Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหา ด้านความมั่นคง และการพัฒนาชายแดนใต้ พร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอน ของรร.พระดาบส จชต.รุ่นที่ 13

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหา ด้านความมั่นคง และการพัฒนาชายแดนใต้ พร้อมติดตามการจัดการเรียนการสอน ของรร.พระดาบส จชต.รุ่นที่ 13

2 second read
0
0
327

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2566) พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน การประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง และแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่ โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  , นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้แทน กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสรุปสถานการณ์ที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวโน้มสถานการณ์ และแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ด้าน ศอ.บต. ได้รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา ที่สำคัญประจำปีงบประมาณ 2566 อาทิ ด้านอำนวยความเป็นธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการสร้างความเข้าใจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ โดยร่วมกับหน่วยงานภายใต้แผนงานบูรณาการฯ มุ่งขับเคลื่อนงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชน ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ในสังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และการพัฒนาระยะยาวมุ่งสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้เป็นรูปธรรม

จากนั้น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา ประชุมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 78 คน กำลังเรียนอยู่ในหมวดวิชาชีพเฉพาะระยะเวลา 3 เดือนซึ่งอยู่ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2566 ได้แก่ รายวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างสีรถยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม และต่อไป จะมีการเข้ารับการฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ห้วงวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2567  รวมระยะเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ ในรุ่นที่ 14 ได้มีการกำหนดเวลาการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในหลักสูตร 1 ปี ได้แก่ ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร ช่างสีรถยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม เรียนฟรีตลอดหลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 073 -257949 โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่มา : ส่วนงานประชาสัมพันธ์  ศอ.บต. / ศูนย์ข่าว หาดใหญ่  นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ   พุธ  8  พฤศจิกายน  2566  19:18:59 เข้าชม : 1896537 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน พิธีมอบ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกฤ … …