Home ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน ไทยเบฟ จัดกิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้การเอาตัวรอด จากการจมน้ำ !!

ไทยเบฟ จัดกิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้ความรู้การเอาตัวรอด จากการจมน้ำ !!

15 second read
0
0
738

เนื่องด้วย สถานการณ์เด็กจมน้ำในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้น ทุกปี โดย สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-9 ปี มีสถิติเสียชีวิตสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 40.5 และ เป็นกลุ่มเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง 2 เท่า โดย อุบัติเหตุจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ทั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สมาชิกคณะทำงานกลุ่มการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และ วัฒนธรรม ในโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” (อาวเวอร์-คุ้งบางกระเจ้า) ในโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” ร่วมกับ ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดกิจกรรม “ตะโกน โยน ยื่น” เด็กไทยไม่จมน้ำขึ้น เพื่อให้ความรู้และวิธีการเอาตัวรอดเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ รวมถึง สอนหลักการช่วยเหลือคนตกน้ำ อย่างปลอดภัย

ล่าสุด ได้ทำกิจกรรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติกับกิจกรรม ภายใต้ ชื่อ “ตะโกน โยน ยื่น” ขึ้น ที่โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งพื้นที่บริเวณคุ้งบางกระเจ้านี้ มีลักษณะเป็นเกาะ และ มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งน้ำสาธารณะ ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ โดย คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน การพัฒนาเยาวชน และ การศึกษา กล่าวว่า “สำหรับไทยเบฟได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการคุ้งบางกระเจ้า ซึ่งเข้าไปดูแลเรื่องเยาวชนและการศึกษา มีโรงเรียนทั้งหมด 11 โรงเรียน โดยเรามองว่า เด็กนักเรียนเหล่านี้ จะเป็นอนาคตของคุ้งบางกระเจ้า มีความตั้งใจที่จะให้เยาวชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม และ สำหรับ วันนี้ เป็นการเสริมทักษะชีวิตเรื่องการป้องกันความเสี่ยง การเกิดอุบัติทางน้ำ เนื่องด้วยพื้นที่บางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ มีลักษณะเป็นเกาะที่มีแม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบ ประกอบกับมีแหล่งน้ำสาธารณะตัดผ่านค่อนข้างเยอะ ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับเด็กเยาวชน ดังนั้น จึงได้เกิดเป็นกิจกรรม ที่เรียกว่า ‘ตะโกน โยน ยื่น’ ขึ้นเพื่อให้ความรู้ และ วิธีการ ที่ถูกต้อง เมื่อเห็นคนตกน้ำ สำหรับ กิจกรรมในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า จะก่อให้เกิดประโยชน์คุณครู และ นักเรียน ครับ”

ทางด้าน คุณแตงโม-นางสาวเกวลี อินทสุวรรณ์ เลขาฯ ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย เผยว่า “ชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ได้ก่อตั้งปี พ.ศ. 2557 มีประธานชมรมชื่อ ครูเปา-เรือเอกสมัคร ใจแสน วัตถุประสงค์ของชมรมเกิดจากการที่ครูเปามองเห็นถึงปัญหาการสูญเสีย จากการที่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี เลยจัดตั้งหลักสูตร Floating and Swimming Survival Instructor Training Course คือหลักสูตรสอนลอยตัวและว่ายน้ำ เพื่อเอาชีวิตรอด สำหรับวันนี้เป็นการเรียนรู้หลักของ “ตะโกน โยน ยื่น” คือ ตะโกนขอความช่วยเหลือ โยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยคนตกน้ำเกาะจับพยุงตัว เช่น เชือก ถังแกลลอนพลาสติกเปล่าที่ลอยน้ำได้ โยนครั้งละหลาย ๆ ชิ้น และยื่นสิ่งของยาวๆ ที่อยู่ใกล้ตัวให้คนตกน้ำจับ

เช่น ท่อนไม้ เข็มขัด ผ้าขาวม้า ยื่นอุปกรณ์ไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วจึงกวาดเข้าหาตัวคนที่อยู่ในน้ำ และดึงตัวเข้าหาฝั่งขึ้นมาจากน้ำ โดยแบ่งภาคเช้าเป็นการการบรรยายวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำเบื้องต้น การทำ CPR การใช้เครื่อง AEDซึ่งเป็นเครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และ ภาคบ่าย จะเป็นภาคปฏิบัติที่ทางชมรมฯ ได้เตรียมอุปกรณ์ เพื่อจำลองสถานการณ์จริง โดยจะมีการสอนการลอยตัว และการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด ทางชมรมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรม ในวันนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อตัวผู้เข้ารับการอบรม และ จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ” และ คุณครูศิริวรรณ จำเมือง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) กล่าวทิ้งท้าย “ขอขอบคุณไทยเบฟมากค่ะ ที่เลือกโรงเรียนวัดกองแก้ว (ผาดกาบแก้ว) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคุ้งบางกระเจ้า สำหรับ กิจกรรมวันนี้ตั้งแต่ฟังชื่อกิจกรรม ก็รู้สึกสนใจแล้ว ค่ะ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน รวมไปถึง แหล่งพักอาศัยของนักเรียนอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ เรียกว่า มีความเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุตกน้ำอยู่แล้ว ดังนั้น กิจกรรมตะโกนโยนยื่น ที่จัดไว้สำหรับเด็ก ๆ นักเรียนในวันนี้ จะทำให้เขาได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอด เมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ จะเห็นได้ว่า ตลอดทั้งวันเด็ก ๆ ทุกคนมีความตั้งใจ และ กระตือรือต้นที่จะทำกิจกรรมมาก ค่ะ”

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิต เรียนรู้วิธีการป้องการอุบัติเหตุทางน้ำ การดูแลตัวเองและดูแลผู้อื่นไม่ให้เกิดความเสี่ยง…

TAG : 0 0 Google +0 เขียนเมื่อ : 9 กรกฎาคม 2562 14:39:28 เข้าชม : 1597459 ครั้ง

Load More Related Articles
Load More By admin
Load More In ข่าว 3 จังหวัดฝั่งอันดามัน
Comments are closed.

Check Also

ธีระยุทร จิราธิวัฒน์ ได้ฤกษ์ตัดริบบิ้น ฉลองเปิดตัว เซ็นทารา มิราจ บีช รีสอร์ท ดูไบ อย่างเป็นทางการ

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรม และ … …