Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ในหลวง พระราชินี เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัส ให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติ และ ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ขออำนวยพรให้การดำเนินงานสำเร็จ ตามที่พึ่งประสงค์ทุกประการ

ในหลวง พระราชินี เสด็จทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีพระราชดำรัส ให้ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติ และ ประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ขออำนวยพรให้การดำเนินงานสำเร็จ ตามที่พึ่งประสงค์ทุกประการ

1 second read
0
0
277

วันนี้ (3 ก.ค. 2566) เมื่อเวลา 17.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้น เสด็จเข้าห้องประชุมฯ เสด็จขึ้นบนเวที ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ มีพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภา ความว่า

“บัดนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และ มีการเรียกประชุมรัฐสภา พุทธศักราช 2566 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ ได้ระลึกไว้เสมอว่า ท่านได้เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศ ในการใช้อำนาจนิติบัญญัติ เพื่อดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่าง ๆ ให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้น ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่สติปัญญา ความสามารถ และ ความสุจริตบริสุทธิ์ของท่าน ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และ ประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด หากทุกท่านสำนึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จลุล่วง เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภา เป็นไปโดยเรียบร้อย สำเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการ ทั้งขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญทุกเมื่อไป”

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  จันทร์  3  กรกฎาคม   2566  20:30:59 เข้าชม : 1986593 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

CMG Lantern Festival Gala 2024

CMG Lantern Festival Gala 2024 สวยงามอลังการ CMG เชิญรั … …