Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต นายกฯ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

นายกฯ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2

1 second read
0
0
132

นายกฯ อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “พัฒนาบุคลิกภาพสร้างภาพลักษณ์องค์กร สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 2 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ และเข้าใจถึงบุคลิกจุดด้อย และจุดเด่นของตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง ให้เหมาะสม และดียิ่งขึ้น ตลอดจนเทคนิคในการพูด ต่อที่สาธารณะ เพื่อการโน้มน้าวใจผู้ฟัง การวางตัวที่ถูกต้อง เหมาะสม และทักษะมารยาท  ในการเข้าสังคมธรรมเนียมปฏิบัติสากลในการติดต่อประสานงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และประชาชน ต่อไป

อบจ.ภูเก็ต ดูแล ประชาชน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  พุธ  20  มีนาคม  2567  23:18:59 เข้าชม  1897652 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

เช้านี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เข้ม !! ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ป้องกันอุบัติเหตุทางทะเล และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ลงพื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าว … …