Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต เปิด โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ต โปร่งใส” ประจำปี 2567

อบจ.ภูเก็ต เปิด โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ต โปร่งใส” ประจำปี 2567

1 second read
0
0
231

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายเรวัต อารีรอบ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “ภูเก็ต โปร่งใส” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดย นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงเด็ก เยาวชน ประชาชน และส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้รู้ถึงผลเสียหายความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึก และปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละอดทน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีอุดมการณ์เป็นสิ่งที่ดีงาม เพื่อส่วนรวม เพื่อนำผลงานการประกวด มาสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ และนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ต่อไป

การจัดทำโครงการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “ปลูกจิตสำนึก ภูเก็ตโปร่งใส” มีโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ทั้ง 3 อำเภอ ทั้งหมด 49 ทีม แบ่งเป็น 4 รุ่น ประกอบด้วย รุ่น ป.1 – ป.3 จำนวน 13 ทีม รุ่น ป.4 – ป.6 จำนวน 15 ทีม รุ่น ม.1 – ม.3 จำนวน 12 ทีม และรุ่น ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่า จำนวน 9 ทีม มีคณะกรรมการตัดสินการประกวดวาดภาพ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดวาดภาพ จะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  พฤหัสบดี  25  มกราคม 2567  13:41:59 เข้าชม : 1876592 ครั้ง

Comments are closed.

Check Also

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงานแนวทางการแจ้งเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.40 น. นายเรวัต อาร … …