Home ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์ เครือข่ายธุรกิจไทย และอาเซียน พร้อมผลักดันแนวคิด EPR ตอกย้ำ ให้ผู้ผลิตขับเคลื่อนการผลิต ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายธุรกิจไทย และอาเซียน พร้อมผลักดันแนวคิด EPR ตอกย้ำ ให้ผู้ผลิตขับเคลื่อนการผลิต ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

1 min read
0
0
233

ปัจจุบันเจ้าของเครือข่ายธุรกิจ ได้นำหลักการการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต ครอบคลุมตลอดทั้งชีวิต วงจรผลิตภัณฑ์ หรือ Extended Producer Responsibility : EPR มาเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ซึ่งหลักการดังกล่าว สอดคล้องกับการดำเนินงานของ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยเบฟ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน และคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ นับตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการจัดบรรจุภัณฑ์ หลังการบริโภค ล่าสุดได้สนับสนุนการจัดงาน C asean Forum (CaF) ในหัวข้อ ASEAN Action Towards Circular Economy: Move Forward with Extended Producer Responsibility” จัดโดย ซี อาเซียน (C asean) ร่วมกับ เครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network หรือ TSCN) และ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue หรือ ACSDSD) ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการดำเนินการ เพื่อนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ Extended Producer Responsibility (EPR)  มาใช้ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน และประเทศไทย

บรรยากาศงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ผลิต และเจ้าของเครือข่ายธุรกิจต่างๆ กว่า 300 ชีวิต ตอบรับเข้าร่วม งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรชั้นนำระดับโลก ที่มาแชร์ประสบการณ์ และไอเดียกลยุทธ์เกี่ยวกับเรื่องราวการดำเนินธุรกิจ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาในมุมของผู้กำหนดนโยบาย และผู้ประกอบการ เรื่องบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

เริ่มด้วย  คุณต้องใจ ธนะชานันท์  กรรมการผู้จัดการ ซี อาเซียน กล่าวต้อนรับ และย้ำถึงความสำคัญของ EPR ที่มีต่อการนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในอาเซียน ในขณะที่ภูมิภาคนี้กำลังรับมือความท้าทายต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการของเสียและการลดลงของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศกำลังพิจารณาถึงการนำหลัก EPR มาใช้ตามบริบทของตัวเอง การได้แบ่งปันประสบการณ์และตัวอย่างการดำเนินงานร่วมกันในวันนี้ จะช่วยผลักดัน EPR ให้ใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะที่หลายประเทศกำลังผลักดันเรื่องนี้ วันนี้พวกเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้าน EPR และเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งจะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก และมอบแรงบันดาลใจในการสร้าง การเปลี่ยนแปลงในอาเซียน วิทยากรจากหลากหลายประเทศจะเล่าให้เราฟังถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน บทเรียนการขับเคลื่อน EPR ในยุโรป และ Panel Discussion ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดัน EPR ในประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน

และเราขอขอบคุณ ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue หรือ ACSDSD และ Thailand Supply Chain Network ที่เป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย สำหรับการร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยให้งานครั้งนี้เกิดขึ้น เราหวังว่า การรวมตัวในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามร่วมกัน เพื่อผลักดันหลักการ EPR และบทเรียนต่าง ๆ ไปสู่นโยบายระดับประเทศ สู่มาตรฐานอุตสาหกรรม และสู่โครงการในระดับชุมชน ขอให้พวกเราผสานความร่วมมือกันด้วยความมุ่งมั่นแน่วแน่ค่ะ

ทางด้าน คุณปฏิญญา ศิลสุภดล รองเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า EPR คือ หลักการเพื่อให้ผู้ผลิตมีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ของตนร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ในประเทศไทย เราไม่ได้โฟกัสอยู่ที่การเก็บกลับบรรจุภัณฑ์ เท่านั้น แต่คำนึงตั้งแต่การออกแบบ การสื่อสารกับผู้บริโภค เกี่ยวกับการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังใช้งาน ระบบการรวบรวมเพื่อคัดแยกและนำบรรจุภัณฑ์กลับมารีไซเคิล ในปัจจุบันภาครัฐกำลังขับเคลื่อน เรื่องกฎหมาย EPR โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมกันสร้างระบบเก็บกลับที่มีประสิทธิภาพ ถ้าเรามีกรอบกฎหมาย EPR ที่ชัดเจน จะทำให้เห็นผลว่า การเก็บกลับอย่างมีประสิทธิภาพ ได้วัสดุที่มีคุณภาพเข้าระบบ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตลดลง หากไม่มีระบบที่ดี อนาคตเราอาจจะไม่มีวัตถุดิบกลับมาใช้ อาจจะต้องเสียภาษีหรือค่ากำจัด ค่าจัดการบางอย่าง ดังนั้น เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน EPR คือ หลักการที่จะทำให้ภาคเอกชน เข้ามาทำงานร่วมกัน และสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นครับ

ในส่วนของการเสวนา ในช่วงเช้า คุณ Kai Hofmann Program Head จาก GIZ แบ่งปันมุมมองในหัวข้อ ‘Circular Economy for the ASEAN Region’  ว่า ปัจจุบันมีการพูดถึง EPR อย่างกว้างขวาง ว่า เป็นแนวปฏิบัติ สำหรับการออกแบบเพื่อรีไซเคิลเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสุดท้ายแล้ว เป้าหมายสูงสุดของเรา คือ การนำวัสดุไปรีไซเคิล และเป็นเรื่องน่ายินดี ที่ตอนนี้มีหลายเครือข่ายธุรกิจ ต่างก็เริ่มผลักดันให้เกิดการดำเนินการ เกี่ยวกับ EPR ในภูมิภาคอาเซียน ทำให้ตอนนี้ เกือบทุกประเทศมีเครือข่าย EPR แบบอาสา ซึ่งทำให้เห็น ว่า พวกเราทุกคน รวมถึงภาคเอกชนยินดี ที่จะแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ดังจะเห็นได้ ว่า องค์กรที่รับผิดชอบการจัดการบรรจุภัณฑ์ หรือ PRO เป็นหัวใจของการขับเคลื่อน EPR โดยควบคุมดูแลทั้งระบบตั้งแต่กระแสการเงิน และการไหลของเสีย รวมไปถึงการรับผิดชอบการจดทะเบียน การบริหารจัดการ รวบรวมข้อมูล ให้ความรู้ กำกับดูแล บริหารการเงิน และจัดทำรายงาน

ต่อด้วยการแชร์ประสบการณ์ และตัวอย่างการดำเนินงานในยุโรป ในหัวข้อ “EPR Learning from EU Experiences” โดย ผศ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับโครงการ EU SWITCH-Asia Programme  ซึ่ง ดร.ปเนต ยังได้ร่วมแสดงความคิดเห็นใน Panel Discussion หัวข้อ “Promoting EPR Across ASEAN” ร่วมกับ คุณ Carlo Delantar จาก Circular Economy Philippines และ Gobi Partners คุณ Rocky Pairunan จาก WRI Indonesia และ ดร.แอนโทนี่ ประมวลรัตน จาก ACSDSD

ส่วนงานเสวนาในช่วงบ่าย เริ่มด้วยหัวข้อ “Thailand National EPR” โดย คุณปฏิญญา ศิลสุภดล รองเลขาธิการ ส.อ.ท ดูแลสายงาน TIPMSE ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Financial Mechanism for Thailand’s Circular Economy : Regulatory Perspective” โดย คุณปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อม และหัวข้อ “Financial Mechanism for Thailand’s Circular Economy: Funding Perspective” โดย คุณ Rieko Kubota วิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมอาวุโส จาก The World Bank ปิดท้ายด้วย Practitioner Panel Discussion ในหัวข้อ “Advancing Sustainable Recycling” ซึ่งได้รับเกียรติจากตัวแทนของบริษัทชั้นนำที่ผลักดัน EPR อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ผู้อำนวยการ ESG and Sustainability จาก บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณสลิลลา สีหพันธ์ ผู้อำนวยการ บริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  คุณกิติยา แสนทวีสุข Head of Sustainability จากบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และ คุณวิจิตรา  สุภาคง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ภายในงาน ได้มีการจัดแสดงบูธ จากองค์กรชั้นนำ อาทิ เครือข่ายห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทย (TSCN) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซ์โป จำกัด ศูนย์ซี อาเซียน ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ACSDSD) สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์ และรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด บริษัท เวสต์ร๊อค (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด และบริษัท เฮงเค็ล (ประเทศไทย) จำกัด

นับเป็นอีกหนึ่งงานเสวนา ที่ตอบโจทย์ เรื่องการขับเคลื่อนอาเซียน ไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า การสัมมนาครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของอาเซียน และประเทศไทย ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และการจัดการทรัพยากร อย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการวางรากฐาน สำหรับอนาคตที่เศรษฐกิจหมุนเวียน จะไม่เป็นเพียงแนวคิด แต่เป็นความจริงที่เราต้องสร้างร่วมกัน

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ :  อาทิตย์  7  เมษายน  2567 09:45:59 เข้าชม : 1698224 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ที่ปรึกษากฎหมาย โดย ทนาย สุนทร พยัคฆ์
Comments are closed.

Check Also

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งใหญ่ 9 – 12 ม.ค. 2568 นี้

งานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล โบ๊ท โชว์ เตรียมจัดยิ่งให … …