Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง ประมวล เกิดเหตุก่อกวนหลายจุด หวังทำลายความไม่สงบ ห้วง เดือนรอมฎอน และทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.

ประมวล เกิดเหตุก่อกวนหลายจุด หวังทำลายความไม่สงบ ห้วง เดือนรอมฎอน และทำลายระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.

6 second read
0
0
559

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 เมื่อเวลาประมาณ  01.00 น. เป็นต้นไป  ได้เกิดเหตุก่อกวนหลายจุด ในเขตจังหวัดปัตตานี , จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา หวังทำลายระบบเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคง และพยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศเดือนรอมฎอนสันติสุข ดังนี้

🔵 จังหวัดยะลา จำนวน 11 จุด

📍 1. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านกาบัง หมู่ที่ 7 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

📍 2. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพทมือถือ เครือขายระบบ AIS บ้านลือเน็ง หมู่ที่ 2 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

📍 3. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณบ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบานแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

📍 4. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนบริเวณสี่แยกบ้านแหร บ้านปูโละสะนีแย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

📍 5. เหตุเพลิงไหมในบริเวณพื้นที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ (รานอัติฟละ) บ้านเงาะกาโป ตำบลบันนังสตา จังหวัดยะลา

📍 6. เหตุเพลิงไหม้บริเวณโรงงานไม้ยางพารา (โรงงานสามดาวพาราวูด) บ้านเจาะบันตัง ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

📍 7. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้า บริเวณสามแยกทางเขา บ้านกูแบ หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

📍 8. เหตุลอบวางเพลิง บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้า จำกัด (โรงบรรจุแก๊ส ปตท.) พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

📍 9. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานวัลภาเมทัลซีท พื้นที่บ้านบันนังบูโย หมู่ที่ 6 ตำบบันนังสาเรง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

📍 10. เหตุลอบวางเพลิงในโรงโม่ธนบดี (ชินวร) บ้านกูเบ หมู่ที่ 4 ตำบลลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

📍 11. เหตุลอบวางเพลิงเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ เครือข่ายระบบ True ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

🔵 จังหวัดปัตตานี จำนวน 20 จุด

📍 1. เหตุไฟไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาปูยุด ตำบลปูยุด จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหาย

📍 2. เหตุระเบิดภายในปั๊มน้ำมัน ปตท. ตำบลเกาะจัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

📍 3. เหตุเพลิงไหม้ร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาบางปู พื้นที่ บ้านบางปู หมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

📍 4. เหตุเผาเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เก่า ริมถนนเส้น 4092 ในพื้นที่บ้านเจาะบาแน หมู่ที่ 6 ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

📍 5. เหตุเผายางรถยนต์ บนถนนหมายเลข 410 บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะมาวี หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

📍 6. เหตุเผายางรถยนต์บริเวณโค้ง บ้านบางูกา หมู่ที่ 4 ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

📍 7. เหตุเผาร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) หน้ามหาลัยฟาฏอนี หมู่ที่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้รับความเสียหายบางส่วน

📍 8. เหตุวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาหน้าโรงพยาบาลโคกโพธิ์ พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

📍 9. เหตุวางเพลิงห้องพักรายวันโฮมสวีทโฮมรีสอร์ท พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

📍 10. เหตุเผายาง บริเวณสะพานชะเมา หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

📍 11. เหตุเพลิงไหม้สำนักงานการไฟฟาส่วนภูมิภาคอำเภอทุ่งยางแดง บ้านปาแดปาลัส หมู่ที่ 1 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

📍 12. พยายามลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อ (เซเว่น) สาขาอำเภอไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

📍 13. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้าสนามฟุตบอล บ้านปากู หมู่ที่ 5 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

📍 14. เหตุลอบวางเพลิงสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณเสาไฟฟ้า บ้านจะมือฆา หมู่ที่ 7 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

📍 15. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้าในพื้นที่ บ้านมอแซง หมู่ที่ 4 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

📍 16. เหตุเพลิงไหม้สายอินเทอร์เน็ต ริมถนนหมายเลข 4060 ในพื้นที่บ้านอุแตบือราแง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

📍 17. เหตุลอบวางเพลิงเสาไฟฟ้า บริเวณบ้านบิลยา หมู่ที่ 4 ตำบลตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

📍 18. เหตุลอบวางเพลิงในพื้นที่ ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

📍 19. ลอบวางเพลิงสายเคเบิ้ลในพื้นที่ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

📍 20. ลอบวางเพลิงยางรถยนต์ในพื้นที่ ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

🔵 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 7 จุด

📍 1. เหตุเผารถเกลี่ยถนน หมายเลข 4056 เขตรอยต่อบ้านกูวา หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋ กับบ้านบาโงฮูมอ หมู่ที่ 5 ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

📍 2. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าโรงเรียนบ้านตามุง ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

📍 3. เหตุเผากล้องวงจรปิด หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี ในพื้นที่บ้านตามุง หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

📍 4. เหตุลอบวางเพลิงโรงไม้ บ้านปรียอ หมู่ที่ 1 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

📍 5. เหตุลอบวางเพลิงโรงงานดินขาว บ้านบาโงดุดุง หมู่ที่ 6 ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

📍 6. เหตุเผากล้อง CCTV ในพื้นที่ บ้านปูโป หมู่ที่ 1 ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

📍 7. เหตุลอบวางเพลิงในเหมืองแร่ พื้นที่ บ้านไอร์บาลอ หมู่ที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

🔵 จังหวัดสงขลา จำนวน 2 จุด

📍 1. เหตุเพลิงไหม้เสาสัญญาณโทรศัพท์ AIS ตรงข้ามมัสยิดนุรุดดีน บ้านล่องควน หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้าย จังหวัดสงขลา

📍 2. เหตุเพลิงไหม้เสาไฟฟ้าและเสาสัญญาณโทรศัพท์ Dtac ยูเทิร์นตูหยง หมู่ที่ 2 บ้านตูหยง ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ล่าสุด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ อยู่ระหว่างรวบรวมวัตถุพยาน และเก็บพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ ต่อไป

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สั่งการให้ทุกหน่วย เร่งดำเนินการตามขั้นตอน โดยเฉพาะการดูแลป้องกันพื้นที่ ให้มีความปลอดภัย เร่งสอบสวนหาสาเหตุ และแรงจูงใจการก่อเหตุ พร้อมให้ขยายผลไปยังผู้ร่วมก่อเหตุ และยังฝากความห่วงใย ไปยังเจ้าหน้าที่ และทุกภาคส่วน ย้ำ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และกันพื้นที่เกิดเหตุ กันประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างสถานการณ์ ในช่วงเดือนรอนฎอนอันประเสริฐของพี่น้องประชาชน ที่มุ่งเป้าหวังสร้างความหวาดกลัว ทำลายเศรษฐกิจของพื้นที่ ที่กำลังฟื้นตัวเป็นสำคัญ และขอความร่วมมือประชาชน

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาขนในพื้นที่ หากผู้ใดพบเบาะแส หรือพบวัตถุต้องสงใส แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ สายตรง แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 โทร 061-1732999 หรือเบอร์สายด่วน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 1341 และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา แหล่งข้อมูล : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / ร.ต.ท. มาโนตร สังขพันธ์  /  ร.ต.ต.พลประสิทธิ์ ยอดนพภา  / นายสุวัฒน์ชัย ยอดนพภา  ผู้สื่อข่าว (พิเศษ) นสพ.อาณาจักรนิวส์ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  ศุกร์  22  มีนาคม  2567  15:00:00 เข้าชม  1897553  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …