Home บทความ รากเหง้า ชาวไทยเชื้อสายจีน !?

รากเหง้า ชาวไทยเชื้อสายจีน !?

8 second read
0
0
1,825

รากเหง้า ชาวไทยเชื้อสายจีน !?
ภาษาจีน
家 己 人 (แต้จิ๋ว-กากี่นั๊ง) เจีย จี่ เหริน บ้าน ตนเอง คน: คนกันเอง, ครอบครัวเดียวกัน

ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพถิ่นฐานจากแดนมังกรสู่ดินแดนสยามประเทศ
โดยปกติแล้วชาวแต้จิ๋วเรียกกันเอง ว่า ga gi nang (家己人; Mandarin: jiajiren) ซึ่งหมายถึง ‘คนกันเอง’ ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาพำนักอาศัยในแผ่นดินที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันตั้งแต่สมัยสุโขทัย ดังปรากฏว่า ได้มีการส่งคณะทูตจากจีนมายังราชสำนักแห่งอาณาจักรสุโขทัย และ มีการส่งคณะทูตไทยไปยังปักกิ่งเช่นกัน ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในระยะแรกส่วนใหญ่มาจากทางตอนใต้ของจีน เราอาจจำแนกชาวจีนอพยพจากกลุ่มภาษา และ ภูมิลำเนาได้ดังนี้:
– กลุ่มจีนแต้จิ๋ว มาจาก ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุ้ง (廣東)
– กลุ่มจีนฮกเกี้ยน มาจาก ตอนใต้ของมณฑลฝูเจี้ยน (福健)
– กลุ่มจีนไหหลำ มาจาก ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำ (海南)
– กลุ่มจีนกวางตุ้ง มาจาก ตอนกลางของมณฑลกวางตุ้ง (廣東)
– กลุ่มจีนแคะ (客家人)มาจาก ตอนเหนือของมณฑลกวางตุ้ง

จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ไทย กล่าวว่า ชาวจีนที่เดินทางมาไทยในสมัยอยุธยา ส่วนใหญ่เป็นจีนฮกเกี้ยน มักมีอาชีพรับราชการ แต่หลังสมัยอยุธยา จะมีชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามา เป็นจำนวนมาก จีนฮกเกี้ยนมีเป็นจำนวนมาก แถบภาคใต้ของไทย ในจังหวัดภูเก็ต ปัตตานี สงขลา และ ระนอง
สำหรับ จีนแต้จิ๋วอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา และชลบุรีเป็นส่วนใหญ่ ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นจำนวนมากในระยะหลังปี พ.ศ. ๒๓๑๐ เนื่องจากได้รับการสนับสนุน และได้รับสิทธิพิเศษบางประการ เพราะพระเจ้าตากสินทรงมีพระบิดาเป็นชาวแต้จิ๋ว และ ชาวแต้จิ๋วได้มีบทบาทในการสู้รบ เพื่อกอบกู้เอกราช
พวกแต้จิ๋วส่วนใหญ่จะอพยพมาทางเรือ และ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ได้แก่ เมืองต่าง ๆ ในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกเช่น ตราด จันทบุรี บางปลาสร้อย (ชลบุรี) แปดริ้ว (ฉะเชิงเทรา) และ ในกรุงเทพฯ ต่อมาภายหลังในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ พวกแต้จิ๋วจึงขยับขยายออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่นอกเขตดังกล่าว ได้แก่ อุตรดิตถ์ ปากน้ำโพ (นครสวรรค์) ตลอดจนพิจิตร พิษณุโลก สวรรคโลก เด่นชัย เมื่อมีการสร้างทางรถไฟไปถึงแก่งคอย และ ขึ้นไปทางเหนือในปี พ.ศ. ๒๔๕๑ เป็นการยากที่จะระบุจำนวนชาวจีนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย แต่ยืนยันได้ว่าในบรรดาชาวจีนกลุ่มต่าง ๆ นั้น มีชาวจีนแต้จิ๋วมากที่สุด
ชื่อแต้จิ๋ว นอกจาก จะเป็นชื่อของกลุ่มชาวจีนที่พูดภาษาถิ่นเดียวกัน คือ ภาษาแต้จิ๋วแล้ว ยังเป็นชื่อเมืองเก่าแก่อันเป็นต้นกำเนิดของชาวแต้จิ๋ว ทั้งหลาย ได้แก่ เมืองแต้จิ๋ว (Teochiu) หรือ เมืองเฉาโจว (Chaozhou) ตามที่ออกเสียงในภาษากลาง เมืองแต้จิ๋วเป็นเขตการปกครองที่เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกของมณฑลกวางตุ้งมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๕ ตั้งขึ้น

เมื่อปี ค.ศ. ๔๑๓ ในราชวงศ์จิ้นตะวันออก เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ การปกครอง และวัฒนธรรมของภูมิภาคตลอดมา จนมีคำกล่าวกันว่า
“หากมากวางตุ้งแล้ว มิได้เห็นเมืองแต้จิ๋วก็เสียเที่ยวเปล่า”
เมืองแต้จิ๋วเป็นที่รู้จักกันดีในด้านทรัพยากรธรรม ชาติ เช่น ส้มแต้จิ๋ว ชาแต้จิ๋ว น้ำตาลแต้จิ๋ว
ในด้านวัฒนธรรม เช่น อาหารแต้จิ๋ว งิ้วแต้จิ๋ว ผ้าปักลูกไม้แต้จิ๋ว ฯลฯ
ชื่อแต้จิ๋วเป็นชื่อโบราณ คำว่า เตีย (แต้) เป็นคำโบราณ แปลว่า ทะเล คำว่า โจว (จิ๋ว) แปลว่า เมือง
แต้จิ๋วจึงแปลว่า เมืองชายทะเล คล้าย ๆ ชื่อจังหวัดชลบุรีของไทยเรา
ชาวจีนแต้จิ๋วรุ่นเก่า ๆ ที่อพยพมาเมืองไทยบางคนยังบอกว่าตนมาจากเมืองแต้จิ๋ว แต่คนรุ่นหลังจะเรียกชื่อใหม่คือชื่อเตี่ยอัน ซึ่งเป็นชื่อที่ออกสำเนียงแต้จิ๋วของอำเภอเฉาอัน (Chaoan)

ปัจจุบันอำเภอเฉาอันคือที่ตั้งของเมืองแต้จิ๋วโบราณ เมืองแต้จิ๋วในระยะหลังเมื่อผ่านยุครุ่งเรืองแล้ว ได้กลายเป็นอำเภอเฉาอัน สังกัดเทศบาลนครซ่านโถว (ซัวเถา) จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงได้รับการตั้งเป็นเทศบาลเมือง สังกัดมณฑลกวางตุ้ง รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองแต้จิ๋วเป็นเมืองประวัติศาสตร์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙
อย่างไรก็ตาม เขตวัฒนธรรมแต้จิ๋วมิได้มีขอบข่ายอยู่เฉพาะเมืองแต้จิ๋ว เมื่อครั้งที่แต้จิ๋วยังเป็นมณฑล มีอำเภออยู่ในสังกัด อำเภอเหล่านั้นก็ล้วนเป็นเขตวัฒนธรรมแต้จิ๋ว และ เป็นบริเวณที่คนไทยเคยได้ยินชื่อคุ้นหูทั้งสิ้น เช่น เท่งไห้ ซัวเถา โผ่วเล้ง ฯลฯ
อำเภอเฉิงห่าย หรือเท่งไห้ เป็นอำเภอสำคัญ เพราะได้มีท่าเรือใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ในต้นราชวงศ์หมิง (คริสต์ศตวรรษที่ ๑๕) ชื่อว่าจางหลิน หรือ จึงลิ้ม ชาวแต้จิ๋วที่อพยพมาเมืองไทยในช่วงแรก ๆ ล้วนลงเรือที่ท่าจางหลินทั้งสิ้น
ในสมัยต่อมาเมื่อมีการเปิดท่าเรือซัวเถาที่เมืองซัวเถาหรือซานโถว (Shantou) ชาวแต้จิ๋วจึงออกเดินทางจากท่าเรือซัวเถา เมืองซัวเถากลายเป็นศูนย์กลางของเขตวัฒนธรรมแต้จิ๋ว และ ยังเป็นมาจนทุกวันนี้

อนึ่ง ชาวไทยเชื้อสายจีน และ คนไทย ต่างอยู่ร่วมกันมา กว่า 200 ปี ผสมชาติพันธุ์ เป็นเวลานมนาน ความผูกพันแนบแน่นฉันท์พี่น้อง สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียว ร่วมสร้างชาติ สร้างประเทศ เป็นหนึ่งในอาเซียน ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ และ ทั่วโลก ทุกชาติ ทุกภาษา ก็มีคนจีน อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก ฉะนั้น คงต้องดำรงเผ่าพันธุ์กันอีกกาลนาน….!!!
เครดิต: ข้อมูลนี้ ได้มาจากข้อเขียนบางส่วนของท่าน สุภางค์ จันทวานิช รายงานการวิจัย เรื่อง “ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย และ ในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซัน: สมัยที่หนึ่ง ท่าเรือจางหลิน (๒๓๑๐-๒๓๙๓)” ///

พญาแล รอบทิศ

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 8 ธันวาคม 2561 13:09:08 เข้าชม : 1879895 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In บทความ
Comments are closed.

Check Also

ปตท. เดินหน้าโครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” ปลูกต้นไม้ 1 แสน ต้น สร้างพื้นที่สีเขียวให้ กทม. หลังระดมความช่วยเหลือเยาวชน ในวิกฤตการศึกษา ใน “โครงการลมหายใจ เพื่อน้อง” กว่า 171 ล้าน บาท

วันนี้ (7 สิงหาคม 2565) – บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปต … …