Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน รวมใจ หมอภูเก็ต ชวนวิ่ง วัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

รวมใจ หมอภูเก็ต ชวนวิ่ง วัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล

2 min read
0
0
1,001

วันนี้ (17 ตุลาคม) เวลา 13.30 น. มีการแถลงข่าว “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต “PHUKET HEALTH SERIES RUN” หมอภูเก็ตชวนวิ่งวัดใจ วัด BMI 9 เดือน 9 กิโล การเอาชนะที่ยากที่สุด คือ การเอาชนะใจตัวเอง เอาชนะในการฝึกซ้อมร่างกาย ให้พร้อมการแข่งขัน 4 แมตซ์ ที่ เพิ่มระยะทาง อย่างต่อเนื่องทุก ๆ 3 เดือน ต้องใช้เวลาในการปรับตัว และ มีวินัยต่อตัวเองอย่างสูง ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ เราเชื่อว่า คุณทำได้ มาวัดใจกันเลย กับ PHUKET HEALTH SERIES RUN”

“โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง” เป็นโครงการต่อยอด จากโครงการ “หมอชวนวิ่ง” ที่หมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเป็นผู้นำในการรวมตัวของความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน งานวิ่งที่หมอและ ประชาชน ก้าวไปด้วยกัน (No one left behind) เพื่อจุดประกายให้ทุกคนหันมาออกกำลังและใส่ใจในสุขภาพ
โครงการหมอชวนวิ่ง ได้ถูกจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของแพทยสภา และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ซึ่งโครงการดี ๆ แบบนี้ จะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกคนให้ดียิ่งขึ้น นำด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์อย่างคุณหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาให้คำปรึกษาและชักชวนทุกคนออกกำลังกายด้วยการวิ่ง ก้าวออกมาวิ่งไปพร้อม ๆ กันทั่วประเทศ โดยแบ่งการวิ่งออกเป็น 15 สาย ทั่วประเทศ ส่งต่อเป็นเส้นทาง และ ไปบรรจบกัน ที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โดยจังหวัดภูเก็ตเอง เป็นหนึ่งในจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะส่งต่อไปจังหวัดพังงา เพื่อส่งต่อไปยังศูนย์กลาง ต่อไป
เหตุนี้เอง สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ประเด็น ภูเก็ตเมืองออกกำลังกาย และ เล่นกีฬา และ ภาคีสุขภาพทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ต จึงเล็งเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะใช้โอกาสในการจัดงานโครงการหมอชวนวิ่งนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการที่จะส่งเสริมให้ชาวภูเก็ต ได้หันมาออกกำลังกาย อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง” หรือ “Phuket Health Series Run” ขึ้นมา โดยเป็นการจัดงานวิ่งต่อเนื่อง 9 เดือน 9 กิโล กำหนดเป็นการวิ่งทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง
วิ่งวัด BMI (Body Mass Index) ใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนหรือผอม ในผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไปทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าคุณมีค่า BMI มากกว่า 23 จะมีความเสี่ยงต่อโรค จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้น เราเชื่อว่า การเดินวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 9 เดือน จะช่วยให้คุณ มีดัชนีมวลกายที่ปกติได้
โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN เป็นโครงการแรก ที่นำระบบเก็บค่าสุขภาพรายบุคคล เพื่อนำมาเปรียบเทียบการพัฒนาทางสุขภาพ โดย วัดผลสัมฤทธิจากการลดค่า BMI ในแต่ละบุคคลให้อยู่ภายในเกณฑ์มาตรฐาน โครงการได้สร้างระบบการสมัครผ่านทางเวปไซต์ ‭www.phukethealthseriesrun.com‬ และ กำหนดให้กรอกข้อมูลสุขภาพรายบุคคลเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ประมวลผลเปรียบเทียบกับการวิ่งในแต่ละซีรีส์
“มาวิ่งลดค่า BMI กันเลยกับ PHUKET HEALTH SERIES RUN”
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน กับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
ประเภทวิ่ง
โครงการหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วงโครงการออกเป็น 3 ประเภท คือ
1.ประเภท HEALTHY สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน แต่ต้องการชนะใจตนเอง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.
2.ประเภท SUPER HEALTHY สำหรับนักวิ่งทั่วไป ที่ใจต้องการเอาชนะระยะทาง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั้งละ 3 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 9 km. / 12 km. / 15 km. และ 18 km.
3. ประเภท FAMILY HEALTHY สำหรับครอบครัวที่ต้องการปลูกฝังการออกกำลังกายให้กับโลก โดยมีพ่อแม่เป็นตัวอย่าง วิ่ง 4 ครั้ง เพิ่มระยะทางวิ่งขึ้น ครั่งละ 2 กิโลเมตร เริ่มวิ่งที่ 3 km. / 5 km. / 7 km. และ 9 km.
ประเภทรางวัล
1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHY FINISHER / FAMILY HEALTHY FINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5.ชมรมวิ่งทีส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน กับประชาชนของจังหวัดภูเก็ต
2. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย
3. ส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตตระหนักถึงความสำคัญในการการวิ่งออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ
4. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมภูเก็ต ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
ประเภทรางวัล
1. วิ่งครบ 4 series รับเสื้อ HEALTHY FINISHER / SUPER HEALTHY FINISHER / FAMILY HEALTHY FINISHER
2. วิ่งครบ 4 series และมีผลการเปลี่ยนแปลง BMI ดีขึ้น 99 คนแรก จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลต้นแบบ Healthy Idol
3. ครอบครัวสมาชิกทุกคนวิ่งครบ 4 series จะได้รับประกาศนียบัตร Family Healthy Idol
4. องค์กร/หน่วยงานที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Agency Healthy Idol
5.ชมรมวิ่งที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมวิ่งครบ 4 ครั้ง มากที่สุด 9 อันดับแรกจะได้รับโล่รางวัล Club Healthy Idol
ค่าลงทะเบียนวิ่ง HEALTHY
1. SERIES 1 คนละ 290 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล
Series 4
.
ค่าลงทะเบียนวิ่ง SUPER HEALTHY
1. SERIES 1 คนละ 390 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 คนละ190 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 คนละ 490 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญรางวัล Series 4
.
ค่าลงทะเบียนวิ่ง FAMILY HEALTHY
*ครอบครัวละไม่เกิน 4 คน (พ่อ แม่ ลูก)
1. SERIES 1 ครอบครัวละ 690 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึกและเหรียญรางวัล Series 1
2. SERIES 2-3 ครอบครัวละ 390 บาท จะได้รับเหรียญรางวัล Series 2 และ Series 3
3. SERIES 4 ครอบครัวละ 890 บาท จะได้รับเสื้อ Finisher และเหรียญ
รางวัล Series 4
วันและสถานที่
1. SERIES 1 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2. SERIES 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงพยาบาลป่าตอง
3. SERIES 3 วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลถลาง
3. SERIES 4 วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงพยาบาลวชิระ

SERIES 1 4 พฤศจิกายน 2561
สำหรับซีรีส์แรก นำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภูเก็ต เป็นแม่งาน กำหนดวิ่ง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 เพื่อสอดรับกับโครงการ หมอชวนวิ่ง ที่ ภูเก็ตเป็นจังหวัดต้นทาง สายที่ 15 ที่จะนำการวิ่งส่งต่อไป จังหวัดพังงา เพื่อไปรวมที่จุดศูนย์กลาง คือ กรุงเทพมหานคร ต่อไป
นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต ว่าด้วยหัวข้อ “ภูเก็ตเมืองออกกำหลังกาย /เล่นกีฬา ในวันที่ 2–4 พฤศจิกายน 2561 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เสวนาหัวข้อ สุขภาพ รวมถึง การพูดคุยสัมภาษณ์กับ กูรู เซเลบริตี้ นักวิ่งของเมืองไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการออกกำลังกาย ณ บริเวณลาน อเนกประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

โดย กำหนดการวิ่ง จะถูกแบ่งออกเป็น สองกลุ่ม คือ
– กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต – พังงา วิ่งไปยังจังหวัดพังงา ตามโครงการ หมอชวนวิ่ง ของแพทยสภากับกระทรวงสาธารณสุข
– กลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN แบ่งเป็นประเภท Healthy , Family Healthy และ Super Healthy ตามลำดับ
เส้นทางที่กำหนด
กลุ่มขบวนนักวิ่งส่งต่อคฑา วิ่งรณรงค์การออกกำลังกายจังหวัดภูเก็ต – พังงา
เป็นขบวนวิ่งรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง จะเริ่มจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผ่านชุมชนในตัวเมืองภูเก็ตออกไปตามถนนเทพกระษัตรี จนถึงจุดส่งมอบคฑาให้จังหวัดพังงาบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัด ณ สะพานสารสิน โดยมีองค์กรปกครองส่วนถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และนำมวลชนเข้าร่วมตามจุดรับ-ส่งคฑา จำนวนทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่
จุด Start สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 1 อบต.เกาะแก้วชวนวิ่ง บริเวณ สนง.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 2 เทศบาลศรีสุนทรชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าไทวัสดุ
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 3 เทศบาลเทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณศูนย์การค้าแมคโครถลาง
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 4 อบต.เทพกระษัตรีชวนวิ่ง บริเวณร้านอาหารแม่จู้ อำเภอถลาง
จุดรับ-ส่งคฑา ที่ 5 อบต.ไม้ขาวชวนวิ่ง บริเวณประตูเมือง อำเภอถลาง
จุด Finish ส่งมอบคฑา รอยต่อจังหวัดภูเก็ต-พังงา ณ สะพานสารสิน

กลุ่มที่วิ่งตามระยะทางหมอภูเก็ตชวนวิ่ง PHUKET HEALTH SERIES RUN
เป็นขบวนวิ่งเพื่อสุขภาพภายในจังหวัด โดยการจัดวิ่งเพิ่มระยะทางแบบ Series 4 ครั้ง ทุกๆ 3 เดือน ร่วมกับการประเมินสุขภาพด้วยการวัดดัชนีมวล
กาย(BMI) ระหว่าง 4 พฤศจิกายน 2561 – 18 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ
1. ประเภท Healthy สำหรับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อน เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km
2. ประเภท Super Healthy สำหรับนักวิ่งทั่วไป เริ่มจาก 9 Km เพิ่มเป็น 12 Km 15 Km และ 18 Km
3. ประเภท Family Healthy สำหรับครอบครัวตัวอย่างที่พ่อแม่เป็นต้นแบบพาลูกมาวิ่งออกกำลังกาย เริ่มจาก 3 Km เพิ่มเป็น 5 Km 7 Km และ 9 Km
โดย Series ที่ 1 วิ่งพร้อมขบวนรับส่งคฑา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โดยจะหมุนเวียนไปวิ่งกับร่วมหมอทั้ง 3 โรงพยาบาลของจังหวัดภูเก็ต Series2 วิ่งกับหมอโรงพยาบาลป่าตอง Series3 วิ่งกับหมอโรงพยาบาลถลาง และ Series4 วิ่งกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่ายสุขภาพในทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวภูเก็ต ในครั้งนี้
รายนามภาคีเครือข่ายสุขภาพ ในนามผู้ร่วมจัดงานและสนับสนุนโครงการ “หมอภูเก็ตชวนวิ่ง “ Phuket Health Series Run
1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
2.โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3.โรงพยาบาลป่าตอง
4.โรงพยาบาลถลาง
5.โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
6.โรงพยาบาลสิริโรจน์
7.โรงพยาบาลดีบุก
8.โรงพยาบาลฉลอง
9.โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
10.สมัชชาสุขภาพจังหวัดภูเก็ต
11.สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
12.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
13.องค์การบริหารส่วนตำบล ///
TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 17 ตุลาคม 2561 16:19:29 เข้าชม : 1945699 ครั้ง
ภาพข่าว : สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต / นสพ.อาณาจักรนิวส์ / นสพ.ไทยอาเซี่ยนนิวส์

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …