Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง อพวช. ร่วมกับ อธส. เดินหน้า พัฒนา องค์ความรู้ และ จัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้น เยาวชน ประชาชน หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติ

อพวช. ร่วมกับ อธส. เดินหน้า พัฒนา องค์ความรู้ และ จัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุ้น เยาวชน ประชาชน หวงแหน ในทรัพยากรธรรมชาติ

4 second read
0
0
794

วันนี้ (13 มิ.ย.) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ อุทยานธรณีสตูล พัฒนาองค์ความรู้ และ จัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ตื่นตัว และ หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ สู่ ความยั่งยืน

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) คือ หนึ่งในพันธมิตรที่ อพวช. ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการส่งเสริม และ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน และ ประชาชน ทั่วไป อีกทั้ง ร่วมกัน สำรวจ ศึกษาวิจัย พัฒนากิจกรรมการจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม โดยได้วางแนวทางความร่วมมือ ไว้ว่า จะสำรวจ ศึกษาวิจัย และ แลกเปลี่ยนวัสดุอุเทศ ข้อมูล ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ วิทยาศาสตร์ ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาบุคลากร ด้านศึกษาวิจัย การจัดแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านอนุกรมวิธาน (Taxonomy) และ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ จะร่วมมือพัฒนา และ จัดการแหล่งเรียนรู้ และ ส่งเสริม การจัดกิจกรรม หรือ นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และ ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ให้เยาวชน และ ประชาชน ในพื้นที่ได้ร่วมกันรักษา และ หวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่นของตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ ผู้อำนวยการ อุทยานธรณีสตูล กล่าวว่า อุทยานธรณีสตูล เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและโดดเด่นทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา และ วัฒนธรรม ครอบคลุม 4 อำเภอของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมือง ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่และชายหาดที่สวยงามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ มีเรื่องราวที่เชื่อมโยงคุณค่าของผืนแผ่นดิน กับ วิถีชีวิตชุมชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ 500 ล้านปี ก่อน ที่อุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตยุคเก่า เกิดเป็นแหล่งสร้างออกซิเจน ให้กับ โลก ในช่วงเวลานั้น ต่อมามีการยกตัวของเปลือกโลกก่อเกิดเป็นเทือกเขาและถ้ำ ซึ่งได้กลายเป็นบ้านหลังแรกของมนุษย์โบราณ ปัจจุบันผู้คนก็ยังดำรงชีวิต โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของแผ่นดินนี้อยู่ และ ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ซึ่งจากความร่วมมือกับทาง อพวช. ในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดคุณประโยชน์ กับ ท้องถิ่น หลายด้าน ทั้งกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ธรรมชาติวิทยา ที่สร้างสรรค์ต่อเยาวชน และ ประชนชน ในพื้นที่ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง ในด้านการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ และ วัฒนธรรมของจังหวัดสตูล ได้ในอนาคต สืบไป ///

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง /ภาพ
TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 13 มิถุนายน 2561 21:05:48 เข้าชม : 1572981 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …