Home สัมภาษณ์บุคคล เปิดกรุ…..สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ยุค ประธานฯ ก่อตั้ง ภาวัต ศุภสุวรรณ 

เปิดกรุ…..สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ยุค ประธานฯ ก่อตั้ง ภาวัต ศุภสุวรรณ 

4 second read
0
0
1,961

การก่อตั้งองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ไม่ใช่จะทำกันได้อย่างง่าย ๆ ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมายาวนาน กว่าจะประสบความสำเร็จ เฉกเช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ภายใต้การนำ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 16 ปี สร้างความเชื่อมั่นให้กับมวลสมาชิกกว่า 6พันราย มีทุนเรือนหุ้นกว่า 80ล้านบาท และมีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 500 ล้านบาท ระยะเวลาเพียง 16 ปี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ก้าวกระโดดจากสำนักงานตึกแถว 1 ห้องเล็กๆ บนเนื้อที่ 23 ตารางวา ปัจจุบันมีอาคารสำนักงาน ขนาด 5 ชั้น บนเนื้อที่ 602 ตารางวา มูลค่าการก่อสร้างกว่า 120 ล้านบาท (รวมที่ดิน) ไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลย แต่เป็นเรื่องจริง บนเกาะภูเก็ตแห่งนี้ ชุมชนเคหะที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น รวมหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น รับจ้างทั่วไป ประกอบอาชีพค้าขาย เช่น  แม่ค้ากล้วยแขก  แม่ค้าส้มตำ ข้าวราดแกง ก๋วยเต๋ยว เป็นต้นใครจะคิดว่าระยะเวลาเพียง 30 ปี จากชุมชนที่ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นชุมชนที่มีการสัญจรไปมาอย่างวุ่นวาย ถนนคับแคบ จะมีตึกสูงลัดฟ้าซึ่งเป็น สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มีความสวยสง่า เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวชุมชนเคหะ เป็นที่สะดุดตา และ กล่าวคำชื่นชม แก่ผู้ที่ผ่านเข้ามาในชุมชนแห่งนี้ การเติบโตอย่างก้าวกระโดดจนถึงปัจจุบันการบริหารงาน จะต้องมีผู้นำที่มีความสามารถ มีความความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงทำให้สหกรณ์ฯ มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นที่รู้จักแก่ บุคคลทั่วไป และ องค์กรภายนอก

ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ฯ ท่านแรก คุณภาวัต ศุภสุวรรณ เดิมเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ชุมชนการเคหะฯ ดูแลชุมชนแห่งนี้ประกอบอาชีพไต๋เรือที่ต้องดูแลครอบครัวของตนเอง และ ต้องดูแลลูกบ้านทุกหลังคาเรือนในชุมชนการเคหะฯให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และให้เด็ก ๆ ได้มีการศึกษาที่ดี เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชุมชน และสังคมไทย ได้พัฒนาชุมชนการเคหะฯ ให้มีความเจริญ เป็นชุมชนที่น่าอยู่จนถึงปัจจุบัน

คุณภาวัต ศุภสุวรรณ เป็นผู่ก่อตั้ง และ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 11ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมากว่า16 ปี “เดิมอาชีพเป็นไต๋เรือ และเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7ของชุมชนการเคหะฯ ได้ศึกษารายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ฯ ประเภทต่าง ๆ เช่น นิคม ออมทรัพย์ ประมง บริการแต่บทสรุป ก็เกิดเป็นเครดิตยูเนี่ยน เพราะไม่จำกัดในเรื่องของสาขาอาชีพของสมาชิก กลุ่มเริ่มจัดตั้งและรับสมัครสมาชิกครั้งแรก เมื่อวันที่ 20พฤษภาคม 2540 ตอนนั้นมีสมาชิกแรกเริ่มเพียง78 ราย มีทุนเรือนหุ้นเพียง 29,400 บาทจึงนับได้ว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต ก่อกำเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2540

การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ฯ บางแห่งอาศัยโรงเรียนเก่า ๆ เป็นสำนักงาน หรือบางแห่งใช้ใต้ถุนบ้านเป็นที่รับสมาชิก รับฝากเงิน บ้างก็ใช้บ้านของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นสำนักงาน เป็นต้น เช่นเดียวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ที่แรกเริ่ม ใช้บ้านของผู้ก่อตั้ง คุณภาวัต ศุภสุวรรณ เป็นสำนักงานสหกรณ์ฯ ชั่วคราว  จนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2549สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มีสำนักงานสหกรณ์ฯ เป็นที่ทำการให้บริการสมาชิกเป็นหลังแรก บนเนื้อที่ 23 ตารางวา กว้าง 5 เมตร ยาว 19 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 68/13 หมู่ที่ 7ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต นับว่าเป็นความภูมิใจของมวลสมาชิก และ คณะกรรมการดำเนินการ เป็นอย่างยิ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ทั้ง 15 ท่าน มีการบริหารงานสหกรณ์ฯ อย่างมืออาชีพ มีความหลากหลายในเรื่องของการศึกษา เพศ วัย ที่เข้ามาดูแลและผลักดันสหกรณ์ฯ แห่งนี้ ด้วยความสมัครใจ และจิตอาสา อย่างแท้จริง ไม่มีเงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การทำงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ จะมีการประชุมประจำเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เริ่มตั้งแต่ 19.00 น. เป็นต้นไป จะเห็นได้ว่าทุกท่านทำงานด้วยความเสียสละ เพราะต้องสละเวลาส่วนตัว และเวลาของครอบครัว เข้ามาดูแล และบริหารงานสหกรณ์ฯ

การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ณ ที่ทำการ เลขที่ 68/13 ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษาภาคม 2549   มีสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และมีการเข้าเยี่ยมชมจากหน่วยงานภายนอก อย่างมากมาย ทำให้สำนักงานสหกรณ์ฯ มีความคับแคบ ไม่สามารถรองรับสมาชิก และผู้มาเยือน ได้อย่างสะดวก สบาย เพราะการบริการในวันต้นเดือนของทุกเดือน จะมีสมาชิกเข้ามา ฝากเงิน หรือ ทำนิติกรรมต่าง ๆ อย่างล้นหลาม ทำให้ คณะกรรมการจะต้องมองหาทำเล และก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ขึ้น เพื่อรองรับความเติบโตของสหกรณ์ฯ และ ให้บริการสมาชิกด้วยความสะดวก สบาย และมีความอบอุ่น เมื่อเข้ามาใช้บริการ ซึ่งก็เป็นอย่างที่ตั้งใจ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 68/901 ม.7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น มีลานจอดรถสำหรับผู้เข้ามาติดต่อ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ชั้น 1 เป็นสำนักงานให้บริการสมาชิก ชั้น 2และ ชั้น 3จะเป็นห้องสมุดชุมชน ร่วมกับ TKPARK ห้องสมุดมีชีวิตจะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ให้กับบุตรหลานสมาชิก และ ประชาชนทั่วไป ได้เข้ามาใช้บริการ เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด และจะเป็นห้องสมุดที่มีความแตกต่างจากที่อื่น ๆ อย่างแน่นอน ชั้น 4 จะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่มีความโอ่อ่า เห็นวิว ทิวทัศน์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่มาเยือน เป็นต้น

ปัจจุบันสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า500ล้านบาท คาดว่าระยะเวลาข้างหน้า อีก 5ปี สหกรณ์ ฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนถึง 1,000ล้านบาท ซึ่งเป็นเป้าหมายของคณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน ที่ตั้งใจไว้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด แห่งนี้ เป็นของสมาชิกทุกท่านไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่ง และไม่ใช่เป็นของตนเอง ดังนั้นขอให้สมาชิกได้มีความตระหนัก และหวงแหนสหกรณ์ฯ เช่นเดียวกับบ้านของตัวเอง สำหรับเมืองภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความวิเศษมาก เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดอันดับ 1ใน 10ของโลก ซึ่งมีแนวคิดและมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าสหกรณ์ฯ อาจซื้อโรงแรมในเมืองภูเก็ตมีการลงทุนในธุรกิจนี้เป็นเงิน 1,000ล้านบาท โดยการร่วมมือกันระหว่างสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมซื้อหุ้น ลงทุนในธุรกิจประเภทนี้ เพื่อเป็นความภูมิใจของ ชาวเครดิตยูเนี่ยน ทั่วประเทศ

ความแตกต่างของการออมเงิน ระหว่าง สหกรณ์ กับ ธนาคารพาณิชย์ ท่านประธานฯสหกรณ์ฯ กล่าวว่า “จะมีความแตกต่างของเรื่องของผลตอบแทน ที่สหกรณ์ฯ จะมองสมาชิกเป็นสำคัญ เช่น เรื่องสวัสดิการ การคุ้มครองชีวิต การเจ็บป่วย หรือ เรื่องผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย หรือ เงินปันผล สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกอย่างเป็นธรรม สวัสดิการการคุ้มครอง เงินกู้ สหกรณ์ฯ ดูแลสมาชิก ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท สวัสดิการคุ้มครองเงินสะสมค่าหุ้น สูงสุด 600,000 บาท  เพียงแค่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เงื่อนไข และเข้าร่วมอบรม หลักสูตรสมาชิกใหม่ เพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบ สิทธิประโยชน์ ต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกอย่างสมบูรณ์ หุ้นของสหกรณ์ฯ มูลค่า หุ้นละ 10 บาท โดยสมาชิก จะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 100 บาท ต่อเดือน อย่างสม่ำเสมอ สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนค่าหุ้น ได้ทุก ๆ 6เดือน (ขั้นต่ำ 100 บาท)

เรื่องของสวัสดิการอยากให้ทุกคนได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้า อย่าประมาทในวาระที่เราจากไป หากเราสะสมเงินไม่จำเป็นต้องมากมายเพียงวันละ 30บาท เดือนละ 900-1,000บาท เราให้ลูกไปโรงเรียน 50,70,100บาท แต่เราบริหารเงินเก็บวันละ 30บาท เก็บไว้ให้กับตัวเอง และอนาคตเพื่อสร้างหลักประกันให้กับตัวเองสหกรณ์ฯมีโครงการต้นกล้าเครดิตยูเนี่ยนให้กับเยาวชน ที่เป็นสมาชิกสมทบ เพียงเข้าร่วมกิจกรรม ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย นำส่งบัญชีให้พี่ ๆ เดือนละ 1ครั้ง จดบัญชีเดือนแรก รับเงินจากสหกรณ์ จำนวน 30 บาท เดือนที่ 2 จำนวน 40 บาท เดือนที่ 3 และ ต่อๆ ไป เดือนละ 50 บาท เป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่รักการออม เป็นเยาวชนที่ดี เป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน เงินฝากออมทรัพย์ของเด็ก ๆ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ มีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ กว่า 10ล้านบาท ซึ่งเป็นที่น่ายินดี และ ชื่นชมแก่ผู้ที่เป็นพ่อแม่ของเด็ก ๆ เหล่านี้

ในด้านของจำนวนสมาชิกที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลมาจากอะไร?ท่านประธานฯ ภาวัต ได้กล่าวว่า“เริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากชาวบ้านที่อาศัยในชุมชนการเคหะฯ ดำเนินกิจการ ระยะ 2-3 ปี จากนั้นก็ได้มีการแนะนำ ปากต่อปาก คนใกล้ตัว เช่น ญาติ ๆ เพื่อน ๆ คนในครอบครัวให้เข้ามาเป็นสมชิก  ทำให้ขยายวงกว้างเพิ่มจำนวนสมาชิกอย่างรวดเร็ว จากการบอกต่อ ๆ กัน สหกรณ์ทั่วประเทศ มีประ มาณกว่า 1,700แห่ง ซึ่งในจังหวัดภูเก็ต มีเครดิตยูเนี่ยน ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 5แห่ง คณะกรรมการต้องเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อบังคับ ความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อดำเนินงานของสหกรณ์ตามหลักการของสหกรณ์ อีกทั้งคณะกรรมการ จะต้องมีความรู้ในด้านของบัญชี เพื่อบริหารเงิน และ การลงทุน ของสหกรณ์ฯ เมื่อสหกรณ์ฯ มีความเจริญเติบโต ขึ้นตามลำดับ ผู้บริหาร จะต้อง มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อจะนำความรู้ ความสามารถเข้ามาบริหารสหกรณ์ฯ ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินกิจการไปด้วยความมั่นคง เมื่อปี 2555ที่ผ่านมา สหกรณ์ ฯ ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจำปี 2556ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิก คณะกรรมการ และ ฝ่ายจัดการ ที่บริหารงานสหกรณ์ฯ อย่างตั้งใจตลอดมา และตนก็มีความเชื่อมั่นว่า ภายในระยะเวลา 5ปี จะพัฒนาและ บริหารงานสหกรณ์แห่งนี้ ให้ได้รับรางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นความภูมิใจสูงสุดของ คณะทำงานทุกท่าน และเป็นเกียรติแก่สมาชิกผู้ถือหุ้น ทุกท่าน ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีกำลังใจ ในการพัฒนาสหกรณ์ฯ ของเราต่อไป

การเติบโตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด มีหลักการอย่างไร? ประธานฯ ให้คำตอบว่า “การเติบโตของสหกรณ์ อย่างแรกต้องนำพาสมาชิกสู่เป้าหมาย โดยสหกรณ์มีปณิธาน ดังนี้ สหกรณ์ฯ ปรารถนาให้สมาชิก ทุกคน กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ เป็นความตั้งใจสูงสุดของสหกรณ์ฯ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีเงินให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนจำเป็น กู้เงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามความจำเป็นของตัวเอง กว่าหลายพันราย ซึ่ง ในอนาคตข้างหน้าจะผลักดันให้เป็นสหกรณ์ฯต้นแบบ ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับมวลสมาชิก อย่างเป็นธรรม

วางแผนอนาคตไว้อย่างไร ? ประธานฯภาวัต ให้แนวคิด“ตนวางอนาคตไว้ล่วงหน้าเสมอ ตอนนี้ผมมีเงินสะสมสหกรณ์ กว่า 7แสนบาท อีกไม่กี่ปี ครบ 1ล้าน บาท ผมเป็นคนไม่มีวิชั่น มีแต่ปณิธาน และจะเดินตามปณิธานของสหกรณ์ฯ ว่าจะแบ่ง 50% ให้กับลูก 2 คน คนละ 25 % เหลืออีก 50% จะแบ่งออกเป็น 2ส่วน ส่วนแรกได้อุทิศให้กับสภากาชาด ทั้งร่างกาย และทุนทรัพย์ อีกส่วนตั้งกองทุนการศึกษา ให้กับเด็กยากจน เมื่อผมจากโลกไปก็มีความสุข ทั้งชีวิตได้ทำประโยชน์กับสังคมไว้อย่างมากมายแล้ว และผมร่างจดหมายไว้ 2 ฉบับ ให้คณะกรรมการดำเนินการ  1ฉบับ สำหรับประธานสหกรณ์ฯ 1ฉบับ เมื่อครบ 100 ปี เมื่อผมจากไปแล้ว ให้เปิดกรุ และอ่านจดหมายที่ได้เขียนไว้ปฏิบัติตามความประสงค์ของผมต่อไป

ประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง เริ่มต้น จาก อาชีพประมง สู่ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน สู่ สนามการเมืองท้องถิ่น หลายสมัย (ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา)เป็นผู้ก่อตั้ง และเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด พัฒนาคนในชุมชนสังคมเคหะฯ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ในการดำเนินชีวิตท่านประธานฯ คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ผ่านมรสุมชีวิตต่าง ๆ และเป็นแบบอย่าง และบุคคลตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานในชุมชน แม้วาระสุดท้ายของชีวิต ยังคิดถึงสังคมชุมชนที่อาศัยอยู่ ให้กับคนในชุมชนรุ่นต่อไป และชุมชนอื่นๆ นับว่าเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าของสังคมอย่างแท้จริง

(บรรยายภาพกลุ่มบน) คุณภาวัต ศุภสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการดำเนินการของ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด ถ่ายภาพหน้าห้องทำงานตั้งพระบูชา และ ฮก ลก ซิ่ว ตามตำราฮวงจุ้ย ห้องทำงานโปร่ง ประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลดภาวะโลกร้อน

(บรรยายภาพกลุ่มบน)  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ถ่ายภาพหน้า “พระพุทธมหาศุภมงคลบรมศาสดา” พระพุทธรูปประจำสำนักงานสหกรณ์ฯ เป็นที่บูชาของสมาชิกสหกรณ์

(บรรยายภาพกลุ่มบน) คุณนภชนก ทองเกลี้ยง ผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ เข้าไป CU BANK (สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด) จะเห็นขมักเขม้นกับการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ฯ อย่างเป็นกันเอง ////

ทีมข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG :  0  0 Google +0    เขียนเมื่อ :  25 กรกฎาคม 2556 09:46:41 เข้าชม :  1821934   ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In สัมภาษณ์บุคคล
Comments are closed.

Check Also

ธงเหลืองสะบัดพริ้ว รอบเกาะภูเก็ต ยกเสาโกเต้ง วันนี้ (25 ก.ย.) พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ปีนี้ พิเศษ จัดงานสมโภช 111 ปี อ๊ามจุ้ยตุ่ยฯ

วันนี้ (25 ก.ย. 2565) ประเพณีถือศีลกินผัก (เจี๊ยะฉ่าย) … …