Home ข่าวฮอตล่าสุด ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่สอง เน้นปฏิรูปประเทศ เปิดเสรีมากขึ้น

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่สอง เน้นปฏิรูปประเทศ เปิดเสรีมากขึ้น

9 second read
0
0
1,173

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุมสุดยอด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่สอง ที่ กรุงปักกิ่ง ย้ำ 5 มาตรการ ปฏิรูปประเทศ และ เสรีทั้งในเชิงระบบ และ เชิงโครงสร้าง เพิ่มความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา การนำเข้าสินค้า และ การบริการ รวมถึงสินค้าเกษตร ปรับปรุงกลไก การแลกเปลี่ยนเงินหยวน

การประชุมสุดยอด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่สอง ได้เริ่มต้นขึ้น ที่ กรุงปักกิ่ง วันนี้ (26 เมษายน) โดยแนวคิด “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นข้อริเริ่มด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เสนอ โดย นายสี จิ้นผิง ซึ่งในงานประชุมครั้งนี้ ได้มีผู้นำสูงสุด จาก 37 ประเทศ รวมไปถึง เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ผู้อำนวยการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ ผู้แทนต่างชาติ กว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม โดย จะมีการอภิปรายประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การผลักดัน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพสูง การขับเคลื่อนการเชื่อมต่อระหว่างกัน การบุกเบิกพลังใหม่ เพื่อกระตุ้นการเติบโต การเสริมสร้างการเชื่อมโยงทางนโยบาย ตลอดจน การสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดการประชุม อันมีเนื้อหาเกี่ยวกับการร่วมแรงร่วมใจกัน บุกเบิก พัฒนาอนาคตของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ความว่า

“เมื่อสองปีก่อน เราได้จัดการประชุมสุดยอด ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งแรก ที่นี่ วางแผนพิมพ์เขียวความร่วมมือ ที่เกี่ยวกับการติดต่อทางนโยบาย การเชื่อมโยง สิ่งอำนวยความสะดวก การคล่องตัวทางการค้า การผสมผสานของเงินทุน และ การเชื่อมใจถึงกันของประชาชน ข้าพเจ้าหวังว่า จะร่วมมือกับทุกท่าน ปีนสู่ที่สูงมองไปให้ไกล จับมือก้าวหน้ากันไป ร่วมกันบุกเบิกพัฒนาอนาคตดีงามของ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”

ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” มีวัตถุประสงค์รวมตัวกัน เพื่อเชื่อมโยง และ ติดต่อกัน กระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จับมือกันรับมือกับความท้าทายและความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่มนุษยชาติกำลังเผชิญหน้าอยู่ เพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์แก่กัน และ ร่วมกัน ได้รับชัยชนะ ร่วมพัฒนาไปด้วยกัน ภายใต้ความพยายามร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ความเชื่อมโยงกันได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ และ หลายท่าเรือของ 6 ระเบียง 6 เส้นทาง โครงการความร่วมมือจำนวนมาก ได้เริ่มลงมือปฏิบัติ ผลประชุมประการต่างๆของการประชุมสุดยอดครั้งแรก ได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นดี จีนกับกว่า 150 ประเทศ และ องค์การระหว่างประเทศ ได้ลงนามในข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ข้อริเริ่มเกี่ยวกับการร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้เชื่อมกับแผนการความร่วมมือ และ การพัฒนา และ ขององค์การระหว่างประเทศ และ องค์การภูมิภาคต่าง ๆ เช่น สหประชาชาติ อาเซียน สหภาพแอฟริกา สหภาพยุโรป และ สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เป็นต้น และ ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ นับจากแผ่นดินใหญ่เอเชีย-ยุโรป ไปถึง แอฟริกา อเมริกา โอเชียเนีย

การร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ได้เปิดโอกาสใหม่ ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก ได้สร้างเวทีใหม่ เพื่อการลงทุน และ การค้าระหว่างประเทศ ได้ขยายการลงมือปฏิบัติที่ได้ผลจริงใหม่ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทั่วโลก ให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ได้สร้างคุณูปการใหม่ เพื่อเพิ่มพูนความผาสุกของประชาชนประเทศต่าง ๆ ได้กลายเป็นหนทางแห่งโอกาสความร่วมมือกัน และหนทางแห่งความเจริญรุ่งเรือง ข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่า การร่วมกันพัฒนา“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ไม่เพียงแต่ได้เสนอโอกาสใหม่ให้กับการพัฒนาของประเทศต่างๆเท่านั้น หากยังได้เปิดบันทึกหน้าใหม่ ให้กับการพัฒนา และ การเปิดประเทศของจีน อีกด้วย

จีนมีสำนวนโบราณว่า สรรพสิ่งล้วนมีที่มา จึงจะกำเนิดได้ ทุกเรื่องล้วนต้องอาศัยสัจธรรม จึงจะประสบความสำเร็จ การร่วมกันพัฒนา “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” เป็นการคล้อยตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ทางเศรษฐกิจ คล้อยตามข้อเรียกร้องแห่งยุคสมัย ในการปฏิรูประบบบริหารจัดการทั่วโลก คล้อยตามข้อเรียกร้องอย่างแรงกล้าของประชาชนประเทศต่าง ๆ ที่อยากดำรงชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในการมุ่งหน้าสู่อนาคต เราต้องโฟกัสกับจุดสำคัญ ทำงานอย่างละเอียด ร่วมกันวาด “ภาพอันวิจิตรประณีต” ผลักดันการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ให้เดินหน้าตามทิศทางการพัฒนาแห่งคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

เราต้องยึดมั่นในหลักการแห่งการร่วมหารือ และ ร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริมลัทธิพหุภาคี ภารกิจร่วมกันของพวกเราก็ต้องทำร่วมกัน ผลักดันทุกฝ่ายให้แสดงความได้เปรียบของตนเอง ใช้ความสามารถของแต่ละฝ่าย ดำเนินความร่วมมือทุกรูปแบบ เช่น แบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี แสดงความเหนือกว่าและศักยภาพของทุกฝ่ายให้เต็มที่ ระดมพลให้เกิดขุมพลังที่ยิ่งใหญ่

เราต้องยืนหยัดแนวคิดแห่งการเปิดสู่ภายนอก เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม และ สร้างความสุจริตโปร่งใส ไม่ปิดกั้นคนอื่น กำหนดยึดหลักสีเขียว อันเป็นเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นฐานความคิด ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลงทุนแบบสีเขียว การเงินแบบสีเขียว ปกป้องบ้านเกิดที่พวกเราอาศัยอยู่ร่วมกัน ยืนหยัดให้ความร่วมมือทุกด้านทุกราย ให้ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เน้นการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น พวกเราจึงเสนอ “ข้อริเริ่มปักกิ่งว่าด้วยเส้นทางสายไหมแห่งความสุจริต โปร่งใส”

เราต้องพยายามบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูง เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน และยั่งยืน นำกฎเกณฑ์และมาตรฐานทั่วไป ที่ทุกฝ่ายสนับสนุนมาใช้ ส่งเสริมวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กับมาตรฐานสากล ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการ การเปิดรับ และ การประมูลแข่งขันกัน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ต้องเคารพกฎหมาย และ ข้อบังคับ ของประเทศต่างๆ ต้องยึดมั่นในความคิดการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งใช้ความพยายามขจัดความยากจน เพิ่มตำแหน่งงาน ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ผลงานจากการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” กระจายสู่ประชาชนทั้งปวงอย่างทั่วถึง สร้างคุณูปการที่แท้จริงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ในท้องถิ่น พร้อมกันนั้น ต้องประกันความยั่งยืนด้านพาณิชยกรรม และ การคลัง ทำให้ดีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง และคว้าความสำเร็จให้ได้ในงานทุกอย่างที่ทำ

จุดสำคัญของการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคือ การเชื่อมโยงกัน เราควรสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน ที่มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองด้วยกัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ขอแต่ให้พวกเราทุกคนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ใช้ความพยายามร่วมกัน คอยอำนวยความช่วยเหลือซึ่งกัน และ กัน ถึงแม้ห่างกันไกลหมื่นลี้ ก็สามารถเดินหน้าไปพร้อมกันบนหนทางแห่งการได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได้

โครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งการเชื่อมโยงกัน และ หากขาดโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่หลายประเทศเผชิญอยู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้ยั่งยืน โดยต้องต้านทานความเสี่ยงได้ มีราคาสมเหตุสมผล มีความกลมกลืน และเข้าถึงได้ อำนวยให้ทุกประเทศ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ตนมี ปรับตัวให้เข้ากับห่วงโซ่อุปทาน ห่วงโซ่การผลิต ห่วงโซ่มูลค่า และ บรรลุการพัฒนาแบบประสานกัน จีนจะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องกับทุกฝ่าย นำร่องด้วยการสร้างระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ช่องทางทางบกข้ามทวีปเอเชีย-ยุโรป อาศัยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเส้นทาง ระหว่าง จีน-ยุโรป ด้วยช่องทางคมนาคมขนาดใหญ่ อาทิ ช่องทางใหม่ทั้งทางบกและทางทะเล และมีทางด่วนสารนิเทศเป็นโครงกระดูก ถือทางรถไฟ ท่าเรือ เครือข่ายท่อน้ำมันกับก๊าซเป็นหลักประกัน เราจะแสดงบทบาทสนับสนุนทางการเงิน เพื่อร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ผ่านมูลนิธิเส้นทางสายไหม กองทุนเฉพาะกิจทุกประเภท พันธบัตรเส้นทางสายไหม เพื่อสนับสนุนศูนย์ความร่วมมือเพื่อการบุกเบิก และ ระดมทุนให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิผล พวกเรายินดีต้อนรับองค์กรการเงินพหุภาคี องค์กรการเงินของทุกประเทศ ให้มีส่วนร่วมในการระดมทุนกับการลงทุน ในโครงการร่วมสร้าง “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ส่งเสริมให้ดำเนินความร่วมมือด้านการตลาด แบบภาคีหลายฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันผ่านรูปแบบ ที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

การไหลเวียนทั้งของสินค้า กองทุน เทคโนโลยี และบุคคล สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลัง และโอกาสการพัฒนาอันกว้างไกลให้กับการเติบโตของเศรษฐกิจ “แม่น้ำสายใหญ่ไม่ปฏิเสธให้สายธารเล็กๆไหลเข้าร่วม จึงจะมีน้ำมากได้”

เราจะส่งเสริมเสรีภาพ และ ความสะดวกทางการค้า และ การลงทุน คัดค้านลัทธิกีดกันทางการค้าอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ ขับเคลื่อนให้การพัฒนาเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เป็นไปตามแนวทางที่เปิดกว้างยิ่งขึ้น เกื้อกูลกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย สมดุลกัน และ มีชัยชนะร่วมกัน เราจะทำข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงกับประเทศต่างๆมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือด้านด่านศุลกากร การจัดเก็บภาษี และ การตรวจสอบ สร้างกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษี “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เร่งขยายความร่วมมือในการรับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการ ระหว่างประเทศ เรายังได้ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความร่วมมือ ในการระดมเงินทุน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ปีนี้ จีน จะจัดงานมหกรรมนำเข้าสินค้านานาชาติครั้งที่ 2 สร้างช่องทางให้ทุกฝ่ายสะดวกในการเข้าสู่ตลาดจีน มากขึ้น

นวัตกรรมเป็นพลังการผลิต วิสาหกิจจะแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะการสร้างนวัตกรรม ประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น ก็เพราะการสร้างนวัตกรรมเช่นกัน เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวโน้มแห่งการพัฒนาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ร่วมกันกุมโอกาสการพัฒนาจากความเป็นดิจิทัล ความเป็นระบบอินเตอร์เน็ต และ ความเป็นอัจฉริยะ ร่วมกันแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจใหม่ และ รูปแบบการพัฒนาใหม่ แสวงหาพลังขับเคลื่อนการพัฒนา และ หนทางการพัฒนาใหม่ สร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล และ เส้นทางสายไหมแห่งการสร้างนวัตกรรม

จีน จะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการร่วมสร้างนวัตกรรม ทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จะร่วมกับทุกฝ่ายขับเคลื่อนสี่โครงการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และบุคลากร ร่วมสร้างห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ผสม ดำเนินความร่วมมือในการดำเนินศูนย์วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และการโอนเทคโนโลยี เราจะปฏิบัติตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ช่วงห้าปีข้างหน้า จะสนับสนุนให้บุคลากรด้านนวัตกรรมทั้งจีนและต่างชาติรวมห้าพันคนดำเนินการแลกเปลี่ยน การฝึกอบรม และ ความร่วมมือด้านการวิจัย เรายังจะสนับสนุนวิสาหกิจประเทศต่างๆ ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ยกระดับการเชื่อมต่อทางอินเตอเน็ต

ความไม่สมดุลด้านการพัฒนาเป็นความไม่สมดุลใหญ่ที่สุดของโลก ในปัจจุบัน การร่วมสร้าง “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ควรมองปัญหาจากมุมมองการพัฒนาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย หลอมรวมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่ในโครงการตั้งแต่การคัดเลือก การดำเนินการ และการกำกับดูแลทุกด้าน เราควรมุ่งกระชับความร่วมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติ สร้างโอกาสการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนามากขึ้น ช่วยประเทศเหล่านี้พ้นจากความยากจน และ บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการนี้ เราจะร่วมกับทุกฝ่ายในการสร้างสหพันธ์เมืองที่ยั่งยืน“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สหพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาสีเขียว กำหนดหลักการการลงทุนสีเขียว “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เสนอข้อริเริ่มความร่วมมือว่าด้วยการเอาใจใส่เด็ก แบ่งปันผลการพัฒนา และ ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เราจะเริ่มต้นสร้างเวทีบริการบิ๊กดาต้าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศ จะดำเนินโครงการทูตเส้นทางสายไหมสีเขียว ต่อไป และร่วมกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการความร่วมมือ ใต้ว่าด้วยการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” เรายังจะลงลึกความร่วมมือด้านการเกษตร สาธารณสุข การบรรเทาภัย ทรัพยากรน้ำ และอื่นๆ เพิ่มความร่วมมือกับสหประชาชาติในการส่งเสริมการพัฒนา พยายามลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาให้น้อยลง

เราควรสร้างสะพานแห่งการเรียนรู้กัน และ เป็นแบบอย่างกันระหว่างอารยธรรม ที่ต่างกันอย่างจริงจัง ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว สาธารณสุข โบราณคดี และอื่นๆ ทุกสาขา เพิ่มการไปมาหาสู่กันระดับรัฐสภา พรรคการเมือง และ กลุ่มองค์การภาคประชาชน เพิ่มการแลกเปลี่ยนกลุ่มชนต่างๆ เช่น สตรี วัยหนุ่มสาว และผู้พิการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทางบุคคลที่หลากหลาย ในเวลา 5 ปี ข้างหน้า จีน จะเชิญผู้แทนพรรคการเมือง คลังสมอง และกลุ่มองค์การภาคประชาชน จากประเทศที่มีส่วนร่วมใน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จำนวน 10,000 คน มาดำเนินการแลกเปลี่ยนในจีน เราจะส่งเสริม และ สนับสนุน กลุ่มสังคมของประเทศรายทางดำเนินความร่วมมือเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง ร่วมดำเนินโครงการอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปราบปรามคอรัปชั่น และด้านอื่นๆ ลงลึกความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่างๆ เราจะดำเนินโครงการทุนการศึกษาภาครัฐบาล “เส้นทางสายไหม” อย่างต่อเนื่อง จัดเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ค่ายฤดูร้อน “สะพานภาษาจีน” สำหรับนักเรียนนักศึกษาวัยหนุ่มสาว และกิจกรรมอื่นๆ เรายังจะตั้งคณะกรรมการความร่วมมือคลังสมองนานาชาติ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” สหพันธ์ความร่วมมือข่าวสาร และกลไกอื่น เพื่อรวบรวมภูมิปัญญา และ กำลังของทุกฝ่าย

ปีนี้ เป็นปีครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ 70 ปี ก่อน ประชาชนจีนหลายชั่วอายุคน พยายามแสวงหา และ ได้ก่อตั้งจีนใหม่ ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในที่สุด จากนั้นมา ประชาชนจีนได้ยืนขึ้น แล้ว และ นับแต่นั้นชะตากรรมของประชาชน ก็อยู่ในมือของตนเอง ด้วยการต่อสู้อย่างทรหดอดทน เป็นเวลา 70 ปี ประชาชนจีนยืนหยัดตามสภาพที่เป็นจริงของประเทศ ตน แสวงหาทิศทางก้าวหน้า ท่ามกลางภาคการปฏิบัติ บุกเบิกหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน จีน ในทุกวันนี้ ได้ยืนอยู่บนจุดเริ่มต้นใหม่ ทางประวัติศาสตร์ เรารู้ซึ้งว่า ถึงแม้มีผลงานรุ่งโรจน์ แต่ยังมีภูเขาหลายต่อหลายลูกที่ต้องก้าวข้ามในทางข้างหน้า และ ยังมีชายหาดอันตรายหลายต่อหลายแห่งที่ต้องลุย เราจะย่างก้าวใหญ่บนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน ต่อไป ยืนหยัดลงลึกการปฏิรูปทุกด้าน ยืนหยัดการพัฒนาด้วยคุณภาพสูง ยืนหยัดเปิดเสรีมากขึ้น ยืนหยัดเดินทางพัฒนาที่สันติ เดินหน้าสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติ ในขั้นต่อไป จีนจะใช้มาตรการปฏิรูปและเปิดเสรีสำคัญ ๆ ทั้งในเชิงระบบ และ เชิงโครงสร้าง เพื่อยกระดับการเปิดเสรีให้สูงขึ้น

ประการที่หนึ่ง อนุมัติทุนต่างชาติเข้าตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น การสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพให้สูงขึ้น และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองได้ จีนได้ให้ปฏิบัติการที่เท่าเทียมกับทุกคน ก่อนอนุมัติเข้าตลาดพร้อมกับตัดบัญชีรายการข้อห้าม สำหรับ การเข้าตลาดให้น้อยลง โดยจะเดินหน้าเปิดเสรีภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคการเกษตรสมัยใหม่ในทุกด้าน และ อนุมัติให้ทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ เป็นผู้ประกอบการทุนเอกเทศ ในหลากหลายแวดวงมากขึ้น เราจะวางแผนเปิดเขตทดลองการค้าเสรีอีกหลายเขต เร่งหารือเปิดเมืองท่าการค้าเสรีให้เร็วขึ้น เราจะเร่งบัญญัติกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น ประกันให้ดำเนิน “กฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาติ” อย่างเข้มงวด เราจะเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างจากแง่อุปทานภายในประเทศด้วยการสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน การเปิดเสรี และการให้ความร่วมมือ ยกเลิกการผลิตที่ล้าสมัยและล้นตลาด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุปทาน ให้สูงขึ้น

ประการที่สอง ทุ่มกำลังในการเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา ให้มากขึ้น หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะไม่มีความก้าวหน้า การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น ไม่เพียงแต่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการ ทั้งใน และ ต่างประเทศ เท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความต้องการจากข้างใน ในการเดินหน้าสร้างประเทศให้เป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์ และ พัฒนาด้วยคุณภาพสูงด้วย จีนจะมุ่งสร้างบรรยากาศการทำธุรกิจ ที่เคารพคุณค่าของความรู้ ปรับระบบกฎหมายการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้นทุกด้าน บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่างชาติมากขึ้น ระงับการถ่ายโอนเทคโนโลยีแบบบังคับ ปรับระบบการรักษาความลับทางการค้า ให้สมบูรณ์ขึ้น และ ปราบปราม การละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด ตามกฎหมาย จีน ยินดีเพิ่มความร่วมมือด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา กับทุกประเทศทั่วโลก สร้างระบบนิเวศที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทุกประเทศ ตามหลักการทางการตลาดและระบบการบริหารตามกฎหมาย

ประการที่สาม เพิ่มการนำเข้าสินค้า และ บริการ อย่างขนานใหญ่ จีน เป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้า และ ตลาดบริโภคของโลก จีน มีประชากรผู้บริโภครายได้ปานกลางที่มีขนาดใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดในโลก จึงมีศักยภาพมหาศาลในการเติบโตด้านบริโภค เพื่อสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุ และ วัฒนธรรม ในชีวิตความเป็นอยู่ที่นับวันเพิ่มมากขึ้นของประชาชน ทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือก และ สวัสดิการ มากขึ้น เราจะลดภาษีศุลกากรมากขึ้น ขจัดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เปิดตลาดจีนให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง จีน ยินดีที่จะนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดีจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จีนไม่แสวงหาการเกินดุลทางการค้า ยินดีที่จะนำเข้าผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบริการที่มีคุณภาพดี และมีพลังการแข่งขันจากต่างชาติ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล

ประการที่สี่ ดำเนินการประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ระหว่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ต้องการการบริหารแบบโลกาภิวัตน์ จีนจะเสริมประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคกับเขตเศรษฐกิจสำคัญต่างๆ ทั่วโลก พยายามทำให้การประสานนโยบายนั้นเกิดผลในทางบวกมากขึ้น ร่วมกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน มีความสมดุล และ เกื้อกูลกัน จีนจะปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวน ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จะให้ตลาดมีบทบาทชี้นำในการจัดสรรทรัพยากร ให้อัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนมีเสถียรภาพ และ อยู่ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล ส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจโลก กฎเกณฑ์ และ เครดิตเป็นพื้นฐานการดำเนินการ อย่างมีประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโลก และเป็นเงื่อนไขบังคับประการแรก ในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และ การค้าโลก จีน สนับสนุน และ เข้าร่วมการปฏิรูป องค์การการค้าโลก ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีระดับสูงขึ้น

ประการที่ห้า จีน ให้ความสำคัญมากขึ้นกับการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูป และ เปิดประเทศ ชาวจีน ถือคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งล้ำค่ามาโดยตลอด เราให้ความสำคัญมากกับการปฏิบัติตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจ การค้าพหุภาคี และทวิภาคีที่ลงนามกับประเทศต่างๆทั่วโลก เสริมสร้างรัฐบาลที่ดำเนินการตามระบบกฎหมาย และมีเครดิต ก่อตั้งกลไกที่บังคับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และ ข้อบังคับ ตามความต้องการในการดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ จะให้รัฐบาลระดับต่างๆ ดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติและการตรวจการเข้าตลาด จะยกเลิกข้อบังคับ การอุดหนุน และ การกระทำใด ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขัน ที่เที่ยงธรรม หรือ ส่งผลทางลบต่อการตลาด จะปฏิบัติต่อวิสาหกิจ และผู้ประกอบการอย่างเที่ยงธรรม ปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามระบบกฎหมาย และมีความสะดวก

จีน เลือกขยายการเปิดสู่ภายนอกอย่างเป็นอิสระ โดยเป็นไปตามความต้องการแห่งการปฏิรูป และ การพัฒนาของจีน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อการสนองความต้องการของประชาชน ที่อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของโลก ขณะเดียวกัน เราก็หวังว่า ประเทศต่าง ๆ จะสร้างสภาวะแวดล้อมการลงทุน ที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการจีน จะปฏิบัติต่อภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาของจีนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่เที่ยงธรรม และ เป็นมิตรให้แก่พวกเขา ในการดำเนินการแลกเปลี่ยน และ ความร่วมมือระหว่างประเทศ เราเชื่อมั่นว่า จีน ที่เปิดสู่ภายนอกมากขึ้นจะร่วมมือกับประเทศต่างๆทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้จีน และ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีความก้าวหน้า และ ความเจริญรุ่งเรือง มากขึ้น

ขอให้เราร่วมมือกัน ร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ ร่วมกันรับความสำเร็จแห่งการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีความสุขมากขึ้น และ โลกมีความดีงาม มากขึ้น” ///

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 27 เมษายน 2562 08:39:48 เข้าชม : 1872988 ครั้ง

Cr ภาพข่าว : China Xinhua News MOU Arnacharknews / Mr.Yongjiang Lu

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าวฮอตล่าสุด
Comments are closed.

Check Also

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นำทัพ สู้ศึกเลือกตั้ง ครั้งหน้า มั่นใจ พรรคเป็นหนึ่งเดียว ยืนยัน ไม่แตกคอนายกฯบิ๊กตู่

วันนี้ (28 พ.ย. 2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพร … …