Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา องค์กรเครือข่าย สภาวัฒนธรรม อำเภอจตุรพัฒน์

สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา องค์กรเครือข่าย สภาวัฒนธรรม อำเภอจตุรพัฒน์

1 second read
0
0
834

วันนี้ (22 มี.ค.61) ที่ โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมพัฒนา องค์กรเครือข่ายสภาวัฒนธรรม อำเภอจตุรพัฒน์ โดยมี นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ คณะกรรมการจัดการประชุม กล่าวรายงาน โดยมี เครือข่ายสภาวัฒนธรรม จาก สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรม อำเภอ ทุกอำเภอ และ สภาวัฒนธรรมตำบล ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วม 400 คน

นางเขมชนิดาภา ฤทธิกาญจน์ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สภาวัฒนธรรมอำเภอจะนะ และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เป็นองค์กร และ หน่วยงานที่ดูแล เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม อำเภอ ทุกอำเภอ และทุกตำบล ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญยิ่ง จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมของเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีวิสัยทัศน์ กระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรม ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับจุดเน้น และ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน งานวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งโครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรเครือข่าย สภาวัฒนธรรม อำเภอจตุรพัฒน์ จัดขึ้น โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์งานวัฒนธรรม ให้กับ บุคลากรในเครือข่าย ส่งเสริมการทำแผนงาน การดำเนินวัฒนธรรม ระดับ ตำบล อำเภอ และ จังหวัด โดยเป็น โครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาเครือข่าย สภาวัฒนธรรม ในทุกระดับ ไม่ว่า จะเป็นสภาวัฒนธรรม ระดับ จังหวัด ระดับ อำเภอ และระดับ ตำบล ให้มีความเข้มแข็ง รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และ ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่น ////

ภาพ/จิรพัมน์ วงศ์กระจ่าง

ข่าว/พิมพิศา แสงมณี

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  22  มีนาคม  2561  16:09:58  เข้าชม : 1273645 คร้้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (21 พ.ค.65) นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระ … …