Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา ประชุม ติดตาม ความคืบหน้า และ รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อม เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตาม โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่

จังหวัดสงขลา ประชุม ติดตาม ความคืบหน้า และ รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อม เดินหน้าขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตาม โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่

2 second read
0
0
870

วันนี้ (7 มิ.ย. 61) ที่ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยมี นางกรองกาญจ์ นิลมณี เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หัวหน้าส่วนราชการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตาม คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ได้เห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรี ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงาน ในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงดำเนินการในพื้นที่ลำดับ ตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับ ขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการสนับสนุนกลไก การขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ ตำบล จะกำหนดกรอบหลักในการดำเนินการ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
สำหรับ ผลการดำเนินงานปัจจุบันอยู่ในห้วงการจัดเวที ประชาคม ครั้งที่ 4 สร้างการรับรู้ตามความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ เห็นความสำคัญของประโยชน์ และ โทษ ในการใช้เทคโนโลยี และ ความสำคัญของครอบครัวและชุมชน ในการมีส่วนร่วมป้องกัน และ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ มีจำนวนหมู่บ้านและชุมชน ที่เข้าร่วมการจัดเวทีครั้งที่4 จำนวน 303 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 22.99 และ จำนวนประชาชนประชาชนที่เข้าร่วมเวที จำนวน 31,281 คน ในส่วนของปัญหาความต้องการของประชาชนที่ถูกเสนอมีจำนวน 6,232 ปัญหา โดยปัญหา 5 ดับแรกที่ถูกเสนอมากที่สุด ได้แก่ ปัญหาเรื่องถนน , น้ำใช้ , การคมนาคมติดต่อสื่อสาร , การฝึกอาชีพ และ ยาเสพติด ///
อุมาพร สังขวณิช / ข่าว , ประชา โชคผ่อง / ภาพTAG :

0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 8 มิถุนายน 2561 07:38:19 เข้าชม : 1193627 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …