Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ทุกภาคส่วน ต้อนรับ !! ผู้ว่าฯคนใหม่ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางถึง จังหวัดภูเก็ต เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ในโอกาสรับตำแหน่ง

ทุกภาคส่วน ต้อนรับ !! ผู้ว่าฯคนใหม่ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เดินทางถึง จังหวัดภูเก็ต เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ในโอกาสรับตำแหน่ง

15 second read
0
0
1,065

วันนี้ 1 ตุลาคม 2561 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดภูเก็ต เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยเวลา 06.00 น. ได้เดินทางไปสักการะและ ไหว้พระ ที่วัดพระนางสร้าง , สักการะ อนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร , สักการะ เจ้าแม่กวนอิม ณ ศาลเจ้าท่าเรือ , สักการะ ศาลพระพรหม หน้าโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จากนั้นในเวลา 08.32 น.ได้เดินทาง เข้าสู่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อสักการะ ศาลพระภูมิเจ้าที่ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ สักการะ พระประธาน ประจำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ต่อมา เวลา 09.00 น.ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดภูเก็ต สักการะพระพุทธนวราชบพิตร และ ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 จากนั้น ได้ลงนามหนังสือ ณ ห้องปฏิบัติงานพร้อมประชุม หารือ ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ หัวหน้าส่วนราชการ ภายใน ห้องปฏิบัติงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับ ประวัติ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เกิดเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2504 สมรสกับ นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ ที่ผ่านมาดำรงตำแหน่งสำคัญๆ หลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง, รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา , รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี , ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประวัติการศึกษา เรียนระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทMaster of Public Administration (M.P.A.) American International College , Springfield Massachusetts , U.S.A.
ด้านการฝึกอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) ของกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2551 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2553 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
สำหรับประวัติการรับราชการ 18 มกราคม 2531 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม 1 กันยายน 2531- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 – 4 สำนักงานจังหวัดเชียงราย สป.มท. 31 สิงหาคม 2535 นักการข่าว 5 กองการข่าว สป.มท. 27 มิถุนายน 2537 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม สป.มท.
7 พฤศจิกายน 2537- บุคลากร 6 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท 10 มกราคม 2539 – บุคลากร 6 หัวหน้างานบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สป.มท. 3 กรกฎาคม 2544- เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 7ว สำนักงาน ก.ถ.สป.มท.
2 มิถุนายน 2546- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7ว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.มท. 15 กันยายน 2549- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร สป.มท.

ภาพข่าว / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต / ศูนย์ข่าว นสพ.อาณาจักรนิวส์

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 15:29:39 เข้าชม : 1917289 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

“JUNGCEYLON SWAB CENTER”

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุง … …