Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน เริ่มแล้ว ! งานแสดง และ จำหน่ายสินค้า ภายใต้ อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” โดย สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ระหว่าง วันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

เริ่มแล้ว ! งานแสดง และ จำหน่ายสินค้า ภายใต้ อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” โดย สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ระหว่าง วันที่ 7-11 มิ.ย.นี้ ที่ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต

13 second read
0
0
809

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงานแสดง และ จำหน่าย สินค้า ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” หวังยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลาดเชิงรุก ชวนช๊อปสินค้าผู้ประกอบการกว่า 35 บูท ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต
นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า จังหวัดพังงาถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มีศักยภาพ ด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ระดับ สากล มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย เขาหลัก เมืองตะกั่วป่า เป็นต้น จากจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ของจังหวัดพังงา การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ จึงเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม ทั้ง ด้านคุณภาพ การเก็บรักษา การขนส่ง จะเป็นแรงจูงใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค และ เป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” จึงเป็นโครงการหนึ่งที่จะตอบโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นเสมือนสื่อประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ เป็นตัวแทนของผู้ผลิต ส่งเสริมให้สินค้าเป็นที่น่าจดจำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การกระจายออกสินค้าเป็นวงกว้าง เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการของจังหวัดพังงา ให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันบนเวทีตลาดสากล ต่อไป
นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา จัดทำกิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ภายใต้โครงการออกแบบ และ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องนวัตกรรม (Innovation) บรรจุภัณฑ์ ด้วยการนำรูปแบบการถอดรหัส 4DNA จังหวัดพังงามาใช้ในการพัฒนา ที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 4 กิจกรรม ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2561 ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการรายเดียว เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะ แซนด์ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
กิจกรรมที่ 2 การศึกษาดูงานเชิงประจักษ์ธุรกิจ SMEs ที่ประสบความสำเร็จ และ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ระหว่าง วันที่ 22-25 เมษายน 2561 ณ จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษาแนะนำ และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยการลงพื้นที่ให้คำแนะนำเชิงลึก และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Best Practice เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์”
และ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs และ ผู้ประกอบการรายเดียวที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานต้นแบบ ซึ่งมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการ 50 ราย ได้นำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวมาร่วมจัดแสดง และ จำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ไม่น้อยกว่า 35 บูท ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต
และหลังจากนี้จะมีกิจกรรมปิดท้าย คือ กิจกรรมที่ 6 การสรุป และ ประเมินผล การดำเนินงาน โครงการ โดยจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ซึ่งได้รับเกียรติ จาก อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดระดับประเทศ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะลีฟ ออน เดอะแซนด์ จังหวัดพังงา
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถยกระดับผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรายเดียว ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงา ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงรุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาได้เป็นอย่างดี
โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมชม ชิม ช๊อป สินค้าคุณภาพดีเมืองพังงา กว่า 35 บูท อาทิ ของกิน ของใช้ ผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องประดับ อาหารแปรรูป ของฝาก ของที่ระลึก ฯลฯ ลุ้นสินค้านาทีทอง ราคาถูก ชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียมจากจังหวัดพังงา และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ในงานแสดง และ จำหน่ายสินค้า ภายใต้ อัตลักษณ์ “พังงาแบรนด์” ระหว่าง วันที่ 7-11 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00-22.00 น. ณ ฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จ.ภูเก็ต ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 9 มิถุนายน 2561 16:56:18 เข้าชม : 1678270 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …