Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ตอกย้ำ ความสำเร็จ ต่อเนื่อง ปีที่ 18

ปตท. คว้า 7 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น ตอกย้ำ ความสำเร็จ ต่อเนื่อง ปีที่ 18

8 second read
0
0
233

วันนี้ (31 มกราคม 2567) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2566 ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดย นายกฤษณะ บุญยะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำคณะผู้บริหารรับรางวัล รวม 7 รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอรรถพล กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ ปตท. ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ เปรียบเสมือนเครื่องหมายยืนยันความสำเร็จ และความตั้งใจในการดำเนินงาน ที่สอดรับกับกลยุทธ์ และพันธกิจการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ ควบคู่กับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างสมดุล ภายใต้การบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล” สำหรับรางวัลที่ ปตท. ได้รับในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (เกียรติยศ) มอบให้คณะกรรมการ ปตท. ที่มุ่งมั่นและมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 2. 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (เกียรติยศ) จากการบริหารจัดการเป็นเลิศ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤตต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 3. รางวัลพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล จากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กร ในมิติต่างๆ รวมทั้งใช้วางแผนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการปฏิบัติงาน
 4. รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจยั่งยืน ผ่านการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลที่ดี รวมทั้งในปีที่ผ่านมา ปตท. ได้เริ่มต้นโครงการปลูกป่าอีก 1 ล้านไร่ โดยปลูกไปแล้วกว่า 86,173 ไร่ พร้อมมุ่งบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ในปี ค.ศ. 2050
 5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนไมโครสเกล (PTT MicroHX) เป็นตัวกลางถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหล 2 ชนิดที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งเครื่อง PTT MicroHX เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขนาดเล็กลง4 เท่าและราคาถูกลงถึง 30%
 6. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านความคิดสร้างสรรค์: กระบวนการผลิตโซเดียม
  ไบคาร์บอเนต (NaHCO3) จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
  เป็นกระบวนการใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ
 7. รางวัลการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (ชมเชย)โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตำบลแม่ทา จังหวัดเชียงใหม่” ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง ได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2544 ต่อยอดสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการจัดการทรัพยากร และเศรษฐกิจชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบ “ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ระบบอัจฉริยะ อีกด้วย

“ขอขอบคุณ ทุกภาคส่วนที่ทำให้ ปตท. ประสบความสำเร็จ จนได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ ในวันนี้ ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ จะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีต่อสังคม ขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทย อย่างยั่งยืนต่อไปนายอรรถพลฯ กล่าวในตอนท้าย

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  พุธ  31  มกราคม 2567  12:38:59 เข้าชม : 1687936 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …