Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ ส่องเทคโนโลยี ดักจับคาร์บอน ที่ช่วยขับเคลื่อนจีน ไปสู่ยุคพลังงานสีเขียว

ส่องเทคโนโลยี ดักจับคาร์บอน ที่ช่วยขับเคลื่อนจีน ไปสู่ยุคพลังงานสีเขียว

28 second read
0
0
121

บนเส้นทางของการเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาสีเขียว จีน มีเป้าหมาย “30-60” คือ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุด ก่อน ปี พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) และบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) ก่อน ปี พ.ศ. 2603 (ค.ศ. 2060) โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญที่จีน ขับเคลื่อน คือ การส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยีสีเขียว อย่างการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage) หรือ เทคโนโลยี CCUS

เทคโนโลยี CCUS เป็นเทคโนโลยีการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง หรือ กระบวนการอุตสาหกรรมต่างๆ คาร์บอนไดออกไซด์ที่ดักจับได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ใช้ในการผลิตน้ำมัน  ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตสารเคมี เป็นต้น

ในประเทศจีน ภาคการศึกษา และภาคธุรกิจร่วมกันขับเคลื่อน การใช้เทคโนโลยี CCUS จนมีความก้าวหน้าอย่างมาก จนถึงสิ้นปี 2022 มีโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่า 100 แห่งที่นำเทคโนโลยี CCUS ไปใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ปีค.ศ.2022 บริษัทซิโนเปคได้เริ่มดำเนินโครงการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ที่บ่อน้ำมันฉีหลู่-เซิงหลี่ (Qilu-Shengli CCUS) ซึ่งเป็นโครงการระดับเมกะตัน โครงการแรกของจีน ที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ  คาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ 1 ล้านตันต่อปี หรือ เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้เกือบ 9 ล้านต้น และถือเป็นโครงการนำร่อง ที่จะได้องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และเทคโนโลยี CCUS ที่จะนำไปใช้กับโครงการอื่นในอนาคต ต่อไป

China National Petroleum Corporation (CNPC) ได้เปิดตัวโครงการ CCUS ขนาดใหญ่หลายแห่ง อาทิโครงการบ่อน้ำมันต้าชิ่ง มณฑลเฮยหลงเจียง ขนาด 1.4 ล้านตัน และโครงการที่มณฑลจี๋หลิน ขนาด 1 ล้านตัน  ขณะที่ Shaanxi Yanchang Petroleum วางแผนที่จะสร้างโครงการ CCUS ขนาด 5 ล้านตัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการพัฒนากวางตุ้งและคณะกรรมการปฏิรูป CNOOC Sheel และ ExxonMobil ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อร่วมกันศึกษา CCUS ขนาด 10 ล้านตัน บริเวณอ่าวดายา เมื่อเดือนมิถุนายนปีค.ศ. 2022

ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2022 Sinopec Shell Baowu Steel และ BASF ประกาศว่า จะร่วมมือกันศึกษาเพื่อเปิดตัว CCUS แบบโอเพ่นซอร์สขนาด 10 ล้านตัน ในพื้นที่ตะวันออกของประเทศจีน มีเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ในภาคตะวันออกของจีน ปล่อยคาร์บอนน้อยลง และสร้างห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

บนเส้นทางของการขับเคลื่อนเทคโนโลยี CCUS เพื่อให้จีนบรรลุเป้าหมาย 30-60 จีน ให้ความสำคัญกับการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยี CCUS เพื่อนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของการใช้เทคโนโลยี CCUS ให้เป็นสากล และทำให้เกิดการใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลายมากขึ้น  เพื่อผลักดันให้จีน เดินหน้าไปสู่เป้าหมายใยุคของการใช้พลังงานสีเขียว อย่างยั่งยืน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย  / ภาพ : sinopecgroup

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ   ศุกร์  29  ธันวาคม 2566  22:14:59 เข้าชม : 1785699 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน พิธีมอบ ประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกฤ … …