Home ข่าวเด่น ดิจิทัล หลากหลายองค์กร ภาครัฐ – ภาคเอกชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๑  พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  แห่งราชวงศ์จักรี  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

หลากหลายองค์กร ภาครัฐ – ภาคเอกชน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๗๑  พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  แห่งราชวงศ์จักรี  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

51 second read
0
0
359

วันนี้ ในอดีต เมื่อ 71 ปี ที่แล้ว ตรงกับ วันที่ 28 กรกฎาคม 2495 วันพระราชสมภพเป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 พระองค์จะสืบราชสมบัติต่อ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า พระองค์จะเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ แต่ทรงขอผ่อนผัน เนื่องจากทรงต้องการร่วมทุกข์โศกกับปวงชนชาวไทย จนกว่าจะผ่านพระราชพิธีพระบรมศพไประยะหนึ่ง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ โดยตำแหน่งไปพลางก่อน

1 พฤษภาคม 2562 ทรงประกอบพระราชพิธี ราชาภิเษกสมรสกับ พลเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา และทรงมีพระราชโองการสถาปนาเป็น สมเด็จพระราชินีสุทิดา

พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

และ มีพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และ ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดไป”

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระอิสริยยศ และ เฉลิมพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 10

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์ และ คณะผู้จัดทำ เว็บไซด์ข่าว อาณาจักรนิวส์ www.arnacharknews.net

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อดีต แม่ทัพภาคที่ ๔

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

พร้อมด้วย ข้าราชการ ปลัด  เทศมนตรี  สมาชิกสภา  เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง  และพสกนิกรชาวหาดใหญ่

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ไพฑรูย์ ชูชัยยะ อดีต ผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ธานี ช่วงชู
อดีต ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานดอนเมือง

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ค
พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  อดีต ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิรวัฒน์ – พรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล
ประธานฯ -รองประธาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท พรทิพย์ ภูเก็ต จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญ ยงสกุล อดีต นายก สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุพงศ์ กริชจนรัช ซีอีโอ บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงเดช หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายนพพงษ์ สมุทรรัษฎงค์ MARINE CONNECTION AND HOBBY (THAILAND) ผู้แทนจำหน่ายเรือ สปิค โบ๊ท เรือเร็ว ส่วนบุคคล

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และ การไฟฟ้าในสังกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ยมนา อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

นักศึกษา และ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธาน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขา ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขาภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญ วงศ์สัตยนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ภูเก็ตเจ็ตทัวร์ จำกัด

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ทองคำคูณ ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมพร นวลศรี อดีต ประธาน ชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมหมาย เรืองสวัสดิ์ หจก.ทวีรัชต์มอเตอร์ ภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ จะยะสกูล อดีต ประธานสถาบันการเงินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายสัมพันธ์ แสงสุวรรณ ประธานกรรมการ บูกิตา โฮเทล แอนด์ สปา ภูเก็ต

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญสม อนันตจรูญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์ ชีป ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ
พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ ตันติพิมลพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภกร บุณยขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต ลีฟวิ่ง จำกัด (โครงการเดอะไลท์ สวนหลวง คอนโดมิเนียม ภูเก็ต)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงาน สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ธนาคารออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จังหวัดสงขลา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านก๋วยเตี๋ยว นายเคี้ยง เอ็มไพร์ ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านยอดซีฟู้ด ข้าวต้ม รอบดึก ภูเก็ต

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านอาหารน้าขำ (วงเวียน 2 ทะเล แหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2566 19:08:59 เข้าชม : 1985397 ครั้ง

Their Majesties King Vajiralongkorn and Queen Suthida of Thailand with Their Royal Highnesses Princess Bajrakitiyabha, Princess Sirivannavari, and Prince Dipangkorn Rasmijoti made a balcony appearance at Sutthai Sawan Prasat Throne Hall in the Grand Palace in Bangkok, Kingdom of Thailand.
#พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว #พระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว #รัชกาลที่10 #vajiralongkorn #kingvajiralongkorn #ramax #ในหลวง #ราชวงศ์จักรี #chakridynasty #thairoyals #thairoyalfamily #ไทย #ประเทศไทย #thailand #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #coronation
repost Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย

ภาพ : สำนักพระราชวัง

TAG : 0 0 Google + 0 เขียนเมื่อ :  ศุกร์  28 กรกฎาคม 2566  19:21:59 เข้าชม : 1987532 ครั้ง

repost Royal World Thailand – รอยัล เวิลด์ ประเทศไทย
Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวเด่น ดิจิทัล
Comments are closed.

Check Also

 “IMCAS Asia 2024 17th Edition and 12th ITCAM” งานประชุมเวชศาสตร์ความงามระดับโลก ตอกย้ำ ไทยเป็นศูนย์กลางทาง เวชศาสตร์ความงามระดับโลก

กรุงเทพฯ – 25 มิถุนายน 2567 – สมาคมเวชสำอางและศัลยศาสตร … …