Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต พ่อเมืองภูเก็ต เชิญ ประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พ่อเมืองภูเก็ต เชิญ ประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

1 second read
0
0
266

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  เชิญ ประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ  / 6 มิถุนายน 2567  จังหวัดภูเก็ตจัดกระบวนรอรับธงตราสัญลักษณ์ฯจากจังหวัดกระบี่โดยเป็นการส่งมอบทางเรือ ณ บริเวณท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จากนั้น 7 มิถุนายน 2567 ส่งต่อให้จังหวัดพังงา ณ จุดกึ่งกลาง สะพานสารสิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เช้า วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  ณ ห้องประชุมมุกอันดา มุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  นายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน การแถลงข่าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่นโยบายสำคัญส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต (กิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน) โดยมี นายศรัทธา  ทองคำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายกองเอกอดุลย์  ชูทอง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต , นายโสภณ ทองไสย หัวหน้า สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต , นางทัศนียา ศรีรัตนประพันธ์   รองผอ.กกต. ประจำจังหวัดภูเก็ต , นายรังสรรค์  พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม. ราชภัฏภูเก็ต , นายสุทธิพงศ์ สุวรรณเดชากุล ผู้ช่วย ผู้จัดการการ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต , นางรัชดาภรณ์ โออิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต , นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต และสื่อมวลชน เข้าร่วม

โอกาสนี้ นายโสภณ สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต   กล่าวว่า  ขณะนี้จังหวัดภูเก็ต เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะมีการเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ จากจังหวัดต่าง ๆ ไปยังกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนของจังหวัดภูเก็ต จะจัดกระบวนรอรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดกระบี่ โดยเป็นการส่งมอบทางเรือ ณ บริเวณท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567  จากนั้น ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ส่งต่อให้จังหวัดพังงา ณ จุดกึ่งกลาง สะพานสารสิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

โดยการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมครั้งสำคัญ ที่ประชาชน จะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง  อีกทั้ง ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาดูแลสุขภาพ เพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย

โอกาสนี้ จังหวัดภูเก็ต จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งกิจกรรมเดินวิ่ง ปั่น ฯ จะจัดขึ้น ระหว่าง เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2567 สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ต่อไป

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม  2567  21:00:00 เข้าชม : 1897255 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …