Home วาไรตี้ เมนูเด่น วัณโรค…ภัยเงียบ ที่ยังคุกคาม คนไทย

วัณโรค…ภัยเงียบ ที่ยังคุกคาม คนไทย

8 second read
0
0
1,105

หลายคน อาจจะยังไม่ทราบว่าองค์การอนามัยโลก จัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง ในด้านที่มีจำนวนผู้ป่วยวัณโรค ร่วมกับ การติดเชื้อเอชไอวี และ ยังมีจำนวนผู้ป่วยดื้อยาหลายขนานที่สูง ซึ่งประเทศไทยมีอัตราจำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ประมาณ ราว 120,000 ราย ต่อปี ในขณะที่มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนการรักษาเพียง ประมาณ 60,000 กว่าราย หรือประมาณร้อยละ 60 ซึ่งยังต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่นานาชาติกำหนด และ เนื่องจาก วัณโรคติดต่อกันได้ทางลมหายใจ ดังนั้นการอยู่ในที่แออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น โรงภาพยนตร์ จะมีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ บางครั้งผู้ป่วยวัณโรคอาจยังไม่แสดงอาการและอยู่ในสภาวะปกติ แต่สามารถแพร่กระจายเชื้อออกไปได้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายยุติวัณโรค โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกัน เพื่อยุติวัณโรคในประเทศไทย

พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นว่า “วัณโรคเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข โดยการค้นหาผู้หาป่วยวัณโรคให้เข้าสู้กระบวนการรักษา อย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ โดยปกติการรักษาผู้ป่วยวัณโรคจะใช้เวลานานประมาณ 6 เดือน หากผู้ป่วยรับประทานยาตรงตามกำหนด แต่หากผู้ป่วยรับประทานยาไม่ตรงตามกำหนดหรือรักษาไม่ถูกวิธีจะทำให้กลายเป็นวัณโรคดื้อยา ซึ่งการรักษาจะนานถึง 9 เดือน ปัจจุบันได้บรรจุยานวัตกรรมในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยวัณโรคเข้าถึงการรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับรักษาวัณโรคดื้อยา ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการรักษาและให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น โดย 2 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ป่วยวัณโรคลดลงเกือบ 10 % และคาดว่าหากแนวโน้มลดลงทุกปีและอีกไม่เกิน 5 ปี ประเทศไทยจะหลุดจาก 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรง”

นอกจาก กระทรวงสาธารณะสุขจะให้ความสำคัญในการยุติวัณโรค ทางด้าน สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ศ.นพ.อรรถ นานา นายกกรรมการบริหาร สมาคมปราบวัณโรคแห่งปรเทศไทย กล่าวว่า “การสังเกตุอาหารเบื้องต้นของวัณโรค หากมีอาการไอติดต่อกันนาน 2 สัปดาห์ ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิฉัย ซึ่งทุกวันนี้คนไทยยังไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของวัณโรค เท่าที่ควร เพราะคิดว่า วัณโรคหมดไปจากประเทศไทยแล้ว อันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้โรคนี้ยังคงมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่ งแหล่งแพร่เชื้อส่วนใหญ่จะแหล่งที่มีคนอยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก อากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยปัจจุบันทางสมาคมฯได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะทำให้คนไทยรับรู้ถึงอันตรายจากวัณโรคในหลายๆช่องทาง เพื่อช่วยลดอุบัติการณ์ของวัณโรคในประเทศไทยได้” และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะมีส่วนช่วยการรักษาวัณโรค คือการพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษา Mr. . Chrispin Kambili Global Medical Affairs Leader/ Global Public Health จากบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มองว่า “ปัญหาวัณโรคเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากวัณโรคมากกว่าโรคเอดส์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลไทยในการยุติวัณโรค หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยสามารถเข้าถึงยาที่ผลิต และ พัฒนา สำหรับ ใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยา โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการบริจาคยา ทำให้สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาด้วยตัวยานวัตกรรมรักษาวัณโรคดื้อยา นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัณโรคแก่กลุ่มบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ทำงานด้านนี้ อีกด้วย แต่สำคัญ คือ ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสนใจเกี่ยวกับโรคนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ต่อสู้กับวัณโรค”

การยุติวัณโรคในประเทศไทย สิ่งสำคัญ คือ เราทุกคนต้องเข้าใจว่า วัณโรคเป็นโรคที่รักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบได้ในระยะแรก และ รักษาอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์ ดังนั้น เรามาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมกันยุติวัณโรค ในประเทศไทย ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 29 พฤศจิกายน 2561 17:40:29 เข้าชม : 1978359 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In วาไรตี้ เมนูเด่น
Comments are closed.

Check Also

“JUNGCEYLON SWAB CENTER”

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุง … …