อริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในการเรียนรู้เทคโนโลยีของจีน และผลิตบุคลากรที่เรียนรู้เทคโนโลยีของจีน

EPIP เป็นเนื้อหาหลักของ “Luban Workshop” ได้แก่วิศวกรรม (Engineering) การปฏิบัติ (Practice) นวัตกรรม (Innovation) และโครงการ (Project) การเรียนการสอน เกี่ยวกับ EPIP ดังกล่าว มุ่งเน้นการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้  โดยจะผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ ใน 4 ระดับ ได้แก่ อาชีวศึกษา ระดับมัธยมต้น อาชีวศึกษา ระดับมัธยมปลาย  อาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และอาชีวศึกษา ระดับปริญญาโท

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.2016 วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคโป๋ไห่แห่งนครเทียนจินได้จัดตั้ง “Luban Workshop” ในต่างประเทศแห่งแรกที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาของไทย  และเปิด 4 สาขาวิชา ได้แก่ เมคคาทรอนิกส์ เทคโนโลยีการควบคุมดิจิทัล รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลกที่เปิด “Luban Workshop”

เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.2018 เพื่อร่วมมือในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงจีน-ไทย และผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงให้ประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาการรถไฟเทียนจินได้เข้าร่วม “Luban Workshop” ที่ประเทศไทย โดยเปิดหลักสูตรนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบํารุงรักษารถไฟความเร็วสูง  และการควบคุมสัญญาณรถไฟความเร็วสูงอัตโนมัติ

ขณะให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางของจีน นายสวี จี้ถัง ผู้อำนวยการฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคโป๋ไห่เทียนจิน ระบุว่า “Luban Workshop” เน้นคําว่า “ช่าง” โดยจะฝึกอบรมความสามารถในการลงมือปฏิบัติของนักเรียนให้แข็งแกร่งขึ้น

พูดถึงความร่วมมือกับจีน นางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สัมภาษณ์กับเนชั่นทีวีในประเทศไทยว่า ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคโป๋ไห่เทียนจิน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิครถไฟเทียนจินดีมาก วิทยาลัย 3 แห่งนี้มีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งกว่าพี่น้อง “Luban Workshop” ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้รับการสนับสนุนมากกว่า “Luban Workshop” ในประเทศอื่น ๆ ทุกปีฝ่ายจีนจะจัดส่งคนมาช่วยปรับปรุงอัปเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน  “Luban Workshop” และได้ส่งเครื่องอุปกรณ์รุ่นใหม่มาให้ด้วย จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับครุภัณฑ์ชุดฝึกสำหรับการเรียนการสอนจากฝ่ายจีนคิดเป็นมูลค่าถึง 128 ล้านบาท

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ระบุด้วย ว่า เพื่อความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษา ฝ่ายจีนลงทุนซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงคันหนึ่งเพื่อให้นักเรียนแกะ และได้เรียนรู้ของจริง พร้อมทั้งเผยอีกว่าทุนการศึกษาที่ฝ่ายจีนมอบให้นั้นเป็นทุนการศึกษาแบบ “ให้เปล่า” โดยรวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าอาหาร นักเรียนไทยที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวเพียงจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเท่านั้น จนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนไทยจำนวนกว่า 300 คน ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวและไปเรียนต่อที่ประเทศจีน

ในเรื่องความจริงใจของฝ่ายจีนที่ให้การสนับสนุนต่อ “Luban Workshop” ในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานั้น  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาให้ร้อยเปอร์เซ็นต์  อาจจะมากกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำ

ในงานฉลอง 7 ปี ความสัมพันธ์อาชีวะไทย-จีน”Luban Workshop”ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดี โดยมีใจความว่า สำหรับ “Luban Workshop” ประเทศไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนับเป็นความร่วมมือต้นแบบให้กับสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ที่มีการดำเนินความร่วมมืออย่างจริงจัง และมีความต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนักศึกษาให้มีสมรรถนะสูง และพัฒนาอาชีวศึกษาสู่สากล

ตลอด 7 ปี ที่ผ่านมา มีครูและนักเรียนแลกเปลี่ยน มากกว่า 10,000 คน จากเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทยได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนที่ “Luban Workshop” ใน วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และมีนักเรียนมากกว่า 100 คนจากมาเลเซีย เวียดนามอินโดนีเซีย  สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ ได้รับการฝึกอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาด้วย ในจำนวนนี้  บางคนยังได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาชีพแห่งอาเซียน

นับตั้งแต่ก่อตั้ง “Luban Workshop” ในประเทศไทยเป็นต้นมา “Luban Workshop” ได้รับความสนใจ และการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากทั้งรัฐบาลจีน และไทย  ตลอดจนแวดวงต่าง ๆ ของทั้งสองประเทศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา และเทคนิคโป๋ไห่เทียนจิน ได้รับพระราชทานรางวัล “เหรียญที่ระลึกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” นายจรัญ ยุบรัมย์  ผู้ก่อตั้ง “Luban Workshop” ในประเทศไทย และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลมิตรภาพแม่น้ำไห่เหอเทียนจิน (Haihe River Friendship Award) ประจําปี 2020 และ “รางวัลมิตรภาพ” แห่งรัฐบาลจีน ประจําปี 2022 ส่วนนางสาวมยุรี ศรีระบุตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาคนปัจจุบันได้รับรางวัลมิตรภาพแม่น้ำไห่เหอเทียนจินประจำปี 2023 หวังว่า “Luban Workshop” ในประเทศไทย  “Luban Workshop” แห่งแรกในโลกจะพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ   ศุกร์  29  ธันวาคม 2566  21:23:59 เข้าชม : 1597386 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

CMG Lantern Festival Gala 2024

CMG Lantern Festival Gala 2024 สวยงามอลังการ CMG เชิญรั … …