Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำ เจตนารมย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อย่างยั่งยืน จับมือ สืบสาน ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่อง เป็น ปี ที่ 5

แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำ เจตนารมย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน อย่างยั่งยืน จับมือ สืบสาน ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่อง เป็น ปี ที่ 5

8 second read
0
0
669

แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ตอกย้ำเจตนารมย์ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน จับมือสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ภูเก็ต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เชิญชวนลูกบ้าน พนักงาน ลูกค้า บุคคลทั่วไปร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก 9 วัน 9 คืน ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 นี้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน

 นายสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการแนวราบ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แสนสิริมีแนวทางขยายการดำเนินธุรกิจไปยังตลาดต่างจังหวัด เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบโจทย์และไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ซึ่งไม่แต่เพียงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่แสนสิริจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน”

“สำหรับในปีนี้ แสนสิริ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงเจตนารมย์ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ได้ร่วมกับภาคชุมชนในจังหวัดภูเก็ตให้การสนับสนุน 4 ศาลเจ้าที่สำคัญ อาทิ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และ ศาลเจ้ากะทู้ เพื่อสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ซึ่งนับเป็นประเพณีอันดีงาม โดดเด่นและมีเอกลักษณ์สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า 100 ปี และได้รับความสนใจจากทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปี”

“แสนสิริเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เพียงแต่พัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ยังมีวิสัยทัศน์ในการส่งมอบไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยที่ดีแก่ครอบครัวแสนสิริ ที่นอกจากการมอบสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษแก่ครอบครัวแสนสิริผ่าน แสนสิริ แฟมิลี่ (Sansiri Family) อย่างสม่ำเสมอแล้ว เรายังส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวแสนสิริมีความสุขในทุกๆ ด้านของการอยู่อาศัย เพื่อเติมเต็มการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ หรือ “Complete Your Living Experience” นายสมเกียรติ กล่าว

สำหรับการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักและการสนับสนุนในปีนี้ นอกเหนือจากการที่แสนสิริและไทยพาณิชย์ได้ร่วมกันเชิญชวนลูกบ้านและลูกค้าในกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียม     ความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีที่สำคัญ, การแจกน้ำดื่มแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงระหว่างประเพณีและการประชาสัมพันธ์กิจกรรมถือศีลกินผักผ่านช่องทางของแสนสิริทั่วประเทศดังที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็นประจำในทุกๆ ปีแล้ว

ในปีนี้แสนสิริและไทยพาณิชย์ยังได้มีการจัดทำเสื้อขาวดีไซน์พิเศษในโอกาสร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมเป็นปีที่ 5 เป็นโลโก้ภาษาจีนที่หมายถึงคำว่า “กินเจ” สำหรับใช้ใส่ในช่วงงานประเพณี รวมถึงจัดทำชุด J-kit ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารมงคล, ฮู้มงคล และ สายสิญจน์จากทั้ง 4 ศาลเจ้าในภูเก็ต มอบให้กับลูกบ้านแสนสิริและลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าในปีนี้อีกด้วย นอกจากนี้จากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการรับประทานอาหารเจตามธรรมเนียมการ “หิ้วข้าว” ซึ่งเป็นการนำปิ่นโตไปรับอาหารเจจากศาลเจ้ามารับประทานที่บ้าน แสนสิริและไทยพาณิชย์ยังได้มอบปิ่นโตสำหรับใส่อาหาร เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกในวันกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้าอีกด้วย ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนประเพณีที่สำคัญของภูเก็ตอย่างเต็มที่

นางสาวกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมกับแสนสิริ ในการสืบสานประเพณีอันดีงามในปีนี้อีกครั้ง ทางแสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์มีนโยบายที่สอดคล้องกัน คือ การเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์มีการสนับสนุนการทำดีเพื่อชุมชน ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี ที่ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี2551จนถึงปัจจุบันกว่า 9 ปีแล้ว โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ หัวใจของการพัฒนาองค์กรพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีเครือข่ายกว่า 1,100 สาขาทั่วประเทศได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจังเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้าน “จิตอาสา” และขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง การสืบสานประเพณีอันดีงามอย่างประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต เปิดโอกาสให้พนักงานส่วนหนึ่งของเราก็คือลูกหลานของชาวภูเก็ต และพนักงานในภาคส่วนอื่นๆ ได้ร่วมกันทำดีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมภูเก็ตอย่างยั่งยืน”

ปัจจุบันในแต่ละปีมีพนักงานจิตอาสาทั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ “SCB ชวนกันทำดี” จำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน ต่อปี ในหลากหลายกิจกรรม และธนาคารได้กำหนดทิศทางที่จะต่อยอดโครงการต่อไป ด้วยการเชื่อมโยงไปยังกลุ่มลูกค้าธนาคาร และเครือข่ายภาคสังคมเพื่อร่วมกันช่วยทำให้ภารกิจสร้างสรรค์สังคมดีขยายวงกว้างออกไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 20-28 ตุลาคม 2560 นี้ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสำคัญอีกมากมาย อาทิเช่น ไหว้พระขอพรเพื่อเสริมสิริมงคล ให้กับตนเองและครอบครัว รวมถึงการจัดพิธีสวดมนต์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจากนั้น ยังมีการจัดพิธีกรรม อาทิ พิธียกเสาโกเต้ง พิธีโข้กุ้น (พิธีเลี้ยงอาหารทหารที่รักษาอ๊าม หรือ ศาลเจ้า) พิธีป้ายฉิดแซ (พิธีบูชาดาว) พิธีอาบน้ำมัน พิธีขึ้นบันไดมีด พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)     พิธีโก้ยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) เป็นต้น ////

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  29  กันยายน  2560  14:55:24  เข้าชม : 8903985  ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …