Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ สี จิ้นผิง เน้น พัฒนากำลังการผลิต ที่มีคุณภาพใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

สี จิ้นผิง เน้น พัฒนากำลังการผลิต ที่มีคุณภาพใหม่ ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น

4 second read
0
0
242

พิธีเปิดการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 มีขึ้นในเช้าวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่ง โดยมีผู้แทนฯเกือบ 3,000 คนร่วมการประชุม และหนึ่งในวาระหลักของการประชุมในวันนั้น คือ นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ในนามคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลต่อที่ประชุม

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้นำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน คณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีจีน เป็นต้น ซึ่งรวมถึงนายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ ประธานาธิบดีและประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางจีนด้วย ได้แยกกันอภิปรายรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลร่วมกับคณะผู้แทนที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนชุดที่ 14 ครั้งที่ 2 โดยนายสี จิ้นผิงได้ร่วมอภิปรายกับคณะผู้แทนมณฑลเจียงซู

ผู้แทน 6 คนจากมณฑลเจียงซู ได้แบ่งกันอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การบรรลุการพึ่งพาตนเอง และการสร้างความแข็งแกร่งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสูง การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของจีน การส่งเสริมการคุ้มครองและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม การสร้างหมู่บ้านแห่งความสุขที่มีความมั่งคั่งร่วมกัน การสนองตอบการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแบบบูรณาการของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และการส่งเสริมช่างฝีมือ โดยนายสี จิ้นผิงได้พูดแทรกเป็นครั้งคราว เพื่อแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมอภิปรายทั้งหลาย

หลังตั้งใจฟังความคิดเห็นของทุกคน นายสี จิ้นผิง ก็ได้กล่าวต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย โดยประการแรกได้เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล และได้ชื่นชมความคืบหน้าและความสำเร็จใหม่ ๆ ของมณฑลเจียงซู ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และหวังว่ามณฑลเจียงซูจะสร้างคุณูปการมากยิ่งขึ้น

ขณะกล่าวถึงการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ (new quality productive forces)นั้น นายสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำสี่อักษรอันได้แก่ “อินตี้จื้ออี๋” ซึ่งหมายถึงการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น กล่าวคือ ต้องเริ่มจากความเป็นจริงของแต่ละท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ โมเดลใหม่ และพลังขับเคลื่อนใหม่โดยมีการคัดกรองก่อน เขายังเน้นย้ำด้วยว่าการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ไม่ได้หมายถึงการละเลย หรือละทิ้งอุตสาหกรรมดั้งเดิม แต่จำเป็นต้องป้องกันการแย่งกันเดินหน้าอย่างเร่งรีบ และการเกิดฟองสบู่ และไม่ควรดำเนินการโดยมีเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

วันที่ 5 มีนาคม ปีที่แล้ว นายสี จิ้นผิง ก็ได้ร่วมการอภิปรายกับคณะผู้แทนมณฑลเจียงซูเช่นกัน ซึ่งขณะพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมในชนบทนั้น เขาเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ต้อง “แม่กุญแจหนึ่งตัวไขด้วยลูกกุญแจดอกเดียว” ซึ่งหมายถึงต้องตัดสินใจตามสภาพความเป็นจริงนั่นเอง

หนึ่งปีผ่านไป นายสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำถึงการใช้มาตรการที่เหมาะสมตามสภาพของพื้นที่อีกครั้ง แน่นอนว่า วิธีการนี้ มีความสำคัญมาก ไม่ว่าจะพัฒนาอุตสาหกรรมใด ๆ ก็ตามล้วนต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการเลียนแบบที่ไร้ความคิดสร้างสรรค์

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า มณฑลเจียงซูมีเงื่อนไข และขีดความสามารถที่ดีในการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ ต้องมุ่งเน้นประเด็นสำคัญอันได้แก่ การสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ถืออุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเป็นหลัก ชี้นำด้วยการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม การเติบโตของอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และการบ่มเพาะอุตสาหกรรมในอนาคต สร้างเสริมการหลอมรวมเชิงลึกระหว่างการสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรม ส่งเสริมสถานะผู้นำของอุตสาหกรรมดั้งเดิม ตลอดจนเร่งสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ทีมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ที่เปี่ยมด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับสากล เพื่อทำให้มณฑลเจียงซูกลายเป็นฐานที่มั่นสำคัญสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่

นายสี จิ้นผิง ชี้ ให้เห็น ว่า มีความจำเป็นต้องวางแผนมาตรการสำคัญเพื่อปฏิรูปอย่างลึก และครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่ออัดฉีดแรงผลักดันอันแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องให้กับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงและการส่งเสริมความทันสมัยแบบจีน โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมระดับสูง เร่งปรับปรุงระบบเศรษฐกิจการตลาดขั้นพื้นฐาน เช่น การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน การเข้าถึงตลาด การแข่งขันที่ยุติธรรม และระบบเครดิตทางสังคม เป็นต้น สนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชนและวิสาหกิจเอกชน และกระตุ้นพลังขับเคลื่อนภายใน และส่งเสริมผู้ประกอบการประเภทต่างๆสร้างนวัตกรรม ดำเนินการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบบการศึกษา ระบบทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และขจัดปัญหาคอขวด และอุปสรรคต่าง ๆ ที่จำกัดการพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ ตลอดจนดำเนินการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจชั้นหนึ่งที่เป็นแบบตลาด ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นสากล เพื่อสร้างข้อได้เปรียบใหม่ในการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจที่มีระดับที่สูงยิ่งขึ้น

นายสี จิ้นผิง เน้นย้ำ ว่า นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 เป็นต้นมา เราได้ดำเนินชุดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์สำคัญระดับภูมิภาค ยุทธศาสตร์การสร้างเขตระบบนิเวศที่สำคัญ ฯลฯ ซึ่งได้ขยายบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโครงสร้างการพัฒนาใหม่และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง มณฑลเจียงซูต้องหลอมรวมเข้าไปในทุกด้าน และสนับสนุนการพัฒนาแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี และยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี เสริมสร้างการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับภูมิภาคอื่น ๆ และยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคที่สำคัญ และร่วมกันสร้างห่วงโซ่นวัตกรรม ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานในขอบเขตที่กว้างใหญ่ยิ่งขึ้น เพื่อแผ่ขยายอิทธิพลในฐาะมณฑลที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ในการกระตุ้นการการพัฒนาระดับภูมิภาค กระทั่งทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้น

นายสี จิ้นผิงชี้ให้เห็นว่า เราต้องสร้างเสริมแนวโน้มเชิงบวก ที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ต่อไป และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการพัฒนาแก่สังคม สมาชิกพรรค และเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำ ต้องสร้างความเชื่อมั่น และทุ่มเททำงานอย่างจริงจังก่อนประชาชนทั่วไป เราต้องแก้ไขลัทธิรูปแบบนิยมและลัทธิเจ้าขุนมูลนายให้สิ้นซาก ลดภาระของระดับรากหญ้า อย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นพลังสร้างสรรค์ของทั้งพรรคและสังคม และกระตุ้นจิตวิญญาณของสมาชิกพรรค และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่และสร้างผลงาน เราต้องยึดมั่นในแนวคิดการพัฒนาที่ยึดประชาชน เป็นศูนย์กลาง ยกระดับการประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างมั่นคงในกระบวนการพัฒนา ตลอดจนชี้แนะ และให้กำลังใจมวลชนให้สร้างชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขด้วยสองมือของตนเอง

นายสี จิ้นผิง ย้ำ ทิ้งท้าย ว่า เราต้องทำงานให้ดีในด้านการผลิตที่ปลอดภัย ตรวจสอบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้ดีอีกระดับ เสริมสร้างระบบการติดตามและการเตือนภัยล่วงหน้า ดำเนินมาตรการฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

นักข่าวสังเกตเห็นว่า ระหว่างการประชุม “สองภา”ของจีนในปีนี้  “การพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่” ถือเป็นประเด็นร้อนในบรรดาสมาชิกสองสภา อย่างไม่ต้องสงสัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมาได้มีการเปิด “เวทีพบผู้แทน” และ “เวทีพบรัฐมนตรี” ครั้งแรก จากเวทีดังกล่าวบรรดาผู้สื่อข่าวได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ “การไล่ตามแสงสว่าง”  เช่น อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์เป็น “ผู้ไล่ตามแสงสว่าง”แห่งยุคสมัย ผู้ก่อตั้งบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์คนหนึ่ง กล่าวว่า เขาไม่ได้ตัดเงินทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด นี่แสดงว่า เขากำลังไล่ตามแสงสว่างของเทคโนโลยีแกนหลัก ตัวแทนจากอุตสาหกรรมยานยนต์คนหนึ่ง กล่าวว่า หากเราต้องการเป็นประเทศเข้มแข็งด้านยานยนต์ก็จำเป็นต้องทำให้แบรนด์จีนก้าวสู่ระดับโลก นี่คือการไล่ตามแสงสว่างแห่งแบรนด์เนม ซึ่งปัจจุบันนี้แวดวงรถยนต์จีนกำลังทำงานอย่างหนัก ตัวแทนจากแนวหน้าการวิจัยโบราณสถานอินซีว์ กล่าวว่า การปฏิบัติงานด้านโบราณคดีไม่ได้เพื่อขุดหาสมบัติ แต่ต้องการค้นพบความลึกลับทางประวัติศาสตร์ นี่คือ การไล่ตามแสงสว่างแห่งอารยธรรม ที่จริงแล้ว เศรษฐกิจจีนในปัจจุบันก็ถือเป็น “นักไล่ตามแสงสว่าง” เช่นกัน ซึ่งมีอุตสาหกรรมใหม่ และแนวทางใหม่ ๆ จำนวนมากต่างก็เป็นไฮไลท์ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง และยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็ทำให้มีอนาคตที่สดใสได้เช่นกัน

ก้าวหน้าไปในทิศทางที่เปี่ยมด้วยแสงสว่างเหล่านี้ โดยตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโต ประมาณ 5 % เร่งพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ และเดินบนหนทางการพัฒนาคุณภาพสูง เช่นนี้เศรษฐกิจจีน ย่อมมีอนาคตที่สดใส และผู้ที่ไล่ตามแสงสว่างก็ย่อมจะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ อย่างแน่นอน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ    ศุกร์  8  มีนาคม  2567  18:30:59 เข้าชม  1983279 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …