Home ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเชิญชวนชาวสงขลาร่วมวิ่งสร้างสุขภาพ กับ โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี

จังหวัดสงขลา แถลงข่าวเชิญชวนชาวสงขลาร่วมวิ่งสร้างสุขภาพ กับ โครงการ “หมอชวนวิ่ง” เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี

4 second read
0
0
635

วันนี้ (30 ต.ค. 61) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลานายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา, นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่, นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และ พ.ต.อ.อนุรุธ อิ่มอาบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ร่วมแถลงข่าวโครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดสงขลา เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันสร้างสุขภาพกับโครงการหมอชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพที่ดี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แพทย์ พยาบาลและคณะสื่อมวลชนเข้าร่วม
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในโอกาสแพทยสภาครบรอบ 50 ปี (ในวันที่ 11 ต.ค. 2561 ) แพทยสภาได้ร่วมกับจังหวัดต่าง ๆและเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้จัดทำโครงการหมอชวนวิ่งขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการออกกำลังกายโดยการวิ่งหรือเดินที่ถูกวิธี และส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้นแบบในการเสริมสร้างสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ( พ.ศ. 2561 – 2564) ตามวิสัยทัศน์จังหวัดสงขลา “สงขลา ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกช่วงวัยนั้น จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนากีฬาและนันทนาการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับโครงการหมอชวนวิ่ง มีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขเป็นแกนนำในการวิ่ง ร่วมกับกลุ่ม/ชมรมนักวิ่ง และประชาชนจากทั่วประเทศ ทั้งหมดมี 15 สาย เริ่มวิ่ง ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. – 25 พ.ย. 2561 ทีมนักวิ่งจากทุกสายทั่วประเทศถึงกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกันในวันที่ อาทิตย์ที่ 25 พ.ย. 2561 โดยทีมนักวิ่งสายใต้ จะเริ่มวิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา ในวันที่ 4 พ.ย. 2561 และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส วันที่ 6 พ.ย.2561 และเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาในวันที่ 9 พ.ย. 2561 และ ออกจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 10 พ.ย. 2561 เพื่อส่งต่อให้แก่ทีมนักวิ่ง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 12 พ.ย. 2561 โดยมีการรับและส่งมอบคฑาโครงการหมอชวนวิ่งของทีมนักวิ่งทุกสายในแต่ละจังหวัด
ด้านนพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของ จ.สงขลา ซึ่งจะวิ่งในระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย.2561 รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางการวิ่ง ดังนี้
-วันศุกร์ที่ 9 พ.ย.2561 เวลา ประมาณ 06.30 ทีมนักวิ่ง จ.สงขลา จะรับมอบคฑาต่อจากทีมนักวิ่ง จ.ปัตตานี ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธ อ.เทพา วิ่งผ่าน อ.จะนะ อ.นาหม่อม ผ่านสี่แยกคลองหวะ อ.หาดใหญ่ เข้าสู่บริเวณสนามล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ และวิ่งต่อถึง บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ เวลา 17.00 น. และมีพิธีรับมอบคฑาจากจังหวัดปัตตานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
-วันเสาร์ที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 05.30 น. มีพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งของ จ.สงขลา ณ บริเวณลานพระบรม ราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีแพทย์ที่เป็นนักวิ่งมืออาชีพ แพทย์ผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการฯ กลุ่มนักวิ่งจากชมรมต่างๆ และประชาชนชาวสงขลาร่วมวิ่งในครั้งนี้ สำหรับนักวิ่งหลักที่ร่วมวิ่งของ จ.สงขลา อาทิ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์หาดใหญ่, นพ.กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี(แพทย์นักวิ่งของภาคใต้ ที่ร่วมวิ่งในโครงการก้าวไปด้วยกัน กับคุณตูน บอดีสแลม), คุณธิดา สนเจริญ (นักวิ่งสาวมุสลิมชุดแดง นักวิ่ง 500 กิโลเมตร ที่ร่วมวิ่งในโครงการก้าวไปด้วยกันกับตูนบอดี้สแลม คุณนฤพนธ์ประธานทิพย์ (นักวิ่ง 10,000 กิโลเมตร) รวมทั้งนักวิ่งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจากเครือข่ายชมรมต่างๆ ใน จ.สงขลา โดย นักวิ่งออกจากบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ จะวิ่งเข้าสู่ถนนนวลแก้ว ออกสู่ถนนลพบุรีราเมศวร์ ผ่านปั๊มน้ำมัน ปตท.ลพบุรีราเมศวร์เข้าสู่ อ.เมืองสงขลา ถึงบริเวณ รพ.สงขลา เวลาประมาณ 09.00 น. (ซึ่งเป็นจุดหยุดพัก) และวิ่งขึ้นสะพานติณสูลานนท์ ผ่านเกาะยอ และต่อเข้าสู่ อ.สิงหนคร จนถึง อ.สทิงพระ(ทีมนักวิ่งหลักพักค้างที่ อ.สทิงพระ)
-วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 05.30 ทีมนักวิ่ง ออกจากบริเวณ รพ.สทิงพระ อ.สทิงพระ วิ่งเข้าสู่ อ.ระโนด จนถึงเขต ต.ท่าบอน อ.ระโนด (ทีมนักวิ่งหลักพักค้างที่ อ.ระโนด) และในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2561 เวลา 05.30 น. ทีมนักวิ่งออกจากบริเวณ ปั๊มน้ำมัน PT ท่าบอน ต.ท่าบอน อ.ระโนด วิ่งไปจนถึง ปั๊ม ปตท.ฉิมหลา อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และส่งมอบคฑาให้แก่ ทีมนักวิ่ง จ.นครศรีธรรมราช (โดยจะมีพิธีส่งมอบคฑาที่บริเวณ สนามหน้าเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราชต่อไป)
สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ จ.สงขลา ได้จัดบริการอาหารว่างและน้ำดื่ม แก่ทีมนักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่ร่วมวิ่งในวันที่ 10 พ.ย.2561 ณ สวนสาธารณะหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ พร้อมทั้ง จัดรถรับ – ส่ง นักวิ่งสมทบ นักวิ่งสมัครเล่น และประชาชนทั่วไป ที่ร่วมวิ่ง 2 จุด ได้แก่ จากบริเวณวัดคลองแห อ.หาดใหญ่ – สวนสาธารณะหาดใหญ่และจากปั๊ม ปตท.ลพบุรีราเมศวร์ – สวนสาธารณะหาดใหญ่
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเชิญชวนชาวสงขลาร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในโครงการหมอ ชวนวิ่ง ของจังหวัดสงขลา ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งร่วมพิธีรับคฑาในวันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลาประมาณ 17.00 น. ร่วมพิธีปล่อยตัวนักวิ่งของ จ.สงขลาและร่วมวิ่งวันที่ 10 พ.ย. 25612 เวลาประมาณ 05.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ / และร่วมวิ่งฯ ตามเส้นทางที่นักวิ่งวิ่งผ่าน ในช่วงระหว่างวันที่ 9 – 12 พ.ย. 2561 ///

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 30 ตุลาคม 2561 18:29:45 เข้าชม : 1562765 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 5 จังหวัด ภาคใต้ ตอนล่าง
Comments are closed.

Check Also

ยกให้เป็น 1 “เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ ทาวเวอร์” เมนู ไฮไลท์สุดพิเศษ ติดดาว

ห้องอาหารเรดสกาย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนช … …