Home ข่าวเด่น ดิจิทัล ๕ ธันวาคม “วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก”  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์”

๕ ธันวาคม “วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก”  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์”

5 second read
0
0
272

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ “วันชาติไทย-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก”  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  พระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ตราบนิรันดร์”

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการ นสพ.อาณาจักรนิวส์ และ คณะผู้บริหารและพนักงาน เว็บไซด์ข่าว อาณาจักรนิวส์ www.arnacharknews.net

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อดีต แม่ทัพภาคที่ ๔

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก พรหมเขียว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า อำนวย พิณสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และทีมภูเก็ตหยัดได้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ท.ไพฑรูย์ ชูชัยยะ อดีต ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีต เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ท.วรรณพงษ์  คชรักษ์ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายเพ็ชร ชั้นเจริญ
อดีต ผู้อำนวยการ การท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า น.พ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลวขิระภูเก็ค
พร้อมด้วย บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรเชษฐ์ ประยืนยง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัทในกลุ่ม กฟผ.

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงเดช หงษ์หยก กรรมการผู้จัดการ บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด
พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท อนุภาษฟอร์ด มอเตอร์เซลล์ จำกัด

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นางวันเพ็ญ ยมนา อดีต ผู้อำนวยการ เขต ธนาคารออมสิน สาขาภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธาน มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

พร้อมด้วย คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ มูลนิธิกิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต
ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สะพานหิน ภูเก็ต และ ศาลเจ้าปุดจ้อ จ.ภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยภัทร ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขา ภูเก็ต

พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โตโยต้า เพิร์ล ผู้แทนจำหน่าย โตโยต้า จำกัด สาขาภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ทองคำคูณ ซีอีโอ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

๕ ธันวาคม  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.สมพร นวลศรี ประธานชมรมธนาคารจังหวัดภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมหมาย เรืองสวัสดิ์ หจก.ทวีรัชต์มอเตอร์

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายโสภณ จะยะสกูล อดีตประธานสถาบันการเงินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญวุฒิ หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ
พร้อมด้วย ผู้บริหาร และ พนักงาน สนามกอล์ฟ ภูเก็ต คันทรี คลับ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ ตันติพิมลพันธ์ ประธานกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พร้อมด้วย คณะกรรมการ มูลนิธิเทิดคุณธรรม หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานบังคับดคีจังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ธนาคารออมสิน ภาค 11 อ.เมือง จังหวัดสงขลา

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านก๋วยเตี๋ยว นายเคี้ยง เอ็มไพร์ ภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านยอดซีฟู้ด ข้าวต้ม รอบดึก ภูเก็ต

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ร้านอาหารน้าขำ (วงเวียน 2 ทะเล แหลมสนอ่อน) อ.เมือง จ.สงขลา

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ  อังคาร 5  ธันวาคม  2566  08:30:59 เข้าชม : 1896598 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Comments are closed.

Check Also

บริดจสโตน คว้า แบรนด์อันดับหนึ่ง ในใจมหาชน ทั่วประเทศ 13 ปี ซ้อน

บริดจสโตนคว้าแบรนด์อันดับหนึ่งในใจมหาชนทั่วประเทศ 13 ปี … …