Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชวงศ์จักรี

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชวงศ์จักรี

18 second read
ปิดความเห็น บน ๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชวงศ์จักรี
0
1,086

วันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ วันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แห่งราชวงศ์จักรี

พระฉายาลักษณ์ประจักษ์จิต
พระราชกิจทรงงานตระการผล
เฉลิมพระชนมพรรษามหามงคล
เทพไท้ดลขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ เว็บไซต์ข่าว อาณาจักรนิวส์
www.arnacharknews.net และ กองบรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ อดีต แม่ทัพภาคที่ ๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลนครหาดใหญ่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ไพฑรูย์ ชูชัยยะ อดีต ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลนครภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต
พร้อมด้วย ข้าราชการ ปลัด เจ้าหน้าที่ พสกนิกรชาวอำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ดร.ณรงค์ หงษ์หยก ประธาน ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมัคร เลือดวงหัด ผู้อำนวยการ แขวงทางหลวงภูเก็ต
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรวัฒน์ – พรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานฯ -รองประธาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชูชัย หงษ์หยก ประธานกรรมการ บริษัท อนุภาษมโนรม จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษมโนรม จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงเดช หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

นายนพพงษ์ สมุทรรัษฎงค์ MARINE CONNECTION AND HOBBY (THAILAND) ผู้แทนจำหน่ายเรือ สปิค โบ๊ท เรือเร็ว ส่วนบุคคล

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด

ศูนย์การค้า จังซีลอน ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ศูนย์การค้า จังซีลอน ภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญธรรม เจริญพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และ การไฟฟ้าในสังกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ยมนา อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขา ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เซอร์เคิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ทองคำคูณ ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลตำบลราไวย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลตำบลรัษฎา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมพร นวลศรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

นายสมหมาย เรืองสวัสดิ์ หจก.ทวีรัชต์มอเตอร์ (ข้างวัดโฆษิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

นายโสภณ จะยะสกูล อดีตประธานสถาบันการเงินหาดใหญ่ จ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ บูกิตา โฮเทล แอนด์ สปา ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน พสกนิกรชาวหาดใหญ่

สำนักงานประปาจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติ นันทสุวรรณ หัวหน้า สำนักงาน จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ ตันติพิมลพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรมหาดใหญ่

พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรมหาดใหญ่

นายศุภกร บุณยขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด (โครงการเดอะไลท์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธนาคาอออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านก๋วยเตี๋ยว นายเคี้ยง เอ็มไพร์ ภูเก็ต ถนนลักกงษี อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านยอดซีฟู้ด ข้าวต้ม (รอบดึก) ถนนเทพกษัตรีย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านอาหารน้าขำ แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 12 สิงหาคม 2564 11:35:59 เข้าชม : 1897252 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …