Home ข่าวเด่น ดิจิทัล หลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ อาณาจักรนิวส์ ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29 ทยอย มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคใต้

หลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ อาณาจักรนิวส์ ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29 ทยอย มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคใต้

1 second read
0
0
586

หลากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐ – ภาคเอกชน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์ อาณาจักรนิวส์ ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29 ทยอย มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับ โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วภาคใต้

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ต (ส.ส.ภูเก็ต)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายไพร พัฒโน อดีต นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลนครหาดใหญ่

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รองเอ็มดี ทอท.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายเพ็ชร ชั้นเจริญ อดีต ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนายการ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายแสน เจริญจิตร์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้
พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29
นายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการ ไทยแอร์เอเชีย (สนามบินภูเก็ต)
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ไทยแอร์เอเชีย (สนามบินภูเก็ต)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

อธิการบดี คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลนครภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม ปลัดจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย ข้าราชการ ปลัด เจ้าหน้าที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล อดีต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงภูเก็ต
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายบุญ ยงสกุล อดีต นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ซีอีโอ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด (ภูเก็ต)

พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร และ พนักงาน บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด (ภูเก็ต)

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าเพิร์ล จำกัด (ผู้จำหน่ายโตโยต้า) จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้าเพิร์ล จำกัด (ผู้จำหน่ายโตโยต้า) จำกัด

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้บริหาร สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

ฝ่ายบริหาร และ พนักงาน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นางวันเพ็ญ ยมนา อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

ฝ่ายบริหาร และ พนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสมชาย ทองคำคูณ ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายสุนิรันดร์ รชตะพฤกษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเชิงทะเล

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลราไวย์

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

นายมานะ อาจปักษา ผู้จัดการ โรงภาพยนตร์โคลิเซียม พาราไดส์ ภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นสพ.อาณาจักรนิวส์
ฉลองความเกรียงไกร ก้าวสู่ปีที่ 29

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

สำนักงานสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ธนาคารอออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จ.สงขลา

ร้านก๋วยเตี๋ยว นายเคี้ยง เอ็มไพร์ ภูเก็ต ถนนลักกงษี อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ร้านยอดซีฟู้ด ข้าวต้ม (รอบดึก) ถนนเทพกษัตรีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

ร้านอาหารน้าขำ แหลมสนอ่อน (วงเวียน 2 ทะเล) อ.เมือง จ.สงขลา

ฯลฯ…..

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2565 08:20:59 เข้าชม : 1985265 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …