Home วาไรตี้ เมนูเด่น วัณโรค…ภัยเงียบ ที่ยังคุกคาม คนไทย

วัณโรค…ภัยเงียบ ที่ยังคุกคาม คนไทย

8 second read
0
0
1,184

หลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่าองค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง ในด้านที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ร่วมกับ การติดเชื้อเอชไอวี และ ยังมีจำนวนผู้ป่วยดื้อยาหลายขนานที่สูง ซึ่งประเทศไทยมีอัตราจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ ราว 120,000 ราย ต่อปี ในขณะที่มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนการรักษาเพียง ประมาณ 60,000 กว่าราย หรือประมาณร้อยละ 60 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่นานาชาติกำหนด และ เนื่องจาก วัณโรคติดต่อกันได้ทางลมหายใจ ดังนั้นการอยู่ในที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น โรงภาพยนตร์ จะมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ บางครั้งผู้ป่วยวัณโรคอาจยังไม่แสดงอาการและอยู่ในสภาวะปกติ แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อออกไปได้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายยุติวัณโรค โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน เพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย

พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า “วัณโรคเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยการค้นหาผู้หาป่วยวัณโรคให้เข้าสู้กระบวนการรักษา อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยปกติการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจะใช้เวลานานประมาณ 6 เดือน หากผู้ป่วยรับประทานยาตรงตามกำหนด แต่หากผู้ป่วยรับประทานยาไม่ตรงตามกำหนดหรือรักษาไม่ถูกวิธีจะทำให้กลายเป็นวัณโรคดื้อยา ซึ่งการรักษาจะนานถึง 9 เดือน ปัจจุบันได้บรรจุยานวัตกรรมในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับรักษาวัณโรคดื้อยา ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรักษาและให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น โดย 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยวัณโรคลดลงเกือบ 10 % และคาดว่าหากแนวโน้มลดลงทุกปีและอีกไม่เกิน 5 ปี ประเทศไทยจะหลุดจาก 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง”

นอกจาก กระทรวงสาธารณะสุขจะให้ความสำคัญในการยุติวัณโรค ทางด้าน สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ศ.นพ.อรรถ นานา นายกกรรมการบริหาร สมาคมปราบวัณโรคแห่งปรเทศไทย กล่าวว่า “การสังเกตุอาหารเบื้องต้นของวัณโรค หากมีอาการไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิฉัย ซึ่งทุกวันนี้คนไทยยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของวัณโรค เท่าที่ควร เพราะคิดว่า วัณโรคหมดไปจากประเทศไทยแล้ว อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้โรคนี้ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่ งแหล่งแพร่เชื้อส่วนใหญ่จะแหล่งที่มีคนอยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยปัจจุบันทางสมาคมฯได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้คนไทยรับรู้ถึงอันตรายจากวัณโรคในหลายๆช่องทาง เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยได้” และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะมีส่วนช่วยการรักษาวัณโรค คือการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา Mr. . Chrispin Kambili Global Medical Affairs Leader/ Global Public Health จากบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มองว่า “ปัญหาวัณโรคเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่าโรคเอดส์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการยุติวัณโรค หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยสามารถเข้าถึงยาที่ผลิต และ พัฒนา สำหรับ ใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริจาคยา ทำให้สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาด้วยตัวยานวัตกรรมรักษาวัณโรคดื้อยา นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคแก่กลุ่มบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานด้านนี้ อีกด้วย แต่สำคัญ คือ ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับวัณโรค”

การยุติวัณโรคในประเทศไทย สิ่งสำคัญ คือ เราทุกคนต้องเข้าใจว่า วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบได้ในระยะแรก และ รักษาอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์ ดังนั้น เรามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันยุติวัณโรค ในประเทศไทย ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2561 17:40:29 เข้าชม : 1978359 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In วาไรตี้ เมนูเด่น
Comments are closed.

Check Also

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า สธ. และ คณะนักศึกษาปธพ.9 จัด “โครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565” จ.ราชบุรี

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า ก … …