Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต ภูเก็ต แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพ จัดงาน มหกรรมศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Bienale 2025” ครั้งที่ 4 หวัง ดึงนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

ภูเก็ต แถลงข่าว การเป็นเจ้าภาพ จัดงาน มหกรรมศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Bienale 2025” ครั้งที่ 4 หวัง ดึงนักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ

36 second read
0
0
188

วันนี้ 14 มกราคม 2567  ณ ปลายแหลมสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต สมาคมศิลป์ภูเก็จ สมาคม TIEFA จัดงาน แถลงข่าว การได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand  Bienale Phuket 2025” มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายก สมาคมศิลป์ภูเก็จ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งผลการคัดเลือกเมืองเจ้าภาพ จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale 2025” ครั้งที่ 4 อย่างเป็นทางการ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวในปี 2025 ระยะเวลา 5 เดือน ต่อจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดภูเก็ตมีภูมิศาสตร์เฉพาะตัว ผู้คนที่อาศัยหลากหลายผสมผสานอย่างลงตัว ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ การพัฒนาการจากป่า สู่เหมือง สู่เมืองเติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก และความสัมพันธ์ระดับนานาชาติที่เป็นจุดแข็ง ในการได้รับเลือกในครั้งนี้

โดยนโยบายจังหวัดภูเก็ต ในนามเจ้าภาพหลังจากการได้รับการพิจารณาการเป็นเมืองเจ้าภาพ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์หลักในการเตรียมการรองรับการจัดงานครั้งนี้ คนภูเก็ตร่วมกันทำภารกิจต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกัน ซึ่งพื้นที่การจัดงานจะแบ่งพื้นที่เป็น 4 พื้นที่หลัก กระจายออกเป็นพื้นที่ย่อย 61 พื้นที่ ในอำเภอเมือง 22 พื้นที่ อำเภอถลาง 9 พื้นที่ อำเภอกะทู้ 5 พื้นที่ และพื้นที่บ้านศิลปิน 25 แห่ง

ด้าน นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.ภูเก็ต มีแนวทางการสนับสนุน แผนหลัก และบทบาทหน้าที่ในงานมหกรรม Thailand Bienale 2025 รวมถึง แผนยุทธศาสตร์การสร้างนโยบาย เชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน สู่เมือง และชุมชน รวมถึงอนาคตของเมืองภูเก็ต หลังจัดงานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และต่อยอดทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับเมืองท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการ สร้างพื้นฐาน และยกระดับเชิงคุณภาพ ความเป็นอยู่ของชุมชนทั้งจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงทั้งอันดามัน และ 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นต้นแบบ และก่อให้เกิดแรงกระตุ้น ให้ประชาคมระดับประเทศ ได้ตื่นตัวกับแนวทางการสร้างเศรษฐกิจท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ก่อให้เกิดกระบวนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาเมืองด้วย Landscape of Art, New Art & Culture Exhibition Space และ Art in Communities ด้วยงานศิลปะถาวร การ Re-Imagine เมืองภูเก็ต สู่การเป็นเมืองที่ให้คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมแบบยั่งยืน และเกาะภูเก็ต จะเป็น “World Art & Culture Tourism Destination” ในอนาคต

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในด้านสังคมเกิดการส่งเสริมความร่วมมือ ในชุมชน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนาเครือข่าย และองค์กรศิลปะร่วมสมัย ระดับนานาชาติ ในอนาคต และในด้านต่างประเทศ จะเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ เสริมสร้าง และพัฒนาความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และเครือข่ายศิลปิน การเป็นหมุดหมายสำคัญของการจัดแสดงงานศิลปะนานาชาติ ระดับโลก ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายก สมาคมศิลป์ภูเก็จ กล่าวถึงรูปแบบการจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 มหัศจรรย์แห่งการเดินทาง (The Never Ending Journey) ภูเก็ตจัดงานในฐานะ “ตัวแทนประเทศไทย” โดยมีการจัดแสดง 4 รูปแบบ ซึ่งเป็นนิทรรศการศิลปะ โดยทีมภัณฑารักษ์ได้ดำเนินการ และมีการจัดแสดงในทั้ง 3 อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอถลาง และ อำเภอกะทู้  1. การจัดนิทรรศการของศิลปินไทย จากทั้ง 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ และศิลปินจากกลุ่มอันดามัน  2. การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินจากต่างประเทศ ที่สนใจจะมาเปิดพาวิลเลี่ยนในการแสดงนิทรรศการ ในฐานะตัวแทนของประเทศนั้นๆ โดยจะได้รับการประสานงานจากจังหวัด โดยผ่านกงสุลของแต่ละประเทศ ที่อยู่ในภูเก็ต  3. Art Festival Event การจัดนิทรรศการหลัก และพื้นที่ ในทุกรูปแบบ ไม่ว่า จะเป็นศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่ ประติมากรรมถารหรือไม่ถาวร หรือการจัดแสดงผลงานในพื้นที่หอศิลป์ หรือภายในอาคารต่าง ๆ (พื้นที่จัดการแสดงที่เตรียมการไว้)

ทางภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำพื้นที่ จะจัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรม ประกอบงานแสดงนิทรรศการ ในทุกพื้นที่ เพื่อทำให้เกิดการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เป็นนิทรรศการศิลปะมีชีวิต และทำให้เกิดการเข้าถึงศิลปะ ในรูปแบบ Local Touch ได้ชัดเจน และมีเสน่ห์มากขึ้น  4. Public Art Landmarks ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ โรงแรม จะเข้ามามีส่วนในฐานะผู้ลงทุน ในการสร้างผลงานศิลปะแบบถาวร ของศิลปินรุ่นใหม่ จัดวางตามมุมเมืองต่าง ๆ ของภูเก็ต โดยจะมีโครงการให้ศิลปิน หรือ เยาวชน ผู้สนใจ วาดแบบ ชิ้นงานประติมากรรม ที่สะท้อนแนวคิด ทางธรรมชาติ ทางวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ หรืออื่นๆ คัดเลือกแบบที่ชนะการประกวด โดยให้ทางกลุ่มเอกชน หรือภาคโรงแรม มีส่วนร่วมในการคัดเลือก พร้อมสนับสนุนการสร้างประติมากรรม เพื่อจัดวางในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นเครื่องหมายแสดงความภาคภูมิใจ ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Biennale Phuket 2025 ที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนของภาคเอกชน นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ประธาน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงโอกาส และผลประโยชน์ของจังหวัดภูเก็ด ชุมชนต่าง ๆ ที่ะได้รับจากการจัดงานนี้ ในห้วงก่อนงาน และระหว่างการจัดงาน 5 เดือน การจ้างงาน กว่า 15,000 คน รวมถึงคาดการณ์นักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาในช่วงดังกล่าว กว่า 5 ล้าน คน สามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดจากค่าที่พัก ค่าเดินทาง อาหาร ช้อปปิ้ง รักษาพยาบาล สปา ฯลฯ กว่า 40,000 ล้านบาท

การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะ ร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale2025” ครั้งที่ 4 จึงถือเป็นภารกิจสำคัญ อย่างยิ่ง ที่ชาวภูเก็ตต้องร่วมมือกัน โดยใช้ความเข้มแข็ง การสร้างสรรค์ การนำเอา Soft Power ที่มีพลังในความเป็นไทย และความเป็นภูเก็ต ส่งผ่านต่อด้วยงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย ซึ่งถือเป็นการเชื่อมภูเก็ตเชื่อมไทย เชื่อมโลกได้อย่างงดงาม

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  :  อาทิตย์  14  มกราคม  2567  23:10:59 เข้าชม :  1896533 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ จากการออกร้านกาชาด ประจำปี 2566

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ส … …