Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต วิ่งฉายแสง จุดเทียนเล่มแรก เพื่อระดมทุน สร้าง ศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา” โดย มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หวังระดมเงินสร้างตึก ภายในปี 2570

วิ่งฉายแสง จุดเทียนเล่มแรก เพื่อระดมทุน สร้าง ศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา” โดย มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต หวังระดมเงินสร้างตึก ภายในปี 2570

15 second read
0
0
257

งานวิ่งฉายแสง วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ คาดคนเข้าร่วมงาน 2,000 คน

จังหวัดภูเก็ต – เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสมชัย จิรายุส ประธาน มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์ วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนางสาวอรศิริ รักแต่งาม ประธาน จัดงานวิ่งฉายแสง นำทีม งานกรรมการ และผู้สนับสนุนร่วมแถลงข่าว

การแถลงข่าวในวันนี้ เป็นทั้งการเปิดตัวคณะกรรมการมูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ การประชาสัมพันธ์งานวิ่งฉายแสง โดยมี วัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน เพื่อการระดมเงิน เพื่อสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต “อาคารรังสีรักษา”

นายสมชัย จิรายุส ประธาน มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า มูลนิธิน้อมเกล้า ก่อตั้งจาก เงินบริจาคส่วนที่เหลือของประชาชนชาวภูเก็ต เพื่อสร้างตึก น้อมเกล้า เมื่อ 30 กว่าปี ก่อน   โดยมี วัตถุประสงค์เดิม  เพื่อเป็นทุนปรับปรุงซ่อมแซม ตึกน้อมเกล้า เป็นหลัก ต่อมา โรงพยาบาลมีผู้ป่วยมากขึ้น และต้องการการสนับสนุน ด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นควรแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อให้มูลนิธิได้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาล ได้กว้างขึ้น

การระดมทุน เพื่อศูนย์มะเร็งในครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้หารือคณะกรรมการ ว่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จาก ภาครัฐ จัดซื้อเครื่องฉายแสง แต่ยังขาดงบประมาณ ในการจัดหาที่ดิน และสร้างอาคาร   ที่ประชุมมูลนิธิ จึงรับเป็นธุระในการระดมทุน เพื่อโครงการนี้   อันเป็นการจุดเทียนเล่มแรก สร้างการรับรู้แก่ชาวภูเก็ต ของศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต และฝั่งอันดามัน  อีกทั้ง เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้ตรงตามความต้องการของแพทย์ได้ด้วยความรวดเร็ว    ซึ่งมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จ ภายใน ปี 2570

นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งในจังหวัดภูเก็ตมีเป็นจำนวนมาก ทั้งชายและหญิง ซึ่งผู้ป่วยแต่ละคน จะต้องส่งเคสต่อไป รักษาที่ศูนย์มะเร็งในต่างจังหวัด ที่ใกล้ที่สุดจะเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราข สุราษฎร์ธานี สงขลา หรือ กรุงเทพฯ

ซึ่งผู้ป่วยแต่ละท่าน มีความพร้อมในการรักษา ที่แตกต่างกันไป ทั้งเรื่องปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาความพร้อมทางการเงิน การเดินทาง การลางานเพื่อไปรักษา ทำให้บางท่านตัดสินใจที่จะไม่รักษาต่อ ศูนย์มะเร็งในจังหวัดภูเก็ต จึงเป็นความหวังของผู้ป่วยมะเร็งของเรา ณ ตอนนี้

นางสาวอรศิริ รักแต่งาม ประธาน จัดงาน “วิ่งฉายแสง” กล่าวว่า  งานวิ่งฉายแสง เป็นงานวิ่งการกุศล ไม่มีการแข่งขัน ซึ่งเป็นโครงการแรกในการเริ่มจุดเทียนของมูลนิธิฯ ในการสร้างศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต การออกแบบเสื้อมีแรงบันดาลใจมาจากผ้าปาเต๊ะ และบาติกที่สวยงาม จะปรากฎอยู่บนเสื้อของนักวิ่ง ทุกท่าน ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของภูเก็ต อันโดดเด่น และเหรียญรางวัลออกแบบ มีแรงบันดาลใจมาจาก โกสัง มนต์เสน่ห์ของเครื่องประดับ สไตล์เพอรานากัน ผสมผสานกับวัฒนธรรมภูเก็ต ที่สะท้อนความงดงาม และเอกลักษณ์

ประเภทการวิ่ง แบ่งเป็น

ฟันรัน 4 ก.ม. ค่าสมัคร 199 บาท (รับเฉพาะเสื้อวิ่ง & บิบวิ่ง)

ฟันรัน 4 ก.ม. ค่าสมัคร 299 บาท (รับเสื้อวิ่ง & เหรียญรางวัล & บิบวิ่ง)

ซุปเปอร์มินิมาราธอน 12 ก.ม. ค่าสมัคร 399 บาท (รับเสื้อวิ่ง & เหรียญรางวัล & บิบวิ่ง)

วีไอพี ต้องการร่วมทำบุญ 9,999 บาท (รับเสื้อวิ่ง , เสื้อมีปกดีไซน์พิเศษ  , เหรียญที่ระลึก , ถุงผ้าดีไซน์พิเศษ)

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวในนามตัวแทนของภาคเอกชน ที่สนับสนุนการจัดงาน ว่า ในส่วนของทางภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต ยินดีสนับสนุนโครงการนี้ นอกจากที่จะเพื่อคนภูเก็ตแล้ว โครงการนี้ ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนคน ที่เข้ามาในจังหวัด ได้อีกด้วย

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์รังสีรักษา อันดามัน เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต นอกจากทำให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดฝั่งอันดามัน (พังงา กระบี่) สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทั่วถึง รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิว   ไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา หรือกรุงเทพฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ยังทำให้ผู้ป่วยและญาติสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร รวมถึงความสะดวกในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

ในนามของจังหวัดภูเก็ต ขอสนับสนุนโครงการดังกล่าวอย่างเต็มที่ ซึ่งก็สอดคล้องกับเป้าหมายของจังหวัด ในเรื่องการพัฒนามาตรฐานชีวิต ที่มีคุณภาพของประชาชน

งานวิ่งฉายแสง จะจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต เริ่มตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ https://soft.events/run/first-phuket-cancer-center-2024 กำหนดรับเสื้อ และ BIB วิ่งได้ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 เวลา 10:00-18:00 น. ณ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต

สามารถร่วมสนับสนุนโครงการ  “วิ่งฉายแสง”  และบริจาคสมทบทุน ได้ที่  มูลนิธิน้อมเกล้า โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  โทร.076-361234 ต่อ 6530

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  พุธ  24  มกราคม 2567  17:21:59 เข้าชม : 1893269 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …