Home วาไรตี้ เมนูเด่น องค์กรสื่อฯ จี้ คสช. ทวงคืน เสรีภาพ ประชาชน

องค์กรสื่อฯ จี้ คสช. ทวงคืน เสรีภาพ ประชาชน

3 second read
0
0
869

“ปลดล็อก คำสั่ง คสช.  ทวงคืน เสรีภาพ ประชาชน”

“วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับ วันที่ 3 พฤษภาคม ของทุกปี ที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้ประกาศ เพื่อตอกย้ำถึงเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของ “เสรีภาพสื่อมวลชน” ซึ่งก็คือ “เสรีภาพของประชาชน” เพื่อให้มวลมนุษยชาติตระหนัก ถึงความสำคัญของสื่อมวลชนมืออาชีพ ที่จะต้องมีเสรีภาพ

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุ และ โทรทัศน์ไทย และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สนับสนุนหลักการ ดังกล่าว  และต้องการเห็นสื่อทุกประเภทตระหนัก ถึงคุณค่าเสรีภาพที่ยึดมั่น ในหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ไม่เช่นนั้น อาจเป็นข้ออ้างของผู้มีอำนาจ ในการจัดการกับคนเห็นต่างได้

โดยเฉพาะ ในปัจจุบัน สถานการณ์ด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยอยู่ในภาวะไม่ปกติ ยังอยู่ภายใต้ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หลายฉบับ เปิดทางให้อำนาจรัฐเข้ามาแทรกแซง ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเป็นระยะๆ เข้าข่ายปิดกั้น ลิดรอนสิทธิการรับรู้ข่าวสาร และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และ สื่อมวลชน ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่มีเนื้อหาให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนมีเสรีภาพ ในการเสนอข่าวสาร การแสดงความเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ หากเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใช้สิทธิเกินขอบเขตก็สามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย หรือ ใช้กลไกควบคุมจริยธรรมขององค์กรสื่อ เช่น สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ประกาศ หรือ คำสั่งของ คสช.

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ รวมถึง แผนปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะพัฒนาระบบนิเวศสื่อเพื่อสร้างกลไกการปฏิรูปสื่อในประเทศไทย อาทิ มีข้อเสนอให้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม และ วิชาชีพสื่อมวลชน ภายใต้การกำกับกันเองของสื่อมวลชนในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และ เข้มข้นมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ จะมีกฎหมายอีกหลายฉบับออกมาบังคับใช้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติว่า ด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่มีความสุ่มเสี่ยงให้นิยาม “การปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ” จะกระทบต่อสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และ สื่อมวลชนตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ในโอกาส วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอเสนอต่อฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้

  1. ให้รัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องระมัดระวังการออกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพของประชาชน และ สื่อมวลชน พร้อมกับ “โละ เลิก ล้าง” ประกาศ หรือ คำสั่งของ คสช. ที่ลิดรอนเสรีภาพสื่อ ซึ่งก็คือ เสรีภาพของประชาชนนั่นเอง เพื่อให้การดำเนินงานของสื่อสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และ กำลังเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้ง ตามโรดแมป
  2. ให้ คสช. และ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ต้องปฏิรูปสื่อวิทยุและโทรทัศน์ โดยปราศจากการครอบงำ 3. เรียกร้องให้ประชาชน และ ผู้ใช้สื่อในทุกแพลตฟอร์ม ระมัดระวังในการเผยแพร่ หรือ ส่งต่อข้อมูลที่ผิดกฎหมาย ข่าวปลอม (Fake News) ที่ไหลทะลักบนสื่อออนไลน์ และ ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบ ควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนให้อยู่ในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  3. เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนง ทุกแพลตฟอร์ม พึงตระหนักการทำหน้าที่ ภายใต้กรอบ จริยธรรมแห่งวิชาชีพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การปฏิรูปสื่อมวลชน และ ขอยืนหยัดพร้อมที่จะรับการถูกตรวจสอบ จาก สังคม ด้วยวิถีทางอันถูกต้อง ชอบธรรมด้วยกฎหมาย ตามระบอบประชาธิปไตย ///

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

TAG : 0  0 Google +0      เขียนเมื่อ :  3  พฤษภาคม  2561  11:15:18  เข้าชม : 1982589  ครั้ง

 

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In วาไรตี้ เมนูเด่น
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …