Home ข่าวรอบเกาะภูเก็ต เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗

4 second read
0
0
234

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกาย
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย สืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์
คณะผู้จัดทำ เว็บไซต์ข่าว ออนไลน์ อาณาจักรนิวส์ www.arnacharknews.net

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ศานติ  ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ ๔

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ สุวรรณรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก พรหมเขียว

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี

นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลนครหาดใหญ่

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ไพฑรูย์ ชูชัยยะ

อดีต ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุ อุทัยรัตน์

อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเรวัต อารีรอบ

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
และทีมภูเก็ตหยัดได้

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลนครภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช

อดีต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรวัฒน์ – พรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานฯ -รองประธาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และบริษัทในกลุ่ม กฟผ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงเดช หงษ์หยก

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน

บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายประวิช จรรยาสิทธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภูเก็ต สแควร์ จำกัด

ศูนย์การค้า จังซีลอน ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน

บริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ศูนย์การค้า จังซีลอน ภูเก็ต

ขอถวายพระพรชัยมงคล

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ยมนา

อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์

ประธานกรรมการ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
นายชัยภัทร ณ ระนอง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขา ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญ วงศ์สัตยนนท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ทองคำคูณ

ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายอรุณ โสฬส

นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลตำบลราไวย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา

พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พสกนิกร ชาวเทศบาลตำบลรัษฎา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมพร นวลศรี

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ จะยะสกูล

อดีต ประธานสถาบันการเงินหาดใหญ่ จ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์

นายก สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ

ประธานกรรมการ บูกิตา โฮเทล แอนด์ สปา ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์

กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน

ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวุฒิ หงษ์หยก

ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน

สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ ตันติพิมลพันธ์

ประธานกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรมหาดใหญ่

พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรมหาดใหญ่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธนาคาออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จ.สงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านก๋วยเตี๋ยว นายเคี้ยง เอ็มไพร์ ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านยอดซีฟู้ด ข้าวต้ม (รอบดึก) ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านอาหารน้าขำ แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ :  อังคาร 2 เมษายน  2567 10:28:59 เข้าชม : 1896522 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวรอบเกาะภูเก็ต
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …